English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1865 - 602 Kjellbergvika
(Objekt Id: 23758)
(Sist oppdatert: 11.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Kabelvåg (1131-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 480024 m. Nord: 7567904 m.
Lengdegrad: 14.5175140 Breddegrad: 68.2238860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 14.des.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Monzonitt Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en monzonitt som er middelkornet og homogen i alle retninger. Fargen på bergarten er mørk med en brunlig fargetone. I bruddområdet er bergarten massiv med oppsprekning i store blokker med dimensjon på mange meter mellom synlige sprekker. Mellom disse massive delene av monzonitten er det sprekker. Sprekkesoner og knusningssoner hvor bergarten er helt ubrukelig til bygningstein kan ses i fjellet ovenfor. Dette er det typiske bildet for Lofotbergartene. Mineralogi Bergarten har en normal monzonittisk sammensetning, hovedsakelig feltspatt og noen mørke mineraler, mest pyroksen. Korn av oksyd, sannsynligvis magnetitt og ilmenitt kan observeres. Bruk Steinen fra Kjellbergvika er alt overveiende brukt til gravstein, småprodukter og bautaer. Vurdering Svart til mørk monzonitt fra Lofoten med brunlig, blålig og grønnlig fargetone har potensial som bygningstein. Lokaliteten i Kjellbergvika ligger ikke gunstig til like ved E10 som er turistveien til Lofoten. Det er imidlertid etablert et meget stort pukkverk like i nærheten av det gamle steinbruddet noen hundre meter nærmere Svolvær sentrum. Det betyr at det kanskje også kan være rom for et brudd for bygningstein.
Historikk
Bruddet ble drevet av Lofoten og Ofoten Steinindustri AS (Ballangen historielag 2005). Firmaet ble startet i mars 1930 av tre brødre Rognan (Halvdan, Petter og Fritz) fra Kjeldebotn som drev bruddet og hadde steinhuggeri i Kabelvåg fram til 1936. Deretter flyttet de hovedaktiviteten og bearbeidingen til Kjeldebotn med en filial i Kabelvåg. Steinbruddet ble drevet fram til 1940 inntil de ble bortvist av tyskerne. Tyskerne tok området i bruk under siste verdenskrig og da Lofoten og Ofoten Steinindustri AS skulle ta opp driften etter krigen var utstyret så skadet at driften aldri ble tatt opp igjen. Det meste av steinen som ble tatt ut i Kjellbergvika ble sendt med lokaltbåt og annen tilfeldig transport til Kjeldebotn for videre bearbeiding. På det meste var 6 mann ansatt i bedriften (Ballangen Historielag 2005). Bedriften fortsatte imidlertid i Kjeldebotn til utpå 1960-tallet med bearbeiding av flere forskjellige steintyper, blant annet monzonitt fra Klemningen i Lødingen Vestbygd, granitt fra Kjerringneset i Skjomen og marmor fra Kjelde hovedsakelig til gravstein.
Beliggenhet
Bruddet i Kjellbergvika ligger ved E10 mellom Svolvær og Kabelvåg. Kjellbergvika står navngitt på det topografiske kartet i M 1:50 000 og bruddet ligger mellom E10 og sjøen hvor det i dag er et oppdrettsanlegg på vika.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse