Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1875 - 005 Skarvik
(Object Id: 2598)
(Last updated: 01.03.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 538083 m. North: 7563546 m.
Longitude: 15.9182570 Latitude: 68.1829610
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production: ,5 thousand tons


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Fe-total 30 % 13.11.1992
MnO 5.6 % 13.11.1992

Operations
From - To Activity Comments
1900 - 1910 Pitting
1977 - 1977 Geology Company/Institution :Rana Gruber

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Genesis: Sedex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 180 / 70 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit: Tysfjord Complex
Tectonic complex:
Igneous complex: Lofoten Mangerite Complex
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Unknown Kalkspatmarmor Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Amphibolite
Unknown Lys gneis Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Unknown Primary layering Strike/Dip :180 / 70 Syn-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Skarvik magnetittmalm (500 m.o.h.) ------------------------------------------------- Malmstedene er: UTM-øst - nord --------------------------------------------------------------------------------------------- Skarvik nord 538150 - 7563750 Skarvik sør 538200 - 7563625 Tortenås (liten, nærmest utilgjengelig, ikke befart) 638850 - 7563750 Tonnasjen er: Tykkelse Lengde Dyp Tonnasje (sp.v.3.4) --------------------------------------------------------------- Skarvik nord 2m 80m 50m 27200 tonn Skarvik sør 4m 15m 10m 2040 " --------------------------------------------------------------- Sum 29240 tonn Gjennomsnittsanalyse av 3 prøver viser: 32,3 % Fe-tot., 29,8 % Fe-magn., 5,61 % MnO, 0,08 % TiO2, 0,040 % P og 0,005 % P.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Johansson, J. A. , 1911
Skarviks Jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1194;3 pages
Abstract:
Forf. beskriver feltets beliggenhet, malmforekomster, utførte arbeider og videre muligheter for feltet. Malmen består av megnetitt i blanding med kvarts, epidot og granat m.m. Jerngehalter i hovedmalmen kan overstige 40 %. Videre undersøkelser blir anbefalt, særlig magnetiske målinger. (Rapport nr. 1295 har samme innhold).

Bøckman, K.L. , 1949
Tortenåsen-Skarvikfeltet av manganholdig jernmalm i Hamarøy Herred
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2003;4 pages
Abstract:
Rapport fra befaring av feltet med beskrivelse av en del funnpunkter. Bortsett fra ved punkt nr. 1, der det kan bli tale om større masser av malm, blir forekomstene antatt å være ubetydelige. Det er også klart at malmen har for lite mangan til å være intressant som manganmalm. Kjemiske analyser er vedlagt. Forf. konkluderer at videre undersøkelses- arbeider ikke kan anbefales.

Name of Locality: Skarvik sør
(Object Id: 6659 5,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 538133 m. North: 7563421 m.
Longitude: 15.9194180 Latitude: 68.1818330
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe


Information(s) in free text format
Free text
Tonnasje (sp. v. 3.4): Tykkelse Lengde Dyp Tonnasje -------------------------------------------------------- 4m 15m 10m 2040 tonn

Name of Locality: Tortenås
(Object Id: 6885 5,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 538783 m. North: 7563546 m.
Longitude: 15.9351330 Latitude: 68.1828670
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Liten og nærmest utilgjengelig. Ikke befart.


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway