English version
MALMDATABASEN
Registrering 1875 - 005 Skarvik
(Objekt Id: 2598)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 538083 m. Nord: 7563546 m.
Lengdegrad: 15.9182570 Breddegrad: 68.1829610
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: ,5 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-total 30 % 13.11.1992
MnO 5.6 % 13.11.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1900 - 1910 Røsking
1977 - 1977 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 180 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Tysfjordkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lofotenmangerittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Lys gneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :180 / 70 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skarvik magnetittmalm (500 m.o.h.) ------------------------------------------------- Malmstedene er: UTM-øst - nord --------------------------------------------------------------------------------------------- Skarvik nord 538150 - 7563750 Skarvik sør 538200 - 7563625 Tortenås (liten, nærmest utilgjengelig, ikke befart) 638850 - 7563750 Tonnasjen er: Tykkelse Lengde Dyp Tonnasje (sp.v.3.4) --------------------------------------------------------------- Skarvik nord 2m 80m 50m 27200 tonn Skarvik sør 4m 15m 10m 2040 " --------------------------------------------------------------- Sum 29240 tonn Gjennomsnittsanalyse av 3 prøver viser: 32,3 % Fe-tot., 29,8 % Fe-magn., 5,61 % MnO, 0,08 % TiO2, 0,040 % P og 0,005 % P.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Johansson, J. A. , 1911
Skarviks Jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1194;3 sider
Abstrakt:
Forf. beskriver feltets beliggenhet, malmforekomster, utførte arbeider og videre muligheter for feltet. Malmen består av megnetitt i blanding med kvarts, epidot og granat m.m. Jerngehalter i hovedmalmen kan overstige 40 %. Videre undersøkelser blir anbefalt, særlig magnetiske målinger. (Rapport nr. 1295 har samme innhold).

Bøckman, K.L. , 1949
Tortenåsen-Skarvikfeltet av manganholdig jernmalm i Hamarøy Herred
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2003;4 sider
Abstrakt:
Rapport fra befaring av feltet med beskrivelse av en del funnpunkter. Bortsett fra ved punkt nr. 1, der det kan bli tale om større masser av malm, blir forekomstene antatt å være ubetydelige. Det er også klart at malmen har for lite mangan til å være intressant som manganmalm. Kjemiske analyser er vedlagt. Forf. konkluderer at videre undersøkelses- arbeider ikke kan anbefales.

Navn på lokalitet: Skarvik sør
(Objekt Id: 6659 5,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 538133 m. Nord: 7563421 m.
Lengdegrad: 15.9194180 Breddegrad: 68.1818330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Tonnasje (sp. v. 3.4): Tykkelse Lengde Dyp Tonnasje -------------------------------------------------------- 4m 15m 10m 2040 tonn

Navn på lokalitet: Tortenås
(Objekt Id: 6885 5,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 538783 m. Nord: 7563546 m.
Lengdegrad: 15.9351330 Breddegrad: 68.1828670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Liten og nærmest utilgjengelig. Ikke befart.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse