Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1875 - 634 Nes
(Object Id: 23568)
(Last updated: 11.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Hamarøya (1231-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 516050 m. North: 7545349 m.
Longitude: 15.3842920 Latitude: 68.0218470
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 30.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Granite Classification: Massive blocks Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Photo no. 1 showing Polert plate"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Granitten er forskjellig fra de prekambriske granittene i Hamarøy – Tysfjordområdet. Den kan være en del av Lofotbergartene, eller en yngre intrusjoner. Granitten er hvit eller lys grå og massiv, homogen og nærmest uten foliasjon. Granitten er kun vurdert og brukt til framstilling av polerte plater. Vurdering Granitten i området ved Nes er meget homogen med samme fargetone over et stort område. Den virker å ha middels porøsitet. Granitten vil være en lavprisstein. Området med granitt består av lave åser og en ved drift fort vil komme dithen at en må drive nedover i et dagbrudd. Et problem er at det nord for området er opprettet et fuglereservat. Mineralogi Bergarten består av feltspatt og litt kvarts. Den har i underordnet mengde også lys og mørk glimmer. Små røde krystaller av granat gir bergarten ev svakt rødlig skjær.
Historic
NGU har tatt ut småblokk og polerte plater er framstilt (Lindahl 1998a).
Location
Lokaliteten ligger ved Skutvik. Adkomst er veien mot Nes som tar av fra Rv. 81 ca. 2 km fra fergekaia på Skutvik. Prøveuttaket ligger ca. 1,5 km fra veikrysset mot Nes. Et stort område med lave knauser utover mot Nes har den samme lyse granitten.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Blotninger ved Nes"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lindahl, Ingvar , 1998
Undersøkelse av tre lokaliteter for naturstein i Hamarøy kommune, Nordland; Skarvika ved Nordkil, Vassåsen ved Buvåg og Skutvik
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.98.133;38 pages
Abstract:
I samarbeid med Hamarøy kommune er tre områder undersøkt med hensyn til natur- stein; Skarvika ved Nordkil, Vassåsen ved Buvåg og et område ved Skutvik. Bergartene som er undersøkt i områdene er menzonitter (Skarvik og Skutvik), diabaser (Skarvik, Vassåsen og Ekra ved Skutvik), geanitter (Skarvik og Nes ved Skutvik) og gabbro (Utåker ved Skutvik). Arbeidene som er gjort er vurder- inger i felt, uttak av prøver og småblokk som er saget og polert ved NGUs geo- datasenter på Løkken. Resultatene er interessante og arbeidene anbefales videreført med: . Markedsundersøkelser og interessent for uttak av mørk monzonitt . Kartlegging av ressurser av svart diabas og gabbro nord og sør for Vestfjorden . Vurdere marked for granitt av typen fra Nes ved Skutvik


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway