English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomst 4621 - 615 Grauaberget
(Objekt Id: 24655)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Voss (4621)
Kart 1:50000: Voss (1316-3) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 363799 m. Nord: 6726187 m.
Lengdegrad: 6.5088510 Breddegrad: 60.6482290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 14.okt.2014 av Kari Aasly)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kvartsittskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge: Grå
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Vossadekkekompleks
Intrusivt komplex:
Gruppe: Kvitenosgruppen Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :350 / 8

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten er en tyktspaltende kvartsittskifer. Skiferen er finkornet og grå. Det er to ulike sprekkeretninger i forekomsten. Retningene er svært fordelaktig med tanke på murstein. Over skiferhorisonten som det drives på idag (2014) finnes fyllitt som er mindre egnet til natursteinsformål. Skiferen er for tyktspaltenede til å kunne brukes som helleskifer. I Grauaberget driver Voss Stein AS på en tyktspaltende kvartsitskifer. Det var skiferdrift i steinbruddet frem til 1970-tallet, etter noen tiårs pause startet de opp igjen med muresteins- og pukkverksdrift i 2000. Idag drives det på to nivåer i steinbruddet, det tas ut pukk på øveste nivå og stortsett murestein på nederste nivå.
Referanser
www.voss-stein.no
Beliggenhet
Forekomsten ligger ca 7 km fra Voss sentrum og nås ved å kjøre Rv 308 fra Voss mot Nordheim. Det er skiltet med steinbrudd til forekomsten

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Grauaberget sett fra Vetlehagen"
Foto nr. 2 viser "Oversiktsbilde nedre nivå"
Foto nr. 3 viser "Tyktspaltende skifer"
Foto nr. 4 viser "Murestein"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1235615 Håndstykke
Prøvetaker: Kari Aasly/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): ,5


Faktaarket ble generert 16.05.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse