English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 027 Partlien
(Objekt Id: 2434)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Evenes (1331-4) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 573807 m. Nord: 7598796 m.
Lengdegrad: 16.8041210 Breddegrad: 68.4919600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
35 % 03.12.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1901 - 1906 Røsking
1977 - 1977 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber A/S

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 0 / 20 Retning: 60
Feltstupning: 10
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogen gruppen Formasjon: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Granatglimmersk. Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :360 / 20 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det er bare sett en blotning med 0,3 m mt-malm i heng av 0,5 m granatfels lengst nord i Partlien, ved en hyttetomt. Man kan ikke vente seg mer enn 0,5 m tykk malm (fortrinnsvis ren mt-malm) da dette også er den jevnt konstante malmtykkelse ved og nord for Osmark langs 900 m strøklengde. U. Søvegjarto Lå i 1993 under forsvarets asfalt (forsvarshemmelighet). R.Wilberg

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Poulsen, A.O. , 1936
Befaring av jernmalmforekomst Partlien.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 83;7 sider
Abstrakt:
Det er foretatt befaring av forekomsten. Ut fra dette kan man regne med at det finnes en eller sannsynligvis flere ganger med manganholdig jernmalm. Mektigheten synes å variere lite, omkring 4 - 5 meter. Gangene fortsetter både sydover og helt ned til Ofotfjorden. Med den relativt høye mangangehalt som man her vil kunne gjøre regning med, skulle det antas at en malm med 50-55 % Fe + Mn vil kunne være et lett salgbart produkt.

Bøckman, K.L. , 1949
Befaring av Partlien og Osmarken manganholdige jernmalmer.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1977;4 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver feltet, arbeider som er gjort og litt om bergartene. Rapporten inneholder også noen analyser av malmen. Det konkluderes med at det ikke er fornuftig å gjøre ytterligere under- søkelser.

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 6860 27,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Evenes (1331-4) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 573807 m. Nord: 7598796 m.
Lengdegrad: 16.8041210 Breddegrad: 68.4919600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Beliggende 55 m.o.h.

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 6862 27,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Evenes (1331-4) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 573732 m. Nord: 7597996 m.
Lengdegrad: 16.8017180 Breddegrad: 68.4848090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Beliggende 170 m.o.h.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse