English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 024 Lakså
(Objekt Id: 2428)
(Sist oppdatert: 17.01.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 579150 m. Nord: 7600269 m.
Lengdegrad: 16.9357440 Breddegrad: 68.5037150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1882 - 1883 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Liland Kobberverk
1898 - 1898 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Liland Kobberverk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 55 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogengruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Tremolitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Hornblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :55 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det ble drevet prøvedrift på Lakså forekomsten av Liland Kobberverk i 1882-83 og i 1898. Det ble iflg. Gustavson (1974) røsket og drevet flere synker, den dypeste vistnok ned til 70m i fallretningen. En transportstoll ble påbegynt i 1898. Det ble tatt ut 80 tonn malm i 1882 og 77 tonn i 1883 og skipet til England. Mineraliseringen består av flere linser som opptrer i båndet (mørk grå og hvit) finkornet kalkspatmarmor (prøve 04 er fra ligg). Marmoren har flere opptil meter tykke lag og linser av rusten glimmersk. Ved 579150 7600270 er en vannfylt synk med 30m3 tipp. Malmen er ikke blottet og prøvene 01, 02 og 03 er derfor plukkprøver fra tipp. Det er massiv magnetkismalm med kobberkis, sinkblende og noe svovelkis og blyglans. Ved 579150 7600200 går en transportstoll mot NV minst 70m innover i kalkspat-marmoren uten å treffe mineralisering. Tippen er på ca. 300m3 marmor. Ved 578950 7600210 er det en helt gjenfylt synk i en tilsynelatende annen malmhorisont. Prøve 05 er plukkprøve fra et fåtallig stuffmateriale i fyllmassen. Det er samme type som de forannevnte, men semimassiv.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, Magne , 1974
Ofoten. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart M 9 - 1:100 000 (med fargetrykt kart).
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL; KARTBESKRIVELSE;NGU; Skrifter; No.310; 15;1-36 + ka sider
Abstrakt:
The rocks of the map area Ofoten can be roughly subdivided into Precambrian basement and overlying Caledonian rocks. While the Precambrian of the area in general is considered autochthonous, the Caledonian sequence is composed of allochthonous rocks. The allochthonous sequence can be subdivided into 3 units, all consisting mainly of Cambro-Silurian metasediments (marbles, mica schists and - gneisses, quartzites etc.). The lowermost unit, present in the westernmost areas only, can probably be correlated with the Abisko Nappe of the TornetrÌsk Area of Sweden. The middle unit, embracing the Varvik, Bogen and Evenes Groups, corresponds to the Seve-KÎli Nappe Complex. Deformed Precambrian granite is met with at the base of this unit. The uppermost part of the sequence, the Niingen Group, must most probably be considered as a seperate overthrust unit. The deformation of the rocks during the Caledonian orogeny occurred in 3 episodes: 1. During the F1 episode isoclinal and subisoclinal folds with an axial plane schistosity developed. The F1 folds can be observed only on outcrop scale but some indications of large-scale F1 folds exist.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0286.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po med cpy, sl, ga og py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0286.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po med cpy, sl, ga og py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0286.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po med cpy, sl, ga og py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0286.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalkspatmarmor fra ligg.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3132 24,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 579150 m. Nord: 7600200 m.
Lengdegrad: 16.9356900 Breddegrad: 68.5030880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Her går en transportstoll mot NV minst 70m innover i kalkspat-marmoren uten å treffe mineralisering. Tippen er på ca. 300m3 marmor.

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3133 24,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 578952 m. Nord: 7600206 m.
Lengdegrad: 16.9308780 Breddegrad: 68.5032010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Her er det en helt gjenfylt synk i en tilsynelatende annen malmhorisont. Prøve 05 er plukkprøve fra et fåtallig stuffmateriale i fyllmassen. Det er samme type som de forannevnte, men semimassiv.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0286.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po med cpy, sl, ga og py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 024 Lakså

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0286.01 Fastfjell 5420 44200 5550 169 54 -16.2 7.0
NO0286.02 Fastfjell 10200 55800 6960 135 -32 -16.2 3.0
NO0286.03 Fastfjell 9760 33900 2890 132 40 -16.2 4.0
NO0286.04 Fastfjell 96 189 37 1 2 -1.0 1.0
NO0286.05 Fastfjell 8610 77200 1770 74 -32 -16.2 14.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0286.01 3.0 7.0 -20 92.9 -16 18.60 -20 -20 73
NO0286.02 3.0 5.0 -20 108.0 -16 27.20 -20 -20 121
NO0286.03 3.0 3.0 -20 64.2 -16 25.30 -20 -20 38
NO0286.04 3.0 3.0 38 -1.0 29 -1.00 -20 -20 -20
NO0286.05 3.0 7.0 -20 148.0 -16 18.10 -20 -20 27
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0286.01 27.80 77 -16 747 44.90 -30.00 -30.00 39.6 25.50
NO0286.02 23.20 64 -16 1470 34.10 32.00 -30.00 109.0 22.70
NO0286.03 25.20 77 -16 623 41.30 -30.00 -30.00 33.3 27.00
NO0286.04 .09 13 2 3450 .38 -30.00 -30.00 303.0 3.34
NO0286.05 15.60 40 -16 1030 20.70 -30.00 -30.00 63.8 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0286.01 -81
NO0286.02 -81
NO0286.03 -81
NO0286.04 6
NO0286.05 -81


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse