English version
MALMDATABASEN
Registrering 1875 - 020 Slunkajav'ri
(Objekt Id: 2602)
(Sist oppdatert: 25.01.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 549693 m. Nord: 7521866 m.
Lengdegrad: 16.1789630 Breddegrad: 67.8074170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1904 - 1904 Røsking

Mineralisering
Genese: Fortrengningsmalm Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling: Skarnomvandling
Strøk/Fall: 40 / 55 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Karbonat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Malakitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :40 / 55 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpingen skal ha foregått i 1904 ved en Skålsvik fra Troms. Mineraliseringen er undersøkt med ett skjerp (5x2m, knapt 1m dypt) og noen mindre groper over en strøklengde på 50m. Alle er delvis gjengrodd. Skarnmineraliseringen (prøve 03, 04, 05 og 06, sistnevnte er plukkprøve fra tippen) opptrer langs liggen til en 25m mektig kalkspatmarmor som igjen ligger i glimmerskifer. Skarnmineraliseringen er maksimalt 0.6m mektig og består av grovkornet hornblende, karbonat og granat med noe biotitt, kvarts, feltspat og kloritt. Ansamlinger av magnetitt, svovelkis og spor av magnetkis opptrer ujevnt, mens kobberkis er mer jevnt disseminert i skarnet. Langs skarnkontaktene er det i marmoren noen opptil 5cm mektige biotitt-amfibolbånd med svovelkis-kobberkis-magnetitt-disseminasjon (07). Over skarnsonen er det 1m mektig fin- til grovkornet kalkspatmarmor (01) som avgir sterk svovellukt ved knusing. Over denne er det 1.5m mektig biotittskifer med litt amfibol (02), så vel 20m mektig marmor. I skarnsonens ligg er det glimmerskifer. Ut over de 50m som er delvis avdekket er skarn-nivået overdekket, men mineraliseringen antas å være linseformet med største mektighet 0.6m i skjerpet. Den smalner av i begge retninger og er nærmest forsvunnet etter 25m både mot NØ og SV.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0470.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalkspatmarmor fra heng.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0470.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Biotittskifer fra heng.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0470.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Skarn med cpy-mt-py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0470.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Skarn med cpy-mt-py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0470.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Skarn med cpy-mt-py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0470.06 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Skarn med cpy-mt-py-diss., plukkprøve.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0470.07 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Marmor med biotittbånd med py-cpy-mt-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1875 - 020 Slunkajav'ri

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0470.01 Fastfjell 53 34 7 1 2 .2 3.0
NO0470.02 Fastfjell 74 92 7 13 39 .3 2.0
NO0470.03 Fastfjell 40940 562 13 38 24 36.4 213.0
NO0470.04 Fastfjell 27570 369 8 23 12 26.0 214.0
NO0470.05 Fastfjell 19864 367 10 51 28 18.8 160.0
NO0470.06 Tipprøve 20604 370 5 32 16 19.9 175.0
NO0470.07 Tipprøve 992 135 15 18 12 1.1 24.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0470.01 3.0 3.0 19 .3 42 1.00 2 2 .05
NO0470.02 3.0 3.0 5 .2 239 1.00 2 2 .05
NO0470.03 3.0 3.0 2 3.7 40 1.00 2 2 5.66
NO0470.04 3.0 3.0 5 2.5 11 1.00 2 2 4.36
NO0470.05 3.0 3.0 10 2.8 13 1.00 2 2 2.31
NO0470.06 3.0 3.0 2 1.8 13 1.00 2 2 2.90
NO0470.07 3.0 3.0 7 .8 40 1.00 2 2 .14
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0470.01 2 1 38 .19 2.00 5.00 1 1751.0 2.00
NO0470.02 47 30 816 3.36 3.00 5.00 1 53.0 10.00
NO0470.03 38 15 773 14.16 4.00 5.00 73 67.0 14.00
NO0470.04 36 11 662 10.27 3.00 7.00 110 55.0 8.00
NO0470.05 61 10 878 9.50 5.00 8.00 90 169.0 26.00
NO0470.06 46 14 804 11.57 3.00 5.00 90 94.0 9.00
NO0470.07 15 11 614 4.71 2.00 5.00 5 1219.0 5.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0470.01 2
NO0470.02 2
NO0470.03 2
NO0470.04 2
NO0470.05 2
NO0470.06 2
NO0470.07 2


Faktaarket ble generert 29.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse