English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 029 Sommervik
(Objekt Id: 2436)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Evenes (1331-4) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 573282 m. Nord: 7596521 m.
Lengdegrad: 16.7896810 Breddegrad: 68.4717040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 1-35 % 02.12.1992
Fe-total 35 % 02.12.1992
MnO .7-2.5 % 02.12.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1901 - 1906 Røsking
1977 - 1977 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber A/S

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 340 / 25 Retning: 65
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogen gruppen Formasjon: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Karbonatglimmersk. Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :340 / 25 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sommervik 180 m.o.h består av 2 hematitt-magnetittmalmlag 2- og 1m tykke. Lagrekken i den 92m tykke Håfjell jernmalmformasjonen ved Sommervik er: 60m Kalkspatmarmor. 10m Karbonatglimmerskifer. 2m Hematitt-Magnetittmalm. 2m Kalkspatmarmor. 2m Karbonatglimmerskifer. 1m Hematitt-Magnetittmalm. 15m Kalkspatmarmor. Malmtonnasjen er: Tykkelse Lengde Dybde tonn m.spv.3.2 Sommervik mt-rik malm. 2m 200m 50m 64000 tonn Sommervik hem-rik malm. 1m 100m 30m 9600 tonn Sum 73600 tonn Malmpotensialet ved Sommervik er meget begrenset. 2 kjemiske analyser: Fe tot. Fe magn. MnO TiO2 P S Magnetittrik: 36.5% 35.2% 2.48% 0.11% 0.174% 0.006% Hematittrik: 34.5% 1.0% 0.77% 0.16% 0.248% <0.004%

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Siljestrøm, A. , 1910
Bericht von Sommervik, Osmark, Kleven, Lenvik und Lenvikmark (Ofoten).
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2257;21 sider
Abstrakt:
Rapporten er basert på en befaring og tar for seg en rekke forhold omkring de fire jernforekomstene i Ofoten - som adkomst, topografi, historikk om gruvefeltets utvikling, utførte arbeider, geologi, malmkvaliteter, malmforråd, samt anleggs- og driftstekniske forhold. Etter vurdering av hver enkelt forekomst, konkluderer forf. med at det kun er Kleven som kan være drivverdig. Det er en fattig jernmalm som egner seg godt for oppredning. Malmforråd: 2 mill. tonn, ved dagbruddsdrift. Årlig produksjon foreslås til 29 000 tonn slig eller briketter med ca. 66 % Fe.

Smith, H. H. , 1928
Osmarken og Sommervik jernmalmforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2291;5 sider
Abstrakt:
Det er gjort befaring av jernmalmsforekomsten. Det konkluderes med at for lite arbeide er gjort for å uttale noe konkret. Av de klarlagte geologiske forhold vet man at et sådant malmlager fortsetter mot dypet med varierende mektighet og malmføring, som den en ser i dagen. Alt tatt i betraktning ble inntrykket av befaringen godt, samt at vanskeligheter ved bryting ikke ville bli store.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0294.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. med mt.diss fra heng.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0294.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet magnetitt-hematitt-mineralisering.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0294.03 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet magnetitt-hematitt-mineralisering.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 029 Sommervik

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0294.01 Fastfjell 34 50 -5 7 7 -1.0 3.0
NO0294.02 Fastfjell -16 -32 -81 25 40 -16.2 4.0
NO0294.03 Fastfjell 24 -32 -81 20 -32 -16.2 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0294.01 3.0 4.0 -20 -1.0 805 -1.00 -20 -20 -20
NO0294.02 3.0 3.0 -20 -16.2 126 -16.20 -20 -20 -20
NO0294.03 3.0 4.0 -20 -16.2 138 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0294.01 .07 77 19 297 12.70 -30.00 -30.00 19.5 -1.00
NO0294.02 .00 21 -16 12400 11.60 -30.00 -30.00 169.0 -16.20
NO0294.03 .04 70 -16 8850 20.60 -30.00 -30.00 136.0 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0294.01 -5
NO0294.02 -81
NO0294.03 -81


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse