English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1875 - 638 Kvitfjell
(Objekt Id: 23574)
(Sist oppdatert: 16.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Linnajavrre (2230-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 560915 m. Nord: 7499654 m.
Lengdegrad: 16.4329130 Breddegrad: 67.6061060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 30.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Marmor Klassifikasjon: blokker Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Den rosa fargebåndede marmoren ligger på toppen av en marmorenhet som ved Kvitfjell er ca. 200 m mektig, men som avtar i mektighet både mot NV og SØ. Den hvite underliggende marmoren har lag av både dolomitt- og kalkspattmarmor. Den fargebåndede marmoren er fra noen få meter til opp mot 20 m med varierende fargemetning, mest mot rød og rosa. De enkelte lagene i den fargebåndede marmoren kan variere i tykkelse fra cm til dm. Vurdering Den fargebåndede marmoren kan følges over en strekning på flere km. Den ligner på marmoren på Leivset men har oftere dm-tykke bånd med homogen rosa farge. Marmoren er ikke kartlagt nøyere på grunn av beliggenheten. Den kan være aktuell å se nærmere på dersom det blir bygd vei inn i området for å ta ut kleberstein. Mineralogi Den fargebåndede marmoren er en uren kalkspattmarmor. Utenom kalkspatt inneholder bergarten kloritt og noen korn av andre silikater.
Historikk
Prøveblokk av forekomsten ble tatt ut i 2004 i forbindelse med kartleggingen av klebersteinen i Linnajavri-området.
Beliggenhet
Adkomst til området er fra E6 ved Kobbvatnet på merket bygdevei mot Kobbvassgrenda. Fra bygdeveien går det en anleggsvei (åpen etter teleløsningen) opp Gjerdalen til Reinoksvatnet. Herfra går det merket sti til fiskebu ved Linnajavri. En delvis merket sti i åpent fjellterreng fortsetter fra fiskebua mot øst innover en brei dalgang mot svenskegrensa. Totalt er dette en strekning til fots på ca. 10 km. Den rosa fargebåndede marmoren er et utholdende lag som krysser dalgangen mellom Linnajavri Nordområde og Linnajavri Sørområde.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar ; Nilsson, Lars Petter , 2006
Geologisk oversikt over Linnajavri-området fra kartleggingen 2000-2006
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2006.093;27 s. sider
Abstrakt:
Rapporten gir en kort beskrivelse av berggrunnen og bergartene innenfor det ajourførte berggrunnskartet over Linnajavri-området i målestokk 1:15 000. De enkelte enhetene på kartet beskrives i den rekkefølge de er listet opp i kartets farge og tegnforklaring. Her er hver enkelt enhet beskrevet og karakterisert på lik linje. I tidligere rapporter fra området (se litteraturlista) har vi i overveiende grad fokusert på talkpotensialet til klebersteinen på den ene eller annen måte. Foreliggende rapport er vesentlig en makroskopisk feltbeskrivelse fordi vi, med unntak av klebersteinen, så langt har få kjemiske analyser og slip å støtte oss til.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse