Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1875 - 638 Kvitfjell
(Object Id: 23574)
(Last updated: 16.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Linnajavrre (2230-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 560915 m. North: 7499654 m.
Longitude: 16.4329130 Latitude: 67.6061060
Show on map

Resource
Resource Type: Marble and limestone Resource Subtype: Marble
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 30.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Marmor Classification: Massive blocks Colour: Pink
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Photo no. 1 showing Polert plate"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Den rosa fargebåndede marmoren ligger på toppen av en marmorenhet som ved Kvitfjell er ca. 200 m mektig, men som avtar i mektighet både mot NV og SØ. Den hvite underliggende marmoren har lag av både dolomitt- og kalkspattmarmor. Den fargebåndede marmoren er fra noen få meter til opp mot 20 m med varierende fargemetning, mest mot rød og rosa. De enkelte lagene i den fargebåndede marmoren kan variere i tykkelse fra cm til dm. Vurdering Den fargebåndede marmoren kan følges over en strekning på flere km. Den ligner på marmoren på Leivset men har oftere dm-tykke bånd med homogen rosa farge. Marmoren er ikke kartlagt nøyere på grunn av beliggenheten. Den kan være aktuell å se nærmere på dersom det blir bygd vei inn i området for å ta ut kleberstein. Mineralogi Den fargebåndede marmoren er en uren kalkspattmarmor. Utenom kalkspatt inneholder bergarten kloritt og noen korn av andre silikater.
Historic
Prøveblokk av forekomsten ble tatt ut i 2004 i forbindelse med kartleggingen av klebersteinen i Linnajavri-området.
Location
Adkomst til området er fra E6 ved Kobbvatnet på merket bygdevei mot Kobbvassgrenda. Fra bygdeveien går det en anleggsvei (åpen etter teleløsningen) opp Gjerdalen til Reinoksvatnet. Herfra går det merket sti til fiskebu ved Linnajavri. En delvis merket sti i åpent fjellterreng fortsetter fra fiskebua mot øst innover en brei dalgang mot svenskegrensa. Totalt er dette en strekning til fots på ca. 10 km. Den rosa fargebåndede marmoren er et utholdende lag som krysser dalgangen mellom Linnajavri Nordområde og Linnajavri Sørområde.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lindahl, Ingvar ; Nilsson, Lars Petter , 2006
Geologisk oversikt over Linnajavri-området fra kartleggingen 2000-2006
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2006.093;27 s. pages
Abstract:
Rapporten gir en kort beskrivelse av berggrunnen og bergartene innenfor det ajourførte berggrunnskartet over Linnajavri-området i målestokk 1:15 000. De enkelte enhetene på kartet beskrives i den rekkefølge de er listet opp i kartets farge og tegnforklaring. Her er hver enkelt enhet beskrevet og karakterisert på lik linje. I tidligere rapporter fra området (se litteraturlista) har vi i overveiende grad fokusert på talkpotensialet til klebersteinen på den ene eller annen måte. Foreliggende rapport er vesentlig en makroskopisk feltbeskrivelse fordi vi, med unntak av klebersteinen, så langt har få kjemiske analyser og slip å støtte oss til.


The fact sheet was created on 27.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway