Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1853 - 027 Partlien
(Object Id: 2434)
(Last updated: 25.02.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Evenes (1853)
Map 1:50000: Evenes (1331-4) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 573807 m. North: 7598796 m.
Longitude: 16.8041210 Latitude: 68.4919600
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
35 % 03.12.1992

Operations
From - To Activity Comments
1901 - 1906 Pitting
1977 - 1977 Geology Company/Institution :Rana Gruber A/S

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Sedex Form: Lens
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 0 / 20 Direction: 60
Plunge: 10
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Seve-Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Øvre allokton
Igneous complex:
Group: Bogen gruppen Formation: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Unknown Kalkspatmarmor Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Amphibolite
Unknown Granatglimmersk. Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Unknown Primary layering Strike/Dip :360 / 20 Syn-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Det er bare sett en blotning med 0,3 m mt-malm i heng av 0,5 m granatfels lengst nord i Partlien, ved en hyttetomt. Man kan ikke vente seg mer enn 0,5 m tykk malm (fortrinnsvis ren mt-malm) da dette også er den jevnt konstante malmtykkelse ved og nord for Osmark langs 900 m strøklengde. U. Søvegjarto Lå i 1993 under forsvarets asfalt (forsvarshemmelighet). R.Wilberg

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Poulsen, A.O. , 1936
Befaring av jernmalmforekomst Partlien.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 83;7 pages
Abstract:
Det er foretatt befaring av forekomsten. Ut fra dette kan man regne med at det finnes en eller sannsynligvis flere ganger med manganholdig jernmalm. Mektigheten synes å variere lite, omkring 4 - 5 meter. Gangene fortsetter både sydover og helt ned til Ofotfjorden. Med den relativt høye mangangehalt som man her vil kunne gjøre regning med, skulle det antas at en malm med 50-55 % Fe + Mn vil kunne være et lett salgbart produkt.

Bøckman, K.L. , 1949
Befaring av Partlien og Osmarken manganholdige jernmalmer.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1977;4 pages
Abstract:
Rapporten beskriver feltet, arbeider som er gjort og litt om bergartene. Rapporten inneholder også noen analyser av malmen. Det konkluderes med at det ikke er fornuftig å gjøre ytterligere under- søkelser.

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 6860 27,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Evenes (1853)
Map 1:50000: Evenes (1331-4) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 573807 m. North: 7598796 m.
Longitude: 16.8041210 Latitude: 68.4919600
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Beliggende 55 m.o.h.

Name of Locality:
(Object Id: 6862 27,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Evenes (1853)
Map 1:50000: Evenes (1331-4) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 573732 m. North: 7597996 m.
Longitude: 16.8017180 Latitude: 68.4848090
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Beliggende 170 m.o.h.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway