Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1841 - 013 Rishaugfjellet
(Object Id: 2628)
(Last updated: 18.01.2001)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 524700 m. North: 7463470 m.
Longitude: 15.5732500 Latitude: 67.2868330
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo Zn Pb Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1917 - 1918 Pitting

Mineralization
Genesis: Pegmatite formation Form: Lens
Main texture: Structureless Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 170 / 85 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Seve-Køli Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Krågakomplekset Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Galena Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Molybdenite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock pegmatitt Intrusive
Original rock :Granite
Metamorphic facies :Amphibolite
Host rock granittisk gneis Extrusive
Original rock :Rhyolite
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :170 / 85 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpingen foregikk i 1917-18. Senere er det skjerpet litt og tatt sliss- prøver (Sulitjelma Gruber?). De innlagte emneord er basert på den dominerende mineraliseringstypen: mer eller mindre sammenhengende kvarts- og pegmatittgang (linser) over en strøklengde på 400m og opptil 1m mektighet. Gangen er konkordant til semikonkordant med foliasjon og skyvekontakt. Molybdenglans er helt dominerende sulfid i gangen og umiddelbar sidestein, som er finkornet granittisk gneis tilhørende Rishaugfjell grunnfjellsvindu. Over en strøklengde på minst 90m og mektighet opptil 2m er sidesteinsgneisen tildels rikt mineralisert med bånd av magnetkis, svovelkis, sinkblende, blyglans, kobberkis og molybdenglans. Mineraliseringen opptrer fra 1 til 3m under skyvekontakten til overliggende dekke (glimmerskifer). Skjerpene fra sør mot nord: Skjerp 1: Utbrudt litt i 30cm mektig kvartsgang i finkornet granittisk gneis 3m under dekkekontakten (over skyvesonen er det glimmerskifer). I kvartsen er det spor av molybdenglans. Kvartsgangen fortsetter ikke mot sør, men små usammenhengende linser forekommer; med spor av molybdenglans ca. 50m sør for 1. Foliasjon:160/60. Gangen fortsetter 20m mot nord til skjerp 2, hvor det er utsprengt 1m3. Gangmektigheten er her 70cm. Den har et svakt diskordant forhold til foliasjonen, og er her bare 2m fra dekkekontakten. Kvartsen har svak molybdenglans-disseminasjon (prøve 01). Molybdenglans er konsentrert langs gangkontaktene og opptil 7-8cm inn i den finkornete granittiske gneisen (02). I liggneisen er det endel flusspat (03, 2m under gangen). Over skyvekontakten er det rusten glimmerskifer (04, 3m over gangen). I skjerp 3 (mellom skjerp 2 og 3 er det ur) er det utbrudt ca. 0.5m3 i en 20cm mektig pegmatitt med litt molybdenglans (05) bare 1m fra dekkekontakten. I skjerp 4 er det utsprengt 1m3 (og tatt slissprøve). Bånd (vanligvis noen mm mektige) og disseminasjon av sl, ga, cpy, po, py og molybdenglans i gneisen (finkornet glimmerfattig granittisk gneis og kvartsittisk gneis) over 1.20m mektighet (06, plukkprøve). Molybdenglans også på sprekker. I mineraliseringen er det også et 5-10cm mektig muskovitt-pegmatittbånd. Mineraliseringen er i samme nivå under skyvekontakten som de foregående. Mellom skjerp 3 og 4 er det ur. Hovedskjerpet: Utsprengt 5m3 i samme mineralisering som her er knapt 2m mektig (07, plukkprøve). Gneisen er her relativt skifrig. Mineraliseringen er fulgt 30m nordover fra 5 med noen sprengninger (2m3 tipp). Langs disse 30m avtar mektigheten på den mineraliserte gneisen, men det opptrer noen usammenhengende og uregelmessige pegmatittlinser (opptil 0.5m mektige og få meter lange), særlig langs den mineraliserte gneissonens heng. Disse er rike på molybdenglans samt noe magnetkis og kobberkis (08). Skjerp 5: Utbrudt 0.5m3 i samme sone (mellom denne og foregående er det ur). Blottet 20m: Pegmatittlinser (opptil 40cm mektige og få meter lange) med molybdenglans-disseminasjon og sulfid-mineralisert gneis noen få dm mektig. Her ligger mineraliseringen langs skyvekontakten med glimmerskifer i heng. Skjerp 6: Utsprengt 1m3 i ei 1m mektig og 3-4m lang pegmatittlinse (stokk som stuper mot sør?) med po-py-cpy-molybdenglans- disseminasjon (09) i samme nivå like under dekkekontakten. NGU boret i 1979 et hull på sørsida av Straumvatnet ca. 1km fra utløpet (Often 1982). Dette er i samme stratigrafiske nivå som mineraliseringen på Rishaugfjellet. I borhullet skjæres pegmatitt med grove flak av molybden- glans. Analyse gir 892ppm Mo over 15cm.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Christoffersen, R. , 1939
Ad. molybdenskjerp syd for Rishaugfjellet i Fauske.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3213;1 pages
Abstract:
Rapporten gir en kort beskrivelse av feltet: Molybdenglansmineralisering forekommer i tilknytning til en gang et par dm til 1,5 m bred på grensen mellom skifer og granitt, som vist i 5 skjerp fordelt over en avstand av 700 m. Gods skutt opp fra en av skjerpene i 1917-1918 viste pene stuffer. Nærmere undersøkelser er anbefalt.

Often, Morten , 1979
Orienterende undersøkelser og diamantboring av grensesonen Prekambrium/Kaledon i Saltdal - Sørfold - regionen.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.1650/30A;26 pages
Abstract:
På bakgrunn av de mange kjente molybdenglansforkomster knyttet til grensa kaledon/prekambriske vinduer i Nordland, er det valgt ut områder i Saltdal - Sørfold - området for detaljerte geologiske og geokjemiske undersøkelser. En rekke profiler over grensa er kartlagt og prøvetatt, og det er boret 5 korte diamantborhull forsøksvis gjennom grensa. Granitt i Nasafjellvinduet er funnet å være sterkt anriket på V og end del andre sporelementer. I Junkerdalen er spor av Mo funnet som grove molybdenglansflak i pegmatitter i kontakten, en parallell til forekomstene i Laksådalen, Gildeskål. Det er ikke funnet noen relasjon mellom mengden av molybden i grensesonen og vinduets geologi. Anriktninger av V, W, As og Au er funnet i pegmatittene. Det er ikke påvist forekomster av økonomisk størrelse og gehalt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0498.07 Dump
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Plukkprøve av fink. gran gneis med po-py-sl-ga-MoS2-cpy-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0498.08 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Pegmatitt med MoS2-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 3212 13,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 524699 m. North: 7463280 m.
Longitude: 15.5732090 Latitude: 67.2851290
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Name of Locality: Skjerp 2
(Object Id: 3213 13,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 524700 m. North: 7463299 m.
Longitude: 15.5732140 Latitude: 67.2853080
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0498.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med MoS2-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0498.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. gran gneis med MoS2-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0498.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: CaF2-holdig fink. gran gn. 2 m undre kvarts.
No. of registrated element analyses = 1
NO0498.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Rusten gl.sk. 3 m over kvartsgang.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 3
(Object Id: 3217 13,03,00)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 524700 m. North: 7463385 m.
Longitude: 15.5732320 Latitude: 67.2860710
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0498.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Pegmatitt med MoS2-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 4
(Object Id: 3214 13,04,00)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 524700 m. North: 7463464 m.
Longitude: 15.5732490 Latitude: 67.2867880
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0498.06 Dump
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Plukkprøve av fink. gran gneis med po-py-sl-ga-MoS2-cpy-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 5
(Object Id: 3216 13,05,00)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 524699 m. North: 7463550 m.
Longitude: 15.5732670 Latitude: 67.2875510
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Name of Locality: Skjerp 6
(Object Id: 3215 13,06,00)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 524633 m. North: 7463476 m.
Longitude: 15.5717100 Latitude: 67.2868980
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0498.09 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Pegmatitt med MoS2-po-py-cpy-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1841 - 013 Rishaugfjellet

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0498.01 Bedrock 131 26 76 2 2 1.1 2.0
NO0498.02 Bedrock 181 69 47 2 3 .4 1.0
NO0498.03 Bedrock 16 105 31 4 1 .1 1.0
NO0498.04 Bedrock 35 29 26 2 3 .9 5.0
NO0498.05 Bedrock 150 20 39 2 1 .6 1.0
NO0498.06 Dump 989 5830 6244 24 9 10.3 6.0
NO0498.07 Dump 969 1025 8169 21 14 7.4 4.0
NO0498.08 Bedrock 1056 349 84 19 17 .5 4.0
NO0498.09 Bedrock 896 24 16 10 8 1.0 3.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0498.01 3.0 3.0 5 .2 16 95.00 2 7 .06
NO0498.02 3.0 3.0 6 .2 31 93.00 2 2 .12
NO0498.03 3.0 3.0 10 .2 34 6.00 2 3 .04
NO0498.04 3.0 3.0 2 .2 82 70.00 2 2 .25
NO0498.05 3.0 3.0 4 .2 6 279.00 2 2 .07
NO0498.06 3.0 3.0 4 36.8 122 178.00 3 31 2.66
NO0498.07 3.0 3.0 27 3.5 17 1084.00 10 2 2.38
NO0498.08 3.0 3.0 5 .5 65 2995.00 2 2 2.50
NO0498.09 3.0 3.0 2 .2 12 24.00 2 2 1.80
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0498.01 5 8 39 1.82 38.00 5.00 2 2.0 3.00
NO0498.02 19 6 144 1.64 34.00 8.00 1 3.0 2.00
NO0498.03 5 3 291 2.00 56.00 6.00 1 3.0 115.00
NO0498.04 50 17 97 3.52 18.00 42.00 2 5.0 19.00
NO0498.05 3 2 46 1.91 29.00 5.00 383 2.0 2.00
NO0498.06 4 11 86 3.22 6.00 5.00 2 23.0 9.00
NO0498.07 2 7 35 3.08 6.00 5.00 9 2.0 5.00
NO0498.08 14 33 370 4.62 75.00 22.00 3 4.0 143.00
NO0498.09 3 6 54 3.05 9.00 5.00 2 4.0 9.00
------------------
Sample No. B*
NO0498.01 4
NO0498.02 4
NO0498.03 2
NO0498.04 3
NO0498.05 2
NO0498.06 2
NO0498.07 4
NO0498.08 3
NO0498.09 4


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway