English version
MALMDATABASEN
Registrering 1845 - 001 Håkjerringnes
(Objekt Id: 2610)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Gjerdal (2130-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 532133 m. Nord: 7508966 m.
Lengdegrad: 15.7586660 Breddegrad: 67.6941890
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Porfyroblastisk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Molybdenglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen har utgående i svaberget i Åndtindens østhelling i høyde 570 m.o.h. Bergarten er middelskornet, noe foliert grunnfjellsgranitt. Molybdenglans (store, opptil 3-4 cm, rosetter) og noe svovelkis, magnetkis og kobberkis er disseminert i en N-S-gående sone i granitten. Mineraliseringen er kosentrert, rel. rik diss., over ca. 10 cm mektighet. Også litt disseminasjon utenfor - tilsammen ca. 1 m mektighet. Det er endel små kvartsutsondringer (linser) som følger mineraliseringens lengdeutstrekning N-S, men molybdenglans er i liten grad tilknyttet disse. Innenfor mineraliseringen finnes svovelkis, magnetkis og kobberkis også på tversgående (Ø-V) kvartsganger (1-5 cm mektige), og sammen med molybdenglans også på stikk. I tillegg til disseminasjons-, gang- og stikkmineralisering, opptrer magnetkisen (sammen med litt svovelkis og kobberkis) i spredte, større (5-10 cm2) ansamlinger. Mineraliseringen er undersøkt med et 2x2x2 m3 skjerp. Fra skjerpet og sørover er sulfidimpregnasjonen ca. 50 m lang, og mot nord fortsetter den ca. 20 m til et lite sprett, hvor det vises litt molybdenglansdisseminasjon. I tillegg ble det funnet et lite skjerp med UTM 532200 7509500: Ei 3-4 m lang, få dm mektig N-S-gående kvartslinse med få dm mektig finkornet granittisk gneis i kontakten. I den finkornete granittiske gneisen er det litt svovelkis-magnetitt-disseminasjon + spor av molybdenglans. Det er sprengt ut prøve her. Middelskornet granittisk gneis utenom.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rasmussen, W. C. F. , 1912
Rapport over Folden molybdenglansfelt, Mørsvikfjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1210;3 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en malerisk beskrivelse av de geografiske forholdene, en kort beskrivelse av geologien samt foreslår hva som bør gjøres med forekomsten. Den ligger ved Håkjerringnes i Mørsvikfjorden og består av molybdenglans. Den ligger i et kvartsrikt bånd ca 60 cm bredt, som ligger inne granitten. Molybdenglansen forekommer i klumper fra potetstørrelse! og nedover. Litt impregnasjon av kobber og svovelkis fantes også. I løsblokk er malm også sett i granitt. Forekomsten ligger i en bratt og glatt skråning og bør i første omgang gjøres tilgjengelig med bolter og tau.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0478.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk. granitt med MoS2-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0478.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk. granitt med MoS2-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0478.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk. granitt med MoS2-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0478.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk. granitt med MoS2-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3195 1,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Gjerdal (2130-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 532133 m. Nord: 7509296 m.
Lengdegrad: 15.7587610 Breddegrad: 67.6971490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ei 3-4 m lang, få dm mektig N-S-gående kvartslinse med få dm mektig finkornet granittisk gneis i kontakten. I den finkornete granittiske gneisen er det litt svovelkis-magnetitt-disseminasjon + spor av molybdenglans. Det er sprengt ut prøve her. Middelskornet granittisk gneis utenom.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1845 - 001 Håkjerringnes

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0478.01 Fastfjell 98 29 6 11 90 .6 -2.0
NO0478.02 Fastfjell 410 322 63 30 39 1.1 -2.0
NO0478.03 Fastfjell 490 282 22 31 19 1.0 3.0
NO0478.04 Fastfjell 103 184 19 6 46 .3 -2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0478.01 -3.0 -3.0 -5.0 -2 .5 21 17470.00 -2 -2
NO0478.02 -3.0 -3.0 -5.0 12 1.6 32 3400.00 -2 -2
NO0478.03 -3.0 -3.0 -5.0 5 1.5 18 564.00 -2 -2
NO0478.04 -3.0 -3.0 -5.0 2 .8 26 4128.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0478.01 1.87 7 90 115 1.71 20.00 -5.00 -2 4.0
NO0478.02 3.26 3 10 92 5.01 107.00 36.00 2 4.0
NO0478.03 3.65 3 7 125 5.75 53.00 36.00 -2 4.0
NO0478.04 .96 6 11 158 1.79 28.00 7.00 -2 5.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0478.01 12.00 -3
NO0478.02 11.00 3
NO0478.03 35.00 4
NO0478.04 15.00 3


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse