English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 021 Lapkersti-elven
(Objekt Id: 2425)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 579582 m. Nord: 7602296 m.
Lengdegrad: 16.9478910 Breddegrad: 68.5217570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: ,23 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 28.8 % 27.10.1992
Fe-total 32.4 % 27.10.1992
MnO .21 % 27.10.1992
P .166 % 27.10.1992
S .008 % 27.10.1992
TiO2 .27 % 27.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1898 - 1904 Prøvedrift
1976 - 1977 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogen gruppen Formasjon: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk :360 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lapkersti-elven mt.-malm ligger 240-250m o.h. i samme posisjon som Resskvanto 650m lenger øst, men de ikke sammenhengende. Man kan regne 2m tykkelse, 100m lengde og 100m ned langs malmfallet som gir 64 000 tonn (spes.v. 3,2). Malmen kan følges 100m i strøkretningen med malmtykkelser 1,5-2m og 4m. Det er boret 4 hull tilsammen 195m derav 16,5m i malm.3 av hullene førte malm, malmtykkelse 1-4m (20-30% Fe total). Borhullene ligger i stollområdet til Lappkerstielven og 700m øst nordøstover. 5 prøver fra Lappkerstielven er analysert ved Norsk Jernverk 1977, og viser følgende resultat: Fe tot. Fe magn. MnO TiO2 P S 35.6% 35.6% 0.12% 0.13% 0.120% 0.004% 43.7% 42.4% 0.54% 0.17% 0.053% 0.009% 30.9% 26.7% 0.10% 0.32% 0.249% 0.015% 23.8% 19.6% 0.08% 0.37% 0.189% 0.006% 28.3% 20.1% 0.23% 0.37% 0.220% 0.008% -------------------------------------------------------------------------------- 32.4% 28.8% 0.21% 0.27% 0.166% 0.008%

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Søvegjarto, U. 1978: Bogen jernmalmfelt. Sluttrapport geologi. Int. rapp. Rana Gruber A/S. 10 sider. 51 bilag.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0283.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0283.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 021 Lapkersti-elven

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0283.01 Fastfjell 1 28 2 18 6 .1 1.0
NO0283.02 Fastfjell 6 34 2 19 7 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0283.01 3.0 3.0 2 .2 15 1.00 2 2 .03
NO0283.02 3.0 3.0 2 .2 2 1.00 2 2 .33
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0283.01 34 19 428 23.87 2.00 5.00 1 87.0 14.00
NO0283.02 34 19 569 21.87 2.00 5.00 1 42.0 13.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0283.01 9
NO0283.02 7


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse