English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 008 Bergviknes
(Objekt Id: 2412)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 581932 m. Nord: 7601546 m.
Lengdegrad: 17.0047690 Breddegrad: 68.5143580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-total 30 % 28.09.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1976 - 1976 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber
1992 - 1992 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 200 / 25 Retning: 270
Feltstupning: 25
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogengruppen Formasjon: Håfjell jernformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :200 / 25 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Bergviknes magnetittmalm ligger 50m sør-øst for Bogen skole, 0-15 m.o.h. Malmen kan følges 70m i strøkretningen, tonnasjen er liten. Tykkelse Lengde Dyp langs fall Tonn 5 meter 50 meter 50 meter 40.000 0.9 meter 20 meter 50 meter 2.880 ---------------------------- TOT 42.880 tonn.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bottke, H. , 1962
Geologisches Gutachten zur Geologie Mit den Vorråten der Eisenerzlagerstatte Bogen/Ofoten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3250;11 sider
Abstrakt:
Rapporten er resultatet av en befaring. Den beskriver jernforekomstene i Bogenfeltet. Forekomstene i nordfeltet består av 3 linseformige malmkropper. beregning av malmforrådet lot seg ikke gjennomføre. Forekomstene i sydfeltet berøres av en komplisert tektonikk. Maksimal mulig størrelse er 16 mill. tonn råmalm = 4 mill tonn konsentrat med 66-69 % fe. Bogenforekomstene regnes av forf ikke å være drivverdige pga. malmforråd og tektonske og facielle forhold.

Bachke, A. P.; Thesen, G. , 1904
Utskrift av utmålsprotokoll for Bogen jernmalmfelt i Ofoten.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3518;33 sider
Abstrakt:
Rapporten består av to deler: En utmålsprotokoll for 1902 og en for 1904. I 1902 gjaldt utmålene forekomster på gårdene Bergvik, Bergviknes og Kleven i Evenes Sogn, i 1904 er forekomster på gården Kleven, Lenvik og Lenviksmark nevnt. Rapporten bærer mer preg av rettsprotokoll enn geologisk rapport, og det er en masse krangel om utmål på innmark og slåttemark og rettigheter til forekomstene slik at rapporten nå har vel mest lokalhistorisk intresse. Det nevnes knapt at malmen består av magnetitt (magnetjern) men for spesielt interesserte går det nok an å finne tilbake til mutningspunktene etter beskrivelse i rapporten.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0270.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten fattig malm, lite magnetisk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0270.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet fattig malm, lite magnetisk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 008 Bergviknes

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0270.01 Fastfjell 14 184 44 14 11 .7 8.0
NO0270.02 Fastfjell 51 45 2 12 16 .2 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0270.01 3.0 3.0 2 .2 86 1.00 2 2 .07
NO0270.02 3.0 3.0 2 .2 219 1.00 2 2 .51
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0270.01 53 24 311 21.84 2.00 5.00 1 32.0 8.00
NO0270.02 31 23 221 4.86 3.00 5.00 3 44.0 9.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0270.01 2
NO0270.02 5


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse