English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1875 - 635 Røttangen
(Objekt Id: 23575)
(Sist oppdatert: 18.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 536921 m. Nord: 7541171 m.
Lengdegrad: 15.8825330 Breddegrad: 67.9824480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 31.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granitt Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Bergartsflate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Granitten er en del av det prekambriske grunnfjellet på Hamarøya. Den prøvetatte lokaliteten har en grovkornet og svakt foliert granitt. Fargen på granitten er grå. Den er massiv med en benketykkelse på 1 – 2 m. Noe granitt er brukt lokalt som murestein. Vurdering Bergarten er en tradisjonell grå granitt som er meget lavt priset. Benkningen i området er fra 1 m og oppover og granitten er meget massiv og homogen med lite sprekker. Det er derfor mulig å ta ut stor blokk. Det er noe bebyggelse i området. Steinen er lite aktuell som bygningstein fordi den vil være så lavt priset. Mineralogi Granitten består av feltspatt og kvarts med biotitt som mørkt mineral.
Historikk
Blokk er uttat av NGU i 1995 og polert plate finnes på NGU.
Beliggenhet
Adkomst til området er å ta av fra E6 i veikryss på Innhavet på vei mot vest skiltet til Finnøy. Lokaliteten ligger i veiskjæring langs veien til Finnøy ca. 3 km fra Innhavet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse