Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1875 - 020 Slunkajav'ri
(Object Id: 2602)
(Last updated: 25.01.2000)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 549693 m. North: 7521866 m.
Longitude: 16.1789630 Latitude: 67.8074170
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu Kis Fe
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1904 - 1904 Pitting

Mineralization
Genesis: Replacement/Metasomatism Form: Lens
Main texture: Structureless Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm) Main alteration: Skarn formation
Strike/Dip: 40 / 55 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex: Øverste allokton
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Carbonate Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Quartz Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Malachite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock kalkspatmarmor Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :40 / 55 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpingen skal ha foregått i 1904 ved en Skålsvik fra Troms. Mineraliseringen er undersøkt med ett skjerp (5x2m, knapt 1m dypt) og noen mindre groper over en strøklengde på 50m. Alle er delvis gjengrodd. Skarnmineraliseringen (prøve 03, 04, 05 og 06, sistnevnte er plukkprøve fra tippen) opptrer langs liggen til en 25m mektig kalkspatmarmor som igjen ligger i glimmerskifer. Skarnmineraliseringen er maksimalt 0.6m mektig og består av grovkornet hornblende, karbonat og granat med noe biotitt, kvarts, feltspat og kloritt. Ansamlinger av magnetitt, svovelkis og spor av magnetkis opptrer ujevnt, mens kobberkis er mer jevnt disseminert i skarnet. Langs skarnkontaktene er det i marmoren noen opptil 5cm mektige biotitt-amfibolbånd med svovelkis-kobberkis-magnetitt-disseminasjon (07). Over skarnsonen er det 1m mektig fin- til grovkornet kalkspatmarmor (01) som avgir sterk svovellukt ved knusing. Over denne er det 1.5m mektig biotittskifer med litt amfibol (02), så vel 20m mektig marmor. I skarnsonens ligg er det glimmerskifer. Ut over de 50m som er delvis avdekket er skarn-nivået overdekket, men mineraliseringen antas å være linseformet med største mektighet 0.6m i skjerpet. Den smalner av i begge retninger og er nærmest forsvunnet etter 25m både mot NØ og SV.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0470.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kalkspatmarmor fra heng.
No. of registrated element analyses = 1
NO0470.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Biotittskifer fra heng.
No. of registrated element analyses = 1
NO0470.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Skarn med cpy-mt-py-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0470.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Skarn med cpy-mt-py-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0470.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Skarn med cpy-mt-py-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0470.06 Dump
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Skarn med cpy-mt-py-diss., plukkprøve.
No. of registrated element analyses = 1
NO0470.07 Dump
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Marmor med biotittbånd med py-cpy-mt-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1875 - 020 Slunkajav'ri

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0470.01 Bedrock 53 34 7 1 2 .2 3.0
NO0470.02 Bedrock 74 92 7 13 39 .3 2.0
NO0470.03 Bedrock 40940 562 13 38 24 36.4 213.0
NO0470.04 Bedrock 27570 369 8 23 12 26.0 214.0
NO0470.05 Bedrock 19864 367 10 51 28 18.8 160.0
NO0470.06 Dump 20604 370 5 32 16 19.9 175.0
NO0470.07 Dump 992 135 15 18 12 1.1 24.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0470.01 3.0 3.0 19 .3 42 1.00 2 2 .05
NO0470.02 3.0 3.0 5 .2 239 1.00 2 2 .05
NO0470.03 3.0 3.0 2 3.7 40 1.00 2 2 5.66
NO0470.04 3.0 3.0 5 2.5 11 1.00 2 2 4.36
NO0470.05 3.0 3.0 10 2.8 13 1.00 2 2 2.31
NO0470.06 3.0 3.0 2 1.8 13 1.00 2 2 2.90
NO0470.07 3.0 3.0 7 .8 40 1.00 2 2 .14
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0470.01 2 1 38 .19 2.00 5.00 1 1751.0 2.00
NO0470.02 47 30 816 3.36 3.00 5.00 1 53.0 10.00
NO0470.03 38 15 773 14.16 4.00 5.00 73 67.0 14.00
NO0470.04 36 11 662 10.27 3.00 7.00 110 55.0 8.00
NO0470.05 61 10 878 9.50 5.00 8.00 90 169.0 26.00
NO0470.06 46 14 804 11.57 3.00 5.00 90 94.0 9.00
NO0470.07 15 11 614 4.71 2.00 5.00 5 1219.0 5.00
------------------
Sample No. B*
NO0470.01 2
NO0470.02 2
NO0470.03 2
NO0470.04 2
NO0470.05 2
NO0470.06 2
NO0470.07 2


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway