English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1851 - 608 Farstadbruddet
(Objekt Id: 23588)
(Sist oppdatert: 18.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Raftsundet (1231-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 518047 m. Nord: 7581375 m.
Lengdegrad: 15.4382540 Breddegrad: 68.3448410
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten vest for Offersøy i Vestbygda og videre vestover Lofoten tilhører Lofotbergartene og er monzonitt og mangeritt i litt forskjellige varianter. Øst for dette området kommer en inn i granittisk grunnfjell (Lødingen granitten) med grå og rosa granitter. Fargetonen i monzonitten i området ved Annfinnslett er mørk med et svakt grønnlig skjær, mens det blant monzonittene i Lofoten også forekommer lysere monzonitter med grålig, gråblå og brunlig fargetone. De fleste bruddene med Klemningen og Perøya som hovedbrudd har monzonitt med en grønnlig fargetone. Monzonitten fra eget brudd er brukt utelukkende til gravstein. Vurdering Monzonitten i området ved Annfinnslett i Vestbygda har alle god teknisk kvalitet. Steinen fra de forskjellige forekomstene er ganske like i teksturen men har noen forskjeller i fargetone. Denne typen mørk stein til gravstein vil ha et marked også i framtida. Farstad-bruddet har god mulighet for kai ved hoggeriet, men det er ikke kjørbar vei helt fram til det. Området er gunstig for uttak uten innvirkning fra pukkuttakene. Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er plagioklas, kalifeltspatt og pyroksen. I underordnet mengde opptrer biotitt, magnetitt og kvarts, og i aksessorisk mengde kloritt, apatitt, amfibol, sericitt og granat.
Historikk
Oswald Farstad kom som steinhogger til Annfinnslett i 1944. Han fikk kjøpe en parsell på østsiden av Klemningen mot Mordarosen, for å bygge steinhoggeri og for å ta ut stein til egen hogging. Farstad tok ut noe stein like ved hoggeriet, men kom aldri i sving med eget brudd av noe omfang. Det ble slik at han kjøpte stein fra Andreas Andreassen og fraktet steinen rundt Klemningen på pram (J.-H. Andreassen, pers. medd.).
Beliggenhet
Forekomsten ligger i bygda Annfinnslett i Lødingen Vestbygd. En kommer dit med å ta av fra E10 ved Kanstad mot Vestbygda. Fra krysset ved E10 til Annfinnslett er det ca. 45 km. På Annfinnslett tar en av utover mot Klemningen der det i dag er pukkdrift i regi av Mesta og firmaet Lemminkainen. Farstad-bruddet ligger på østsiden av halvøya Klemningen mot Mordarosen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. sider
Abstrakt:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse