English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 011 Helgevasshaugen
(Objekt Id: 2415)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 583032 m. Nord: 7602396 m.
Lengdegrad: 17.0323500 Breddegrad: 68.5216530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: ,85 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-total 20-30 % 29.09.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1898 - 1904 Røsking
1913 - 1923 Kjerneboring
1976 - 1976 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber
1977 - 1977 Geofysikk Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 180 / 45 Retning: 260
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogengruppen Formasjon: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Hornblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :180 / 45 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Helgevasshaugen magnetittmalm (310-340 m.o.h.) På Helgevasshaugen er det ca. 10 stk. 0.2-2m tykke magnetittmalmlag. Ved muting Nordkapp er tykkelsen 5m, 8m og 10m i 3 forskjellige malmlag. Malmen faller nordvestover omtrent som terrenget heller ned mot Strandvatn. Disse malmer danner en magnetisk anomali sør for Strandvatn ved UTM 583000-7603100. I Helgevasshaugen er det boret 5 hull på tilsammen 292m derav 40.5m i malm. I Strandvatnanomalien er det boret 1 hull på 67m, hvorav 6m i malm. Etter visuelt anslag fører malmen i Helgevasshaugen sikkert 20-30% Fe-total.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0273.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten fattig magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Strandvatn
(Objekt Id: 6849 11,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 582932 m. Nord: 7602896 m.
Lengdegrad: 17.0303070 Breddegrad: 68.5261640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Magnetisk anomali. 1 diamantborhull på 67 m skjærer en 6 m mektig malm.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 011 Helgevasshaugen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0273.01 Fastfjell 205 32 2 16 9 .2 3.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0273.01 3.0 3.0 2 .2 54 1.00 2 2 4.52
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0273.01 20 15 267 9.30 2.00 5.00 1 23.0 10.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0273.01 2


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse