Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1875 - 635 Røttangen
(Object Id: 23575)
(Last updated: 18.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 536921 m. North: 7541171 m.
Longitude: 15.8825330 Latitude: 67.9824480
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 31.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Granitt Classification: Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Photo no. 1 showing Bergartsflate"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Granitten er en del av det prekambriske grunnfjellet på Hamarøya. Den prøvetatte lokaliteten har en grovkornet og svakt foliert granitt. Fargen på granitten er grå. Den er massiv med en benketykkelse på 1 – 2 m. Noe granitt er brukt lokalt som murestein. Vurdering Bergarten er en tradisjonell grå granitt som er meget lavt priset. Benkningen i området er fra 1 m og oppover og granitten er meget massiv og homogen med lite sprekker. Det er derfor mulig å ta ut stor blokk. Det er noe bebyggelse i området. Steinen er lite aktuell som bygningstein fordi den vil være så lavt priset. Mineralogi Granitten består av feltspatt og kvarts med biotitt som mørkt mineral.
Historic
Blokk er uttat av NGU i 1995 og polert plate finnes på NGU.
Location
Adkomst til området er å ta av fra E6 i veikryss på Innhavet på vei mot vest skiltet til Finnøy. Lokaliteten ligger i veiskjæring langs veien til Finnøy ca. 3 km fra Innhavet.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Oversiktsbilde"


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway