Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1875 - 606 Bogstranda
(Object Id: 23581)
(Last updated: 18.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 543890 m. North: 7569083 m.
Longitude: 16.0605640 Latitude: 68.2317770
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 31.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Granitt Classification: Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Photo no. 1 showing Bergartsflater"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergarten tilhører Tysfjord granittområde av Prekambrisk alder (17-1900 mill.år). Inne i granitten ligger det også soner med eldre suprakrustale bergarter som er sedimenter og vulkanitter. Ved Bogstranda er granitten lite oppsrukket. Fargen på granitten er grå-rosa med svak foliasjon. Granitten er grovkornet til middelskornet og har utgående i en lav åsrygg mot vest opp fra fjorden. Granitten er kun vurdert i felt. Vurdering Granitten synes å være rimelig lite oppsprukket og homogen, dog med varierende grad av foliering. Logistisk er beliggenheten gunstig for å ta ut stein overnfor gårdene på den blottede ryggen. Homogeniteten må i så fall kartlegges. Steinen vil være en lavt priset stein. E. Lund (1991) mener at forekomsten har god stein. Mineralogi Hovedmineralene er kalifeltspatt, plagioklas og kvarts. I underordenet mengde opptrer muskovitt og biotitt.
Historic
I rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Tysfjord og Sørfold kommuner har Røsholt (1987) beskrevet de rosa granittene i området. Mineralutvikling A/S har tatt ut småblokk av forekomsten og vurdert bergarten (E. Lund 1991).
Location
Bogstranda ligger ved Rv. 814 som tar av fra E6 nordover til Korsnes på vestsiden av Tysfjord, ca.1 km sør for Bognes fergested. Fra krysset med E6 er det ca. 2 km langs Rv. 814 mot Korsnes til lokaliteten. Den massive og tilsynelatende homogene granitten ligger fra veien og oppover en lav ås, Strandåsen.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Oversiktsbilde"


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway