English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1875 - 632 Vassåsen
(Objekt Id: 23565)
(Sist oppdatert: 02.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Hamarøya (1231-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 520149 m. Nord: 7556999 m.
Lengdegrad: 15.4846440 Breddegrad: 68.1260770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 29.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Gabbro Klassifikasjon: blokker Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Gabbro Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
I de prekambriske bergartene i området Hamarøy, Lofoten og Lødingen er bergartene gjennomsatt av en hel del svarte diabasganger. Gangene er oftest porfyriske med feltspatt som cm-store krystaller. I uomvandlet bergart er feltspattporfyrene som også matriksen svart, mens de når diabasen omvandles blir feltspattporfyrene grå-hvite og matriksen ikke fullt så svart. I Vassåsen opptrer en av disse gangene som er omvandlet. Den kan følges fra Vågen og vestover mot Storvatnet. Bredden av den antatt vertikale gangen er vanskelig å avgjøre på grunn av overdekning, men den er sannsynligvis mellom 10 og 20 meter. Alderen på diabasgangene er ikke kjent, men de antas å være prekambriske. Diabasen er kun vurdert og brukt til framstilling av polerte plater. Vurdering Den porfyriske diabsasen er spesiell men kanskje ikke nok unik. Fargetonene er ikke helt rene i hvitt og svart. Logistisk sett ligger forekomsten gunstig til uten bebyggelse og har utgående i en flat ås. Overdekke gjør det vanskelig å avgjøre homogenitet og volum av diabasen. Det er usikkert hvordan markedet vil reagere på steintypen. Mineralogi Mineralene i diabasen er feltspatt som porfyrer og i matriks. I tillegg er det pyroksen som dels er omvandlet til amfibol. Porfyrene som er grålig hvite er uorienterte og rektangelformet og opptil 2 cm store.
Historikk
Det er gjort uttak av småblokk av Nordlandsprogrammet og framstilt polerte plater (Lindahl 1998a).
Beliggenhet
Til Vassåsen kommer en ved å ta av fra Rv. 81 mellom Skutvik og Ulsvåg (kryss med E6). Fra kryss på Hamsund tar en av nordover mot Buvåg. Vassåsen ligger ca. 3 km fra krysset på Hamsund. En prøvetatt lokalitet av samme bergart finnes ved Vågen, mens en annen lokalitet er ca. 1 km lengre vest ved Storvatnet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Blotninger ved Vassåsen"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 1998
Undersøkelse av tre lokaliteter for naturstein i Hamarøy kommune, Nordland; Skarvika ved Nordkil, Vassåsen ved Buvåg og Skutvik
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.98.133;38 sider
Abstrakt:
I samarbeid med Hamarøy kommune er tre områder undersøkt med hensyn til natur- stein; Skarvika ved Nordkil, Vassåsen ved Buvåg og et område ved Skutvik. Bergartene som er undersøkt i områdene er menzonitter (Skarvik og Skutvik), diabaser (Skarvik, Vassåsen og Ekra ved Skutvik), geanitter (Skarvik og Nes ved Skutvik) og gabbro (Utåker ved Skutvik). Arbeidene som er gjort er vurder- inger i felt, uttak av prøver og småblokk som er saget og polert ved NGUs geo- datasenter på Løkken. Resultatene er interessante og arbeidene anbefales videreført med: . Markedsundersøkelser og interessent for uttak av mørk monzonitt . Kartlegging av ressurser av svart diabas og gabbro nord og sør for Vestfjorden . Vurdere marked for granitt av typen fra Nes ved Skutvik


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse