Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
 1870 - 318 Jennestad grafittfelter
(Object Id: 24696)
(Last updated: 27.02.2015)
Belongs to the Province: Jennestad grafittfelter

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 507570 m. North: 7625319 m.
Longitude: 15.1870660 Latitude: 68.7394280
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite

Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 05.04.2017)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves: 270 thousand tons
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1992 - 1992 Pitting Company/Institution :NGU
1994 - 1994 Core drilling Company/Institution :NGU

Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Graphite Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Plagioclase Major mineral (>10%)
Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Free text
Denne forekomsten er en av de 2 linser med grafitt som ble boret opp nord for Hornvannet. Se bekrivelser under forekomst Græva og tilhørende rapporter. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området. Kombinert med Golia, Lamarkvannet, Græva og Lille Hornvann, er det påvist reserver på 3.8 Mt med 9% karbon.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gautneb, Håvard , 1994
Grafittundersøkelser Hornvannet 1993, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.134;12 pages
Abstract:
Grafittundersøkelsene ved Hornvannet i 1993 omfattet røsking og prøvetaking av en ny malmkropp og boring på de to tidligere påviste mineraliseringene. Totalt ble det boret 550 m fordelt på 7 hull. Det er nå påvist 3 større, isolerte grafittmineraliseringer i området samt en rekke mindre. Den røskede malmkroppen har et gjennomsnittlig karboninnhold på 17.83% med god flakig grafitt. Mektigheten av malmens utgående varierer fra 1 til 4 m. Borhullene 1-3,3-4 og 5-6 og 7 ble boret i vifter. I borhull 1 ble malmen truffet etter 28 m boring og har en malmskjæring på 7 m, som tilsvarer en reell tykkelse på 5.8 m med grafittmalm. Gjennomsnittlig malmgehalt er 11.25%. I hull 2 er malmskjæringen 0.6 m med gjennomsnittlig gehalt på 14.85%. I borhull 3 er malmskjæringen 5.4 m, karbongehalten er 12.25%. I borhull 4 ble det påtruffet en fattig grafittskifer etter 65 m boring, med en gjennomsnittlig gehalt på ca. 4% C. I borhull 5-6 og 7 var det svært dårlig fjell og stedvis en del kjernetap. Disse hullene skjærer gjennom endel tynnere grafittsoner. Basert på de tilgjengelige data kan det gjøres et meget grovt tonnasjeestimat på total 350000 tonn grafittmalm med et gjennomsnittlig karboninnhold på ca. 20% for de to vestligste malmkroppene.

Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 pages
Abstract:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Gautneb, Håvard , 1995
Grafittundersøkelser Hornvannet 1994, Sortland kommune Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.95.076;54 pages
Abstract:
I 1993 og 1994 har det blitt boret tilsammen ca. 1100 meter fordelt på 15 borhull i forskjellige grafittmalmkropper rundt Hornvannet. De viktigste malmkroppene er Græva-, Hornvannet- og Rundtjernet malmkropp. Græva malm- kropp representerer den største mineraliseringen og har en tonnasje estimert til 210.000 tonn med et gjennomsnittlig karboninnhold på 23%. Malmkroppen kiler ut ved ca. 70 meters dyp og den har sin maksimale mektighet på ca. 6 meter. Hornvannet malmkropp har en tonnasje som er estimert til 131.000 tonn, et gjennomsnittlig karboninnhold på 28% og en maksimal mektighet på 7 meter. Malmen kiler ut på ca. 30 meters dyp. Rundtjernet malmkropp har en maks. mektighet på 4 meter, som for største delen bare er ca. 1-2 meter. Rundtjernet malmkropp er svært grunn og kiler ut før 20 meters dyp. Det er realistisk å anta at største delen av Rundtjernet malmkropp ikke er brytbar og i liten grad bidrar til de totale grafittreserver. Rapporten gir også en gjennomgang av tidligere undersøkelser som er utført hvert år siden 1990 i dette området. En oppsummering av oppredningstester av malmen er også beskrevet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BH3-10 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 24.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-11 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 25.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-12 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 25.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-13 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 25.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-14 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 26.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-15 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 26.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-16 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 26.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-17 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 27.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-17A Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 27.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-18 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 27.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-19 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 28.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-2 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 21.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-20 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 28.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-21 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 28.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-22 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 29.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-23 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 29.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-25 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 30.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-25A Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 30.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-26 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 30.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-27 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 31.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-3 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 22.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-4 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 22.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-5 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 22.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-5A Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 23.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-6 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 23.6m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-7 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 23.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-8 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 24.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH3-9 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 24.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-1 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 3, 34.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-10 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 68.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-11 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 68.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-12 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 68.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-13 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 69.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-14 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 69.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-15 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 70.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-16 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 70.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH417 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 71.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-18 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 79.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-19 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 79.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-2 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 35.5m
No. of registrated special analyses = 2
BH4-3 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 37m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-4 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 66.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-5 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 66.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-6 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 67.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-8 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 67.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH4-9 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 4, 67.8m
No. of registrated special analyses = 1
JW12-6 Dump
Sampler: Jan Egil Wanvik
Comment: Massiv and hig grade graphite schist. Carbon content = 36.68%
No. of registrated special analyses = 1
JW12-7 Dump
Sampler: Jan Egil Wanvik
Comment: Massiv and hig grade graphite schist. Carbon content = 28.62%
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 507273 m. North: 7625601 m.
Longitude: 15.1797600 Latitude: 68.7419700
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite

Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 05.04.2017)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves: 220 thousand tons
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger mellom Trollvatn og Hornvatn ved Jennestad. På dette sted er det utført røsking i forbindelse med Jennestad grafittverks første drift rundt 1890. Fra 1990 til 1994 utførte NGU detaljerte undersøkelser i dette området. Det ble boret ca. 800 meter og utført tallrike røskinger. Det ble påvist 270000 t med grafitt, med en gehalt på 20% karbon. Forekomsten opptrer som 2 linser som faller ca. 60 grader mot sørvest. Resultatene er rapportert i flere rapporter. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gautneb, Håvard , 1993
Grafittundersøkelser i Hornvannområdet, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.293;14 pages
Abstract:
I 1992 ble det utført røsk og geologisk kartlegging av flere steiltstående grafittmalm kropper NV for Hornvann i Sortland kommune. Grafittmalmens utgående varierer fra 3-7m mektighet.Karboninnholdet i malmen varierer fra ca. 8% til 41%, med et gjennomsnitt på 28.2% Grafittmalmen er grovflakig og av god kvalitet. Malmen opptrer i to kropper, begge linjalformete. Den nordre av disse faller 60-70o mot SV og med bratt stupning mot S. Den søndre er steiltstående med liten stupning. Det anbefales å bore 6 hull for å kontrol- lere malmens mektighet og kvalitet på flere steder langs strøket og på flere dyp.

Gautneb, Håvard , 1994
Grafittundersøkelser Hornvannet 1993, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.134;12 pages
Abstract:
Grafittundersøkelsene ved Hornvannet i 1993 omfattet røsking og prøvetaking av en ny malmkropp og boring på de to tidligere påviste mineraliseringene. Totalt ble det boret 550 m fordelt på 7 hull. Det er nå påvist 3 større, isolerte grafittmineraliseringer i området samt en rekke mindre. Den røskede malmkroppen har et gjennomsnittlig karboninnhold på 17.83% med god flakig grafitt. Mektigheten av malmens utgående varierer fra 1 til 4 m. Borhullene 1-3,3-4 og 5-6 og 7 ble boret i vifter. I borhull 1 ble malmen truffet etter 28 m boring og har en malmskjæring på 7 m, som tilsvarer en reell tykkelse på 5.8 m med grafittmalm. Gjennomsnittlig malmgehalt er 11.25%. I hull 2 er malmskjæringen 0.6 m med gjennomsnittlig gehalt på 14.85%. I borhull 3 er malmskjæringen 5.4 m, karbongehalten er 12.25%. I borhull 4 ble det påtruffet en fattig grafittskifer etter 65 m boring, med en gjennomsnittlig gehalt på ca. 4% C. I borhull 5-6 og 7 var det svært dårlig fjell og stedvis en del kjernetap. Disse hullene skjærer gjennom endel tynnere grafittsoner. Basert på de tilgjengelige data kan det gjøres et meget grovt tonnasjeestimat på total 350000 tonn grafittmalm med et gjennomsnittlig karboninnhold på ca. 20% for de to vestligste malmkroppene.

Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 pages
Abstract:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Rønning, Jan Steinar , 1993
CP- og SP-målinger ved grafittundersøkelser på Vikeid, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.018;22 pages
Abstract:
I forbindelse med NGUs grafittundersøkelser på Vikeid, Sortland kommune i Vesterålen, ble det sommeren 1992 utført CP-målinger på bakken og i borhull, samt SP-målinger på bakken. Hensikten var å klargjøre forskjellige soners størrelse og innbyrdes beliggenhet, samt eventuelt å finne nye mineraliser- inger. Ved Litlehornvatnet har en ved CP-målinger kartlagt flere grafitt- soner, men deres størrelse, mektighet og gehalt av grafitt gjør området som helhet lite interessant. Ved Hornvatnet er det påvist flere nye ledende strukturer som etter all sannsynlighet består av grafitt. For å kartlegge størrelsen av disse anbefales boringer eventuelt røsking, og oppfølgende geofysiske målinger.

Rønning, Jan Steinar , 1991
CP-målinger ved grafittundersøkelser på Vikeid
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.262;13 pages
Abstract:
I forbindelse med grafittundersøkelser ved Vikeid er det utført CP-målinger med jording i 6 forskjellige soner. Hensikten med dette var å kartlegge størrelsen og beliggenheten til grafittmineraliseringer avdekt i røskegrøfter. Grafitten ved Vikeid opptrer i flere større eller mindre elektrisk isolerte soner. Den største av disse er relativt flattliggende og kan følges i ca. 1000 m. men både østlige og nordlige begrensning er åpen. To av de påviste sonene er steiltstående med strøklengde ca. 300 og 450 meter. Det indikerer en betydelig utstrekning mot dypet for disse. De tre andre sonene som er på- vist er relativt flattliggende med en lateral utstrekning på 100 til 300 meter For å avgrense den mest interessante sonen samt kartlegge eventuelle andre hittil ukjente mineraliseringer anbefales oppfølgende målinger på bakken og i borhull. På grunnlag av disse målingene må nye boringer vurderes.

Dalsegg, Einar , 1994
CP-, SP- og ledningsevnemålinger ved grafittundersøkelser ved Hornvannet, Sortland, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.003;25 pages
Abstract:
Fortrolig til 31.12.97 De geofysiske målingene i 1993 har gitt tilleggsinformasjon om sonene IV og V, og fastlagt utstrekningen av en ny sone (sone VIII). I tillegg er det påvist flere soner, hvor en ser ut til å ha utstrekning av betydning. De samlede geofysiske undersøkelsene ved Hornvannet gir grunnlag for følgende vurdering: Sonene IV, V og VIII er tre steiltstående mineraliseringer med strøklengder på henholdsvis 300, 450 og 450 meter. Fallet er steilt mot sørvest. Sonenes ut- strekning mot dypet er mere usikkert, men er trolig i størrelsesorden 30-40 meter for sone IV og ca. 10 ganger så mye for sonene V og Vlll. Det er påvist flere andre mineraliseringer i området, hvor sone IX ser ut til å ha størst økonomisk potensiale. Sonen bør undersøkes ved røsking/eventuelt boring. Det anbefales mere boringer på sonene V og VIII, da disse sonene ser ut til å ha et betydelig større dyptgående enn det som hittil er fastlagt ved de eksis- terende borhull. Ved eventuelt røsking/boring på sone IX, og videre boringer på sonene V og VIII, bør det utføres oppfølgende geofysiske målinger.
Drill Cores: Jennestad

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 512509 m. North: 7626516 m.
Longitude: 15.3092720 Latitude: 68.7499890
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 20.feb.2001 by Havard Gautneb)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger noen titalls meter fra Jennestad handelssted, dette var hovedforekomsten for drift ved Jennestad grafittverks første periode fra 1890-1914. Det ble drevet under jord. I dag er området inngjerdet og vannfylt. Forekomstens geologi kan derfor ikke studeres i detalj. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 510030 m. North: 7624902 m.
Longitude: 15.2478370 Latitude: 68.7356130
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite

Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 26.04.2017)
Historical: Yes , (Confirmed 20.feb.2001 by Havard Gautneb)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger rett nord for Kovenvatnet. I dag sees tallrike mindre røsk. Dette var et områdene der det ble utført røsking under driftsperioden ved Jennestad grafittverkverk, og på dette sted ble det i hovedsak utført dagbruddsdrift. Området er i dag svart overgrodd medn tallrike røsk er fremdeles synlig. Gautneb& Tveten (1992) har et detaljkart som viser plasseringen av de forskjellige røsk. Grafitten er stedvis meget grovkrystallinsk og med gode gehalter. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området. Kombinert med Golia, Lamarkvannet, Græva og Lille Hornvann, er det påvist reserver på 3.8 Mt med 9% karbon

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 pages
Abstract:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
hg10-15 Channel
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Sample from trench coordinates: East: 510277 North: 7625132 content of graphitic carbon: 12.7%
No. of registrated special analyses = 1
hg9-15 Channel
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Sample from trench coordinates: East: 510277 North: 7625132 content of graphitic carbon: 13.3%
No. of registrated special analyses = 1
9139 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra et 50m langt opent røsk
No. of registrated special analyses = 1
9147 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra østre Kovannet røsk
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Myre (1232-4) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 510780 m. North: 7628254 m.
Longitude: 15.2667150 Latitude: 68.7656510
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 20.feb.2001 by Havard Gautneb)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Denne forekomsten ugjør et belte av mindre grafittmineraliseringer som ligger fra Vikeidet og i nordøstlig retning mot Storelvbukta. I 1988 påviste NGU en rekke helikopter EM-anomalier i dette området. I 1990 ble det utført røsking flere steder i myrene ved Bjørnåsen og Vedåsen. Grafittmineraliseringene er små og gehaltene som regel under 15 % C. Alle røskene ble gravd igjen rett etter prøvetaking, Mineraliseringene i denne forekomsten kan ikke besøkes idag. Helikopter geofysikk innsamlet i 2013 viser en EM anomali som er meget kraftig og det er mulighet for at denne forekomsten er større en tidligere antatt. Koordinatene til prøvepunkter samlet inn før 1996 kan ha dårlig presisjon.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
90-19 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 90/1
No. of registrated special analyses = 1
90-20 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 90/1
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 510370 m. North: 7625405 m.
Longitude: 15.2562870 Latitude: 68.7401130
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite

Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 26.04.2017)
Historical: Yes , (Confirmed 20.feb.2001 by Havard Gautneb)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger på sørsiden av Lamarkvatnet ved Jennestad. Dette er en av hovedforekomstene ved Jennestad grafittverks drift fra 1948 til 1962. Det er her drevet inn en stoll på tvers av strøket til flere NØ-SV - gående grafittdrag, og disse skjæres under jord flere steder. I små partier er grafitten av meget god kvalitet, men tonnasjene er antatt å være små. Kombinert med Golia, Hornvann, Koven Græva og Lille Hornvann, er det påvist reserver på 3.8 Mt med 9% karbon En rekke rapporter finnes om driften som har vært utført her.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Inngang til stoll ved Lamarka gruve"
Photo no. 2 showing Inngang til stoll ved Lamarka gruve"
Photo no. 3 showing Inngang til stoll ved Lamarka gruve"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gautneb, Håvard , 1994
Grafittundersøkelser Hornvannet 1993, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.134;12 pages
Abstract:
Grafittundersøkelsene ved Hornvannet i 1993 omfattet røsking og prøvetaking av en ny malmkropp og boring på de to tidligere påviste mineraliseringene. Totalt ble det boret 550 m fordelt på 7 hull. Det er nå påvist 3 større, isolerte grafittmineraliseringer i området samt en rekke mindre. Den røskede malmkroppen har et gjennomsnittlig karboninnhold på 17.83% med god flakig grafitt. Mektigheten av malmens utgående varierer fra 1 til 4 m. Borhullene 1-3,3-4 og 5-6 og 7 ble boret i vifter. I borhull 1 ble malmen truffet etter 28 m boring og har en malmskjæring på 7 m, som tilsvarer en reell tykkelse på 5.8 m med grafittmalm. Gjennomsnittlig malmgehalt er 11.25%. I hull 2 er malmskjæringen 0.6 m med gjennomsnittlig gehalt på 14.85%. I borhull 3 er malmskjæringen 5.4 m, karbongehalten er 12.25%. I borhull 4 ble det påtruffet en fattig grafittskifer etter 65 m boring, med en gjennomsnittlig gehalt på ca. 4% C. I borhull 5-6 og 7 var det svært dårlig fjell og stedvis en del kjernetap. Disse hullene skjærer gjennom endel tynnere grafittsoner. Basert på de tilgjengelige data kan det gjøres et meget grovt tonnasjeestimat på total 350000 tonn grafittmalm med et gjennomsnittlig karboninnhold på ca. 20% for de to vestligste malmkroppene.

Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 pages
Abstract:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Gautneb, Håvard , 1993
Grafittundersøkelser i Hornvannområdet, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.293;14 pages
Abstract:
I 1992 ble det utført røsk og geologisk kartlegging av flere steiltstående grafittmalm kropper NV for Hornvann i Sortland kommune. Grafittmalmens utgående varierer fra 3-7m mektighet.Karboninnholdet i malmen varierer fra ca. 8% til 41%, med et gjennomsnitt på 28.2% Grafittmalmen er grovflakig og av god kvalitet. Malmen opptrer i to kropper, begge linjalformete. Den nordre av disse faller 60-70o mot SV og med bratt stupning mot S. Den søndre er steiltstående med liten stupning. Det anbefales å bore 6 hull for å kontrol- lere malmens mektighet og kvalitet på flere steder langs strøket og på flere dyp.

Bjørlykke, Harald , 1952
Over Jennestad grafitgruber i anledning A/S Jennestad Grafittverks tilbud av 25.april 1952
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7444;3 pages
Abstract:
Et notat som summerer opp arbeidet i felt og i rapportform. Ideer om videre undersøkelser presenteres også.

Vokes, F.M. , 1954
Befaring på Jennestad Grafittverk A/S, 29-30.8.54
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5340;5 + kart pages

Vokes, Frank M.; Padget, Peter , 1955
Rapport vedrørende Jennestad Grafittverk
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7702;9 pages

Logn, Ø. , 1948
Geofysisk undersøkelse Jennestad Grafittfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.60;3 pages
Abstract:
Undersøkelsens oppgave var i første rekke å fastlegge utstrekningen av de kjente grafittforekomstene og påvise eventuelle ukjente forekomster. Under- søkelsesområdet var på forhånd avgrenset til et felt av utstrekning ca. 3 km i strøkretning og en bredde av ca. 500 meter. Undersøkelsen ble foretatt ved el.magn.kond. målinger (Turam). Målingene viser at det forekommer en rekke tildels meget sterkt ledende soner som stort sett ligger i et belte fra Jennestad i øst over Vedhøggan og Golia til Koven i vest. Indikasjonenes styrke kan tyde på at sonene har betraktelig mektig- het. Dette spørsmål må dog avgjøres ved diamantboringer. Man vil anbefale at det foretas slike boringer.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
9162 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra malmens utgående i den innerste del av gruva
No. of registrated special analyses = 1
9164 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer malmskjæring 50 meter fra stoll slutt
No. of registrated special analyses = 1
9166 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring 75 m fra stoll slutt
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 510901 m. North: 7625367 m.
Longitude: 15.2693900 Latitude: 68.7397470
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite

Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 26.04.2017)
Historical: Yes , (Confirmed 20.feb.2001 by Havard Gautneb)

Resources and production
Activity: Mining Reserves: 300 thousand tons
Operating method: Underground mining Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Den samme informasjonen gjelder for denne forekomsten som forekomst NO0402. Golia gruve er en av hovedgruvene ved Jennestad grafittfelt. Det har vært drevet langs strøket av en 3 meter grafittskifer som inneholder 12 % karbon. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Stoll inngang Golia gruve"
Photo no. 2 showing Malmens utgående ved Øvre Golia røsk"
Photo no. 3 showing Stoll inngang Golia gruve"
Photo no. 4 showing Stoll inngang Golia gruve"
Photo no. 5 showing Malmens utgående ved Øvre Golia røsk"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 pages
Abstract:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
9132 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer, malmens utgående rett over gruve inngang
No. of registrated special analyses = 1
9136A Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer malmensutgående u øvre Golia røsk
No. of registrated special analyses = 1
9138 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer malmensutgående u øvre Golia røsk
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Myre (1232-4) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 509843 m. North: 7626989 m.
Longitude: 15.2433990 Latitude: 68.7543400
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Information(s) in free text format
Free text
The Jennestad province comprice all the old the and abandoned mines and showings in the jennestad area. The extend is described by Gautneb & Tveten. (2000). New and detailed airborne geophysics cover this area.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gautneb, Håvard ; Tveten, Einar , 2000
The geology, exploration and characterisation of graphite deposits in the Jennestad area, Vesterålen, northern Norway
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.436;67-74 pages
Abstract:
This paper reviews graphite exploration in the Jennestad area, Nordland. As a result of helicopter aeromagnetic surveying and subsequent ground geophysics mapping and trenching, some 30, variously sized bodies of graphite schist identified.The graphite-bearing schist occurs associated with dolomite marbles amphibolites and pyroxene gneisses, all of which are intruded by charnockites and granites. The graphite is coarse, fully ordered, crystalline and flaky. Graded up to 40% carbon were found. Gangue minerals in the ore are quartz, plagioclase, K-feldspar, biotite and orthopyroxene. Some of the largest ore bodies contain about 250,000 tonnes each with an average grade of 20% carbon. Bench-scale benefication tests shown that the ore can be upgraded to a maximum grade of 97% C, with a recovery of 89%. It is believed that the graphite schists were originally sediments rich in organic matter which was converted to graphite during granulite-facies metamorphism.

Rodionov, Alexei; Ofstad, Frode; Stampolidis, Alexandros; Tassis, Georgios , 2013
Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and radiometric geophysical survey at Langøya in Vesterålen, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2013.044;26 pages
Abstract:
NGU conducted an ariborne geophysical survey in Langøya area in July - August 2013 as part of the MINN-project. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey results reported herein are 5650 line km, covering an area of 1050 km2


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway