English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1875 - 634 Nes
(Objekt Id: 23568)
(Sist oppdatert: 11.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Hamarøya (1231-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 516050 m. Nord: 7545349 m.
Lengdegrad: 15.3842920 Breddegrad: 68.0218470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 30.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granite Klassifikasjon: blokker Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Granitten er forskjellig fra de prekambriske granittene i Hamarøy – Tysfjordområdet. Den kan være en del av Lofotbergartene, eller en yngre intrusjoner. Granitten er hvit eller lys grå og massiv, homogen og nærmest uten foliasjon. Granitten er kun vurdert og brukt til framstilling av polerte plater. Vurdering Granitten i området ved Nes er meget homogen med samme fargetone over et stort område. Den virker å ha middels porøsitet. Granitten vil være en lavprisstein. Området med granitt består av lave åser og en ved drift fort vil komme dithen at en må drive nedover i et dagbrudd. Et problem er at det nord for området er opprettet et fuglereservat. Mineralogi Bergarten består av feltspatt og litt kvarts. Den har i underordnet mengde også lys og mørk glimmer. Små røde krystaller av granat gir bergarten ev svakt rødlig skjær.
Historikk
NGU har tatt ut småblokk og polerte plater er framstilt (Lindahl 1998a).
Beliggenhet
Lokaliteten ligger ved Skutvik. Adkomst er veien mot Nes som tar av fra Rv. 81 ca. 2 km fra fergekaia på Skutvik. Prøveuttaket ligger ca. 1,5 km fra veikrysset mot Nes. Et stort område med lave knauser utover mot Nes har den samme lyse granitten.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Blotninger ved Nes"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 1998
Undersøkelse av tre lokaliteter for naturstein i Hamarøy kommune, Nordland; Skarvika ved Nordkil, Vassåsen ved Buvåg og Skutvik
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.98.133;38 sider
Abstrakt:
I samarbeid med Hamarøy kommune er tre områder undersøkt med hensyn til natur- stein; Skarvika ved Nordkil, Vassåsen ved Buvåg og et område ved Skutvik. Bergartene som er undersøkt i områdene er menzonitter (Skarvik og Skutvik), diabaser (Skarvik, Vassåsen og Ekra ved Skutvik), geanitter (Skarvik og Nes ved Skutvik) og gabbro (Utåker ved Skutvik). Arbeidene som er gjort er vurder- inger i felt, uttak av prøver og småblokk som er saget og polert ved NGUs geo- datasenter på Løkken. Resultatene er interessante og arbeidene anbefales videreført med: . Markedsundersøkelser og interessent for uttak av mørk monzonitt . Kartlegging av ressurser av svart diabas og gabbro nord og sør for Vestfjorden . Vurdere marked for granitt av typen fra Nes ved Skutvik


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse