Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1867 - 601 Mårsund
(Object Id: 23793)
(Last updated: 18.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Bø (1867)
Map 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 480065 m. North: 7610615 m.
Longitude: 14.5102810 Latitude: 68.6069530
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 10.jan.2013 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Gabbro Classification: Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Photo no. 1 showing Polert plate"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Diabasen ligger som 20 m tykk relativt flattliggende gang/linse. Den tilhører sannsynligvis diabasgangene som er utbredt i Lofot bergartene, men har en uvanlig orientering. Omkringliggende bertarter kan være arkeiske, altså mer enn 2500 mill. år gamle. Mineralogi Hovedmineralene i diabasen er feltspatt og pyroksen. Bruk Det er ikke kjent bruk av diabasen som bygningsstein. Vurdering Diabasen har et begrenset volum og ligger nær bebyggelse. Den er ikke helt svart slik at den kan bli en høyprisstein.
Historic
Historikk Lokaliteten ble oppdaget i forbindelse med befaring av området med henblikk på hydrotermal kvarts i regi av Nordland Mineral i 2007. NGU/Nordland Mineral tok ut blokk av diabasen i 2008 og polerte plater er framstilt.
Location
Lokaliteten ligger i en veiskjæring ca. 2 km øst for Steine ved Rv. 820.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Oversiktsbilde"


The fact sheet was created on 23.05.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway