English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1875 - 606 Bogstranda
(Objekt Id: 23581)
(Sist oppdatert: 18.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543890 m. Nord: 7569083 m.
Lengdegrad: 16.0605640 Breddegrad: 68.2317770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 31.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granitt Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Bergartsflater"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten tilhører Tysfjord granittområde av Prekambrisk alder (17-1900 mill.år). Inne i granitten ligger det også soner med eldre suprakrustale bergarter som er sedimenter og vulkanitter. Ved Bogstranda er granitten lite oppsrukket. Fargen på granitten er grå-rosa med svak foliasjon. Granitten er grovkornet til middelskornet og har utgående i en lav åsrygg mot vest opp fra fjorden. Granitten er kun vurdert i felt. Vurdering Granitten synes å være rimelig lite oppsprukket og homogen, dog med varierende grad av foliering. Logistisk er beliggenheten gunstig for å ta ut stein overnfor gårdene på den blottede ryggen. Homogeniteten må i så fall kartlegges. Steinen vil være en lavt priset stein. E. Lund (1991) mener at forekomsten har god stein. Mineralogi Hovedmineralene er kalifeltspatt, plagioklas og kvarts. I underordenet mengde opptrer muskovitt og biotitt.
Historikk
I rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Tysfjord og Sørfold kommuner har Røsholt (1987) beskrevet de rosa granittene i området. Mineralutvikling A/S har tatt ut småblokk av forekomsten og vurdert bergarten (E. Lund 1991).
Beliggenhet
Bogstranda ligger ved Rv. 814 som tar av fra E6 nordover til Korsnes på vestsiden av Tysfjord, ca.1 km sør for Bognes fergested. Fra krysset med E6 er det ca. 2 km langs Rv. 814 mot Korsnes til lokaliteten. Den massive og tilsynelatende homogene granitten ligger fra veien og oppover en lav ås, Strandåsen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse