Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1826 - 007 Øvre Elsvatnet
(Object Id: 2632)
(Last updated: 15.02.2017)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 472604 m. North: 7270264 m.
Longitude: 14.4067550 Latitude: 65.5534330
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1964 - 1964 Detail mapping Company/Institution :Boliden
1964 - 1964 Sampling Company/Institution :Boliden
1965 - 1965 Geophysics Company/Institution :Boliden
Slingram bakkegeofysikk
1965 - 1965 Pitting Company/Institution :Boliden
1968 - 1968 Core drilling Company/Institution :Boliden
Pack-sack drilling, 3 holes. 2 on western and 1 on eastern part of zone.
1981 - 1981 Sampling Company/Institution :ASPRO/LKAB
1992 - 1992 Sampling Company/Institution :NGU (R. Wilberg)
2013 - 2016 Geology Company/Institution :NGU
Regional mapping program

Mineralization
Genesis: Volcex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: Sericitisation
Strike/Dip: 330 / 30 Direction: 10
Plunge: 10
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Seve-Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Øvre allokton
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Plagioclase Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Titanite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Greenschist Extrusive
Original rock :Tuff
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Fold axis Strike/Dip :10 / 10 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Host rock Foliation Strike/Dip :330 / 30 Post-mineralisation ;...Effect :None
Host rock Primary layering Strike/Dip :330 / 30 Syn-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Description
Hovedskjerpet er markert med en mutingsbolt med no.2. Det består av en ca. 15 m lang grøft på tvers av strøket. I nedre del er det blottlagt mørk grønnskifer i ca. 1 m mektighet. Omtrent midt i grøfta er det blottlagt en ca. 1m mektig sone med stripet impregnasjon til semimassiv mineralisering dominert av finkornet pyritt med underordnet sinkblende. De rikeste stripene er typisk 1-5 cm mektige og er omgitt av klorittisk kvarts-sericittskifer. Det er også stedvis litt kobberkis. Over malmsonen følger båndet klorittisk grønnskifer.
Free text
Mineraliseringen er ved røsking fulgt over en strøklengde på vel 500 m på østsiden av øvre Elsvatnet. Mineraliseringen ble funnet av Boliden på midten av 60-tallet på grunnlag av blokkleting. Det ble utført bakkegeofysikk og røsket på en rekke steder langs strøket. Mineralsering består av noen cm til opptil 0.5 m mektige lag og linser av finkornet pyritt med varierende mengder sinkblende og kobberkis i kvarts-sericitt+/-kloritt matriks. Boliden prøvetok på tvers av de mineraliseringerte i alle røskene med unntak av no.9 og fant følgende verdier (inklusive også umineraleriserte partier): no.1: 0.5 m @ 0.2 % Cu, 0.2 % Zn, 1 g/t Ag, 9.6 % S no.2: 2.0 m @ 0.6 % Cu, 2.3 % Zn, 3 g/t Ag 14.5 % S no.3: 1.9 m @ 1.4 % Cu, 0.3 % Zn, 2 g/t Ag, 7.9 % S no.4: 2.0 m @ 0.3 % Cu, 0.2 % Zn, 1 g/t Ag, 9.7 % S no.5: 0.7 m @ 2.6 % Cu, 0.8 % Zn, 7 g/t Ag, 26 % S no.6: 0.8 m @ 0.2 % Cu, 0.7 % Zn, 1 g/t Ag, 4.7 % S no.7: 0.5 m @ 0.5 % Cu, 0.9 % Zn, 4 g/t Ag, 27.3 % S no.8: 1.0 m @ 0.3 % Cu, 0.1 % Zn, 2 g/t Ag, 4.1 % S I 1967 boret Boliden et pack-sack borhull som gjennomskar 2.41 m impregnasjon av pyritt, kobberkis og sinkblende. Analyser og stedfesting av borhull mangler. Vertsbergart er en båndet grønnskifer som dels er karbonatrik og antakelig av tuffittisk opphav. Denne har en mektighet på kanskje 50-75 m og er overlagret av en dels grafittrik fyllittisk skifer. Under er det en dels karbonatrik fyllitt. På samme stratigrafiske nivå i vestre del av Elsvatnet er det tilsvarende mineralisering. Også her ble det røsket, gjort geofysikk og utført to boringer med pack-sack utstyr av Boliden på 60-tallet. De to boringene i vestre del viste henholdsvis 0.4 m og 1.89 m med pyritt-impregnasjon med noe kobberkis (analyser mangler).

Bibliography:
References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Barkey, L.A. (1969): Bolidens rapporter fra malmundersøkelsene i perioden 1964-1969. Bergvesenets rapport BV7265.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT-12 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Banded py-sl ore in light chloritic schist
NO0503.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Gjennomsnittsmineralisering over 0,5 m mektighet.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Boliden no.7
(Object Id: 3218 7,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 472722 m. North: 7270117 m.
Longitude: 14.4093190 Latitude: 65.5521240
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu Zn
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1992 - 1992 Sampling Company/Institution :NGU (R. Wilberg)

Information(s) in free text format
Free text
Mutingsbolt merket no.7: 8 m lang NV-SØ-gående grunn avblotningsgrøft, langs strøket. Det er ikke sprengt. Generelt kvarts-sericitt-skifer, dels med lag av kloritt som inneholder svak til rik pyritt-impregnasjon, dels sinkblendeholdige (Prøve NO0503.01). Pyrittkornene er fra <<1 mm til 2 mm store. Enkelte opptil 5-7 cm linser med massiv finkornet pyritt med noe sinkblende og lokalt også kobberkisrike (Prøver NO0503.02, Hatt 16-6, Hatt 16-7).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT 16-6 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Semimassive py-cpy-sl sulphide lens
HATT 16-7 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Semimassive py-sl lens
NO0503.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massivt py-bånd.
No. of registrated element analyses = 1
NO0503.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv py-cpy-sl i kvartskeratofyr.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Boliden no.6
(Object Id: 3220 7,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 472685 m. North: 7270141 m.
Longitude: 14.4085340 Latitude: 65.5523360
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu Zn
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Merket med mutingsbolt no.6. En stort sett overgrodd 8 m lang, grunn røskegrøft. Midt i grøfta er det blottet kvarts-kloritt-sericittskifer med litt spredt pyritt. Muligens i liggen av sterkeste mineralisering.

Name of Locality: Boliden no.5
(Object Id: 3224 7,03,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 472662 m. North: 7270176 m.
Longitude: 14.4080080 Latitude: 65.5526480
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu Zn
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Merket med mutingbolt no.5. Grop ca. 2x2x2 m . Ingen blotninger av mineralisering, men grønnskifer i overkant av skjerpet. Det ligger en del blokker av mineralisering, bestående av semimassiv, stripet pyritt-sinkblende i kvarts-sericitt-klorittskifer (Prøve Hatt 16-5).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT 16-5 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Quartz-sericite-chlorite schist with stripes of py-sl

Name of Locality: Boliden no.4
(Object Id: 3221 7,04,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 472633 m. North: 7270217 m.
Longitude: 14.4073720 Latitude: 65.5530050
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu Zn
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Mutingsbolt merket no.4: 10m lang røskegrøft på tvers av strøket. 1 kbm tipp. Nederst svakt rusten klorittskifer, overlagt av ca. 0.5 m klorittskifer med sericitt som inneholder striper av pyritt med noe kobberkis. Øverst er det båndet grønnskifer med noe karbonat.

Name of Locality: Boliden no.3
(Object Id: 3222 7,05,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 472621 m. North: 7270231 m.
Longitude: 14.4071300 Latitude: 65.5531380
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu Zn
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1992 - 1992 Sampling Company/Institution :R. Wilberg (for NGU)

Information(s) in free text format
Free text
Mutingsbolt merket no.3: 6 m avblotningsgrøft på tvers av strøket. 0.5 kbm tipp. I klorittisert grønnskifer er det 1 m mektig sone med semimassiv py-sl mineralisering (Prøve NO503.03). Noen smale (<1cm) bånd inneholder endel cpy og sl. Spesielt er det cpy-sl-anrikning i tilknytning til kvartslinser som er <5cm mektige (Prøve NO0503.04).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0503.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv py-impregnasj. kvartskeratofyr.
No. of registrated element analyses = 1
NO0503.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartslinse med tilkn. cpy-sl-py i kvartskeratofyr.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Boliden no.1
(Object Id: 3223 7,06,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 472574 m. North: 7270316 m.
Longitude: 14.4060740 Latitude: 65.5538880
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu Zn
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Mutingsbolt merket no.1. Består av en ca. 40 m lang, grunn grøft ned mot vannet. Ved koordinat er den inntil 2 m dyp, men ikke blotninger. Lite blotninger i grøfta, kun lys klorittrik skifer. I nedre ende er det noen blokker med rik mineralisering bestående av 1-2 cm pyrittstriper med noe kobberkis og sinkblende i kvarts-sericittisk matriks (Prøve Hatt 16-4).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT 16-4 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Quartz-sericitic chlorite schist with 1-2 cm pyrite stripes. Some chalcopyrite and sphalerite.

Name of Locality: Boliden no.8
(Object Id: 34678 7,07,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 472518 m. North: 7270373 m.
Longitude: 14.4048710 Latitude: 65.5543950
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu Zn
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Mutingsbolt merket no.8. Liten grop ca. 2 m lang langs strøket, 1 m bred og 1 m dyp. Inneholder kun meget svak pyritt-impregnasjon i klorittskifer. Nedenfor gropa er er en 15 m lang grøft med blotte grønnskifer. I øvre del er den klorittisk og inneholder meget svak pyrittimpregnasjon.

Name of Locality: Boliden no.9
(Object Id: 34679 7,08,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 472375 m. North: 7270496 m.
Longitude: 14.4017280 Latitude: 65.5554860
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu Zn
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Totalt overgrodd grop og grøft, ca 7-8 m lang og inntil 2 m dyp. Ingen blotninger. Ut fra plassering er dette sannsynligvis Bolidens skjerp no. 9 (ingen merking å finne).

Name of Locality: Elsvatnet W
(Object Id: 3219 7,09,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 470510 m. North: 7270234 m.
Longitude: 14.3613980 Latitude: 65.5529710
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu Zn
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
På vestsiden av øvre Elsvatnet er det mineralisering i antatt samme nivå som på østsiden av vannet. På lokaliteten er det utbrudt 1 kbm i elvekant. Bergarten er en foldet klorittisert grønnskifer med kvartsbånd som inneholder svak pyritt-disseminasjon (5-10%py) over minst 1.5 m mektighet. Det er også enkelte "klyser" av kobberkis, samt gedigent kobber. Sinkblende opptrer spredt. Sonen er blottlagt flere steder vestover over neset langs elva.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT-14 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Weak pyrite impregnation i chlorite schist.
NO0503.06 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Klorittisert grønnskifer med py-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Storbekken
(Object Id: 34831 7,10,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 472743 m. North: 7269561 m.
Longitude: 14.4098870 Latitude: 65.5471290
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Cu
Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Epidote Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Amphibole Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Sphalerite Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
Chloritic greenstone/-schist with thin bands of pyrite over 0.5 m thickness. Also vegetation acid-affected 2-4 m structurally above outcrop on the beach.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT 16-13 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Rich py impregnation in epidote-bearing chlorite-quartz schist
HATT 16-14 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Weak py-cpy impregnation in chlorite-quartz schist


Analyse Results
from
Deposit Area 1826 - 007 Øvre Elsvatnet

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0503.01 Bedrock 3883 9279 29 110 4 3.2 106.0
NO0503.02 Bedrock 46058 9597 5 246 8 32.1 279.0
NO0503.03 Bedrock 2925 9316 495 86 19 5.1 23.0
NO0503.04 Bedrock 8616 15037 10 24 9 3.0 30.0
NO0503.05 Bedrock 4713 17726 214 81 31 3.3 25.0
NO0503.06 Bedrock 1842 115 7 64 21 .4 9.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0503.01 4.0 3.0 42 23.0 2 0.00 2 2 32.84
NO0503.02 4.0 3.0 58 23.7 3 3.00 2 2 21.86
NO0503.03 3.0 3.0 64 22.9 2 3.00 2 8 13.40
NO0503.04 3.0 3.0 14 39.5 2 5.00 2 2 4.00
NO0503.05 3.0 3.0 50 43.1 2 5.00 2 6 15.65
NO0503.06 4.0 3.0 28 .2 7 6.00 2 2 6.53
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0503.01 6 6 88 10.87 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0503.02 7 9 105 19.33 2.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0503.03 29 37 225 14.89 3.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0503.04 45 57 367 5.36 2.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0503.05 51 57 460 14.20 2.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0503.06 50 31 339 8.99 3.00 5.00 1 6.0 6.00
------------------
Sample No. B*
NO0503.01 2
NO0503.02 2
NO0503.03 5
NO0503.04 3
NO0503.05 2
NO0503.06 2


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway