Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1841 - 004 Villumselv
(Object Id: 2475)
(Last updated: 04.06.2002)
Belongs to the Province: Sulitjelma provins

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 540480 m. North: 7448499 m.
Longitude: 15.9342090 Latitude: 67.1508430
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu Kis
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Cu 0.5 % 20.05.1993
Kis 5 % 20.05.1993

Operations
From - To Activity Comments
Test mining Company/Institution : " "
1890 - 1985 Geology Company/Institution :Sulitjelma Gruber
1938 - 1981 Geophysics Company/Institution : " "
1942 - 1942 Core drilling Company/Institution : " "

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Genesis: Sedex Form: Layer
Main texture: Breccia cement Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Very unevenly grained Main alteration: Chloritisation
Strike/Dip: 120 / 25 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit: Seve-Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Kølidekkekomplekset
Igneous complex:
Group: Sulitjelmagruppen Formation: Otervassformasjonen

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Amfibolitt Extrusive
Original rock :Tuff
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Glimmerskifer Sedimentary
Original rock :Sandstone
Metamorphic facies :Amphibolite

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringen ved Villumselv er antatt å være fortsettelsen av Jenny-sonen vestover fra Furuhaugen. Området ble oppboret med ca. 5 hull i 1942 på bakgrunn av geofysiske målinger. Svak impregnasjon av svovelkis og kobberkis ble påvist, men analysedata er ikke funnet. Pkt. 9 er antatt å ha samme analyser som i nærliggende. Området antas ikke å være interessant for ytterligere undersøkelser. Stien, R. 1993. Forkomsten ble funnet på et noe annet sted enn oppgitt fra R. Stien ved prøvetaking i 1994. Forekomsten er en liten vannfylt synk i en myrkant med tipp < 10 m3. Staw, J. 1994.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 pages
Abstract:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Singsaas, Per; Sakshaug, G. F. , 1968
Elektromagnetisk undersøkelse Avilonstollen, Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.805;5 pages

Sakshaug, G.F. , 1969
Elektromagnetisk undersøkelse Villumelv - Corisvann - Stålhaugen gr. - Storforsdalen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.830;21 pages
Abstract:
Det var stilt som oppgave å undersøke nordre del av den malmførende horisont i Baldoaivvesynklinalen i strøket Villumelv - Storforsdalen. Undersøkelsene skulle foregå i områdene mellom feltet som i 1941 ble målt ved Furuhaugen gr. - Villumelv (GM Rapport nr. 26) og feltet som i 1967 ble målt syd for Storforsdalen, (NGU Rapport nr. 770). Det undersøkte området er ca. 15 km langt og har et areal på 32 km2. Det ble utført el.magn.kond.målinger (Turam) på vanlig måte. Ved målingene ble det påvist en rekke soner av varierende ledningsevne. Sonene ligger tildels grunt nær utgåendet av den malmførende horisont, tildels ligger de dypt og langt innenfor utgåendet av den malmførende horisont. I rapporten er det fremlagt forslag til plassering av borhull.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 pages
Abstract:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Andersen, M.C. 1985: Vurdering av rest-tonnage i Furuhaugen Grubefelt og områdene Kochhammeren og Villumselv. Rapport BV2263.


Raith, N. 1967: Furuhaugen-Avilon stoll. Geologiske og geofysiske undersøkelser 1890-1967. Rapport BV2062.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0337.01 Dump
Sampler: Staw, J./...Stored: Løkken
Comment: Py-cpy-malm.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1841 - 004 Villumselv

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0337.01 Dump 948 65 5 61 89 .3 8.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0337.01 -3.0 -3.0 -5.0 4 .3 30 8.00 -2 -2
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0337.01 3.31 66 70 263 8.02 2.00 -5.00 2 14.0
------------------
Sample No. La* B*
NO0337.01 6.00 -3


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway