Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1845 - 001 Håkjerringnes
(Object Id: 2610)
(Last updated: 15.05.2006)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Gjerdal (2130-2) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 532133 m. North: 7508966 m.
Longitude: 15.7586660 Latitude: 67.6941890
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Proterozoic Period:
Genesis: Shear zone formation Form: Plate
Main texture: Porphyroblastic Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Molybdenite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Granitt Intrusive
Original rock :Granite
Metamorphic facies :Amphibolite

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringen har utgående i svaberget i Åndtindens østhelling i høyde 570 m.o.h. Bergarten er middelskornet, noe foliert grunnfjellsgranitt. Molybdenglans (store, opptil 3-4 cm, rosetter) og noe svovelkis, magnetkis og kobberkis er disseminert i en N-S-gående sone i granitten. Mineraliseringen er kosentrert, rel. rik diss., over ca. 10 cm mektighet. Også litt disseminasjon utenfor - tilsammen ca. 1 m mektighet. Det er endel små kvartsutsondringer (linser) som følger mineraliseringens lengdeutstrekning N-S, men molybdenglans er i liten grad tilknyttet disse. Innenfor mineraliseringen finnes svovelkis, magnetkis og kobberkis også på tversgående (Ø-V) kvartsganger (1-5 cm mektige), og sammen med molybdenglans også på stikk. I tillegg til disseminasjons-, gang- og stikkmineralisering, opptrer magnetkisen (sammen med litt svovelkis og kobberkis) i spredte, større (5-10 cm2) ansamlinger. Mineraliseringen er undersøkt med et 2x2x2 m3 skjerp. Fra skjerpet og sørover er sulfidimpregnasjonen ca. 50 m lang, og mot nord fortsetter den ca. 20 m til et lite sprett, hvor det vises litt molybdenglansdisseminasjon. I tillegg ble det funnet et lite skjerp med UTM 532200 7509500: Ei 3-4 m lang, få dm mektig N-S-gående kvartslinse med få dm mektig finkornet granittisk gneis i kontakten. I den finkornete granittiske gneisen er det litt svovelkis-magnetitt-disseminasjon + spor av molybdenglans. Det er sprengt ut prøve her. Middelskornet granittisk gneis utenom.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Rasmussen, W. C. F. , 1912
Rapport over Folden molybdenglansfelt, Mørsvikfjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1210;3 pages
Abstract:
Rapporten gir en malerisk beskrivelse av de geografiske forholdene, en kort beskrivelse av geologien samt foreslår hva som bør gjøres med forekomsten. Den ligger ved Håkjerringnes i Mørsvikfjorden og består av molybdenglans. Den ligger i et kvartsrikt bånd ca 60 cm bredt, som ligger inne granitten. Molybdenglansen forekommer i klumper fra potetstørrelse! og nedover. Litt impregnasjon av kobber og svovelkis fantes også. I løsblokk er malm også sett i granitt. Forekomsten ligger i en bratt og glatt skråning og bør i første omgang gjøres tilgjengelig med bolter og tau.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0478.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Middk. granitt med MoS2-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0478.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Middk. granitt med MoS2-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0478.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Middk. granitt med MoS2-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0478.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Middk. granitt med MoS2-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 3195 1,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Gjerdal (2130-2) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 532133 m. North: 7509296 m.
Longitude: 15.7587610 Latitude: 67.6971490
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Ei 3-4 m lang, få dm mektig N-S-gående kvartslinse med få dm mektig finkornet granittisk gneis i kontakten. I den finkornete granittiske gneisen er det litt svovelkis-magnetitt-disseminasjon + spor av molybdenglans. Det er sprengt ut prøve her. Middelskornet granittisk gneis utenom.


Analyse Results
from
Deposit Area 1845 - 001 Håkjerringnes

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0478.01 Bedrock 98 29 6 11 90 .6 -2.0
NO0478.02 Bedrock 410 322 63 30 39 1.1 -2.0
NO0478.03 Bedrock 490 282 22 31 19 1.0 3.0
NO0478.04 Bedrock 103 184 19 6 46 .3 -2.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0478.01 -3.0 -3.0 -5.0 -2 .5 21 17470.00 -2 -2
NO0478.02 -3.0 -3.0 -5.0 12 1.6 32 3400.00 -2 -2
NO0478.03 -3.0 -3.0 -5.0 5 1.5 18 564.00 -2 -2
NO0478.04 -3.0 -3.0 -5.0 2 .8 26 4128.00 -2 -2
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0478.01 1.87 7 90 115 1.71 20.00 -5.00 -2 4.0
NO0478.02 3.26 3 10 92 5.01 107.00 36.00 2 4.0
NO0478.03 3.65 3 7 125 5.75 53.00 36.00 -2 4.0
NO0478.04 .96 6 11 158 1.79 28.00 7.00 -2 5.0
------------------
Sample No. La* B*
NO0478.01 12.00 -3
NO0478.02 11.00 3
NO0478.03 35.00 4
NO0478.04 15.00 3


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway