English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1867 - 601 Mårsund
(Objekt Id: 23793)
(Sist oppdatert: 18.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 480065 m. Nord: 7610615 m.
Lengdegrad: 14.5102810 Breddegrad: 68.6069530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 10.jan.2013 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Gabbro Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Diabasen ligger som 20 m tykk relativt flattliggende gang/linse. Den tilhører sannsynligvis diabasgangene som er utbredt i Lofot bergartene, men har en uvanlig orientering. Omkringliggende bertarter kan være arkeiske, altså mer enn 2500 mill. år gamle. Mineralogi Hovedmineralene i diabasen er feltspatt og pyroksen. Bruk Det er ikke kjent bruk av diabasen som bygningsstein. Vurdering Diabasen har et begrenset volum og ligger nær bebyggelse. Den er ikke helt svart slik at den kan bli en høyprisstein.
Historikk
Historikk Lokaliteten ble oppdaget i forbindelse med befaring av området med henblikk på hydrotermal kvarts i regi av Nordland Mineral i 2007. NGU/Nordland Mineral tok ut blokk av diabasen i 2008 og polerte plater er framstilt.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i en veiskjæring ca. 2 km øst for Steine ved Rv. 820.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse