English version
MALMDATABASEN
Registrering 1841 - 004 Villumselv
(Objekt Id: 2475)
(Sist oppdatert: 04.06.2002)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 540480 m. Nord: 7448499 m.
Lengdegrad: 15.9342090 Breddegrad: 67.1508430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 0.5 % 20.05.1993
Kis 5 % 20.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift Selskap/Institusjon: " "
1890 - 1985 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1938 - 1981 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "
1942 - 1942 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 120 / 25 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ved Villumselv er antatt å være fortsettelsen av Jenny-sonen vestover fra Furuhaugen. Området ble oppboret med ca. 5 hull i 1942 på bakgrunn av geofysiske målinger. Svak impregnasjon av svovelkis og kobberkis ble påvist, men analysedata er ikke funnet. Pkt. 9 er antatt å ha samme analyser som i nærliggende. Området antas ikke å være interessant for ytterligere undersøkelser. Stien, R. 1993. Forkomsten ble funnet på et noe annet sted enn oppgitt fra R. Stien ved prøvetaking i 1994. Forekomsten er en liten vannfylt synk i en myrkant med tipp < 10 m3. Staw, J. 1994.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Singsaas, Per; Sakshaug, G. F. , 1968
Elektromagnetisk undersøkelse Avilonstollen, Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.805;5 sider

Sakshaug, G.F. , 1969
Elektromagnetisk undersøkelse Villumelv - Corisvann - Stålhaugen gr. - Storforsdalen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.830;21 sider
Abstrakt:
Det var stilt som oppgave å undersøke nordre del av den malmførende horisont i Baldoaivvesynklinalen i strøket Villumelv - Storforsdalen. Undersøkelsene skulle foregå i områdene mellom feltet som i 1941 ble målt ved Furuhaugen gr. - Villumelv (GM Rapport nr. 26) og feltet som i 1967 ble målt syd for Storforsdalen, (NGU Rapport nr. 770). Det undersøkte området er ca. 15 km langt og har et areal på 32 km2. Det ble utført el.magn.kond.målinger (Turam) på vanlig måte. Ved målingene ble det påvist en rekke soner av varierende ledningsevne. Sonene ligger tildels grunt nær utgåendet av den malmførende horisont, tildels ligger de dypt og langt innenfor utgåendet av den malmførende horisont. I rapporten er det fremlagt forslag til plassering av borhull.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Andersen, M.C. 1985: Vurdering av rest-tonnage i Furuhaugen Grubefelt og områdene Kochhammeren og Villumselv. Rapport BV2263.


Raith, N. 1967: Furuhaugen-Avilon stoll. Geologiske og geofysiske undersøkelser 1890-1967. Rapport BV2062.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0337.01 Tipprøve
Prøvetaker: Staw, J./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-cpy-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 004 Villumselv

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0337.01 Tipprøve 948 65 5 61 89 .3 8.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0337.01 -3.0 -3.0 -5.0 4 .3 30 8.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0337.01 3.31 66 70 263 8.02 2.00 -5.00 2 14.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0337.01 6.00 -3


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse