English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 020 Korssteinen
(Objekt Id: 2424)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 580532 m. Nord: 7602521 m.
Lengdegrad: 16.9713020 Breddegrad: 68.5235020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: 3 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-total 20-30 % 27.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1898 - 1904 Prøvedrift
1912 - 1912 Kjerneboring
1976 - 1977 Geologi

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 240 / 20 Retning: 280
Feltstupning: 5
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogen gruppen Formasjon: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :240 / 20 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Korssteinen hovedsakelig mt,-malm. Hovedskjerpet med 4m mt.-malm ligger 60m o.h. 120-160m lenger sørvest ligger et annet skjerp med 1,2m og 0,5m tykk mt.-malm, 65m o.h. 300m nordøst for hovedskjerpet er en 2m tykk fattig hematitt-mineralisering(21% Fe total) som mot sørvest går over i 0,6-1 m mt,-malm (30 m.o.h.). Dette nedre malmlag kan bare følges 50 m i strøkretningen. Hovedskjerp: Malmtykkelse 4 m, 60 m.o.h. 160m SV for hovedskjerp: Malmtykkelse 0,5-1,2 m, 65 m o.h., 300m NØ for hovedskjerp: Malmtykkelse 0,6-2m,30 m o.h. Tonnasjen er: Hovedskjerp og SV-over: Tykkelse 2m,lengde 160m,dybde 100m. Med spes.v. 3,2 vil det gi 102 400 tonn NØ for hovedskjerp: Tykkelse 2m,lengde 50m,dybde 20m. Med spes.v. 3,2 vil det gi 3 200 tonn. Det er boret 3 hull tilsammen 71m ved Korssteinen. Malmen er 1-4m tykk. 4 kjemiske analyser fra 1976 og 1977 viser: Fe tot. Fe magn. MnO TiO2 P S Hovedskjerp 21.7% 17.0% 0.21% 0.01% SV for hovedskjerp 30.6% 28.0% 0.25% spor NØ for hovedskjerp mt. 33.4% 32.8% 0.22% 0.10% 0.12% 0.007% NØ for hovedskjerp hem. 21.6% 1.8% 1.83% 0.34% 0.27% 0.007%

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0282.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet rusten magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0282.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0282.03 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet magnetittmalm, rusten og finkornet.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 10413 20,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 580382 m. Nord: 7602446 m.
Lengdegrad: 16.9675740 Breddegrad: 68.5228730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
120-160m sørvest for hovedskjerpet ligger et annet skjerp med 1,2m og 0,5m tykk mt.-malm (65m o.h.).

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 10414 20,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 580732 m. Nord: 7602596 m.
Lengdegrad: 16.9762530 Breddegrad: 68.5241170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
300m nordøst for hovedskjerpet er en 2m tykk fattig hematitt- mineralisering(21% Fe total) som mot sørvest går over i 0,6-1 m mt.-malm (30 m.o.h.). Dette nedre malmlag kan bare følges 50 m i strøkretningen.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 020 Korssteinen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0282.01 Fastfjell 6 31 2 15 14 .1 1.0
NO0282.02 Fastfjell 11 32 2 17 7 .1 1.0
NO0282.03 Fastfjell 11 34 2 15 9 .1 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0282.01 3.0 3.0 2 .7 459 1.00 3 4 .17
NO0282.02 3.0 3.0 2 .6 7 1.00 2 2 .34
NO0282.03 3.0 3.0 2 .2 14 1.00 2 2 1.22
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0282.01 30 23 713 16.13 4.00 5.00 2 89.0 17.00
NO0282.02 34 20 634 18.59 2.00 5.00 1 48.0 14.00
NO0282.03 35 18 521 18.85 3.00 5.00 1 26.0 12.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0282.01 2
NO0282.02 2
NO0282.03 2


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse