English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 007 Øvre Elsvatnet
(Objekt Id: 2632)
(Sist oppdatert: 15.02.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472604 m. Nord: 7270264 m.
Lengdegrad: 14.4067550 Breddegrad: 65.5534330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1964 - 1964 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:Boliden
1964 - 1964 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Boliden
1965 - 1965 Geofysikk Selskap/Institusjon:Boliden
Slingram bakkegeofysikk
1965 - 1965 Røsking Selskap/Institusjon:Boliden
1968 - 1968 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Boliden
Pack-sack drilling, 3 holes. 2 on western and 1 on eastern part of zone.
1981 - 1981 Prøvetaking Selskap/Institusjon:ASPRO/LKAB
1992 - 1992 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU (R. Wilberg)
2013 - 2016 Geologi Selskap/Institusjon:NGU
Regional mapping program

Mineralisering
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 330 / 30 Retning: 10
Feltstupning: 10
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart grønnskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :10 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :330 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :330 / 30 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Hovedskjerpet er markert med en mutingsbolt med no.2. Det består av en ca. 15 m lang grøft på tvers av strøket. I nedre del er det blottlagt mørk grønnskifer i ca. 1 m mektighet. Omtrent midt i grøfta er det blottlagt en ca. 1m mektig sone med stripet impregnasjon til semimassiv mineralisering dominert av finkornet pyritt med underordnet sinkblende. De rikeste stripene er typisk 1-5 cm mektige og er omgitt av klorittisk kvarts-sericittskifer. Det er også stedvis litt kobberkis. Over malmsonen følger båndet klorittisk grønnskifer.
Fri tekst
Mineraliseringen er ved røsking fulgt over en strøklengde på vel 500 m på østsiden av øvre Elsvatnet. Mineraliseringen ble funnet av Boliden på midten av 60-tallet på grunnlag av blokkleting. Det ble utført bakkegeofysikk og røsket på en rekke steder langs strøket. Mineralsering består av noen cm til opptil 0.5 m mektige lag og linser av finkornet pyritt med varierende mengder sinkblende og kobberkis i kvarts-sericitt+/-kloritt matriks. Boliden prøvetok på tvers av de mineraliseringerte i alle røskene med unntak av no.9 og fant følgende verdier (inklusive også umineraleriserte partier): no.1: 0.5 m @ 0.2 % Cu, 0.2 % Zn, 1 g/t Ag, 9.6 % S no.2: 2.0 m @ 0.6 % Cu, 2.3 % Zn, 3 g/t Ag 14.5 % S no.3: 1.9 m @ 1.4 % Cu, 0.3 % Zn, 2 g/t Ag, 7.9 % S no.4: 2.0 m @ 0.3 % Cu, 0.2 % Zn, 1 g/t Ag, 9.7 % S no.5: 0.7 m @ 2.6 % Cu, 0.8 % Zn, 7 g/t Ag, 26 % S no.6: 0.8 m @ 0.2 % Cu, 0.7 % Zn, 1 g/t Ag, 4.7 % S no.7: 0.5 m @ 0.5 % Cu, 0.9 % Zn, 4 g/t Ag, 27.3 % S no.8: 1.0 m @ 0.3 % Cu, 0.1 % Zn, 2 g/t Ag, 4.1 % S I 1967 boret Boliden et pack-sack borhull som gjennomskar 2.41 m impregnasjon av pyritt, kobberkis og sinkblende. Analyser og stedfesting av borhull mangler. Vertsbergart er en båndet grønnskifer som dels er karbonatrik og antakelig av tuffittisk opphav. Denne har en mektighet på kanskje 50-75 m og er overlagret av en dels grafittrik fyllittisk skifer. Under er det en dels karbonatrik fyllitt. På samme stratigrafiske nivå i vestre del av Elsvatnet er det tilsvarende mineralisering. Også her ble det røsket, gjort geofysikk og utført to boringer med pack-sack utstyr av Boliden på 60-tallet. De to boringene i vestre del viste henholdsvis 0.4 m og 1.89 m med pyritt-impregnasjon med noe kobberkis (analyser mangler).

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Barkey, L.A. (1969): Bolidens rapporter fra malmundersøkelsene i perioden 1964-1969. Bergvesenets rapport BV7265.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT-12 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet pyritt-sinkblende i lys klorittrik skifer
NO0503.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gjennomsnittsmineralisering over 0,5 m mektighet.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Boliden no.7
(Objekt Id: 3218 7,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472722 m. Nord: 7270117 m.
Lengdegrad: 14.4093190 Breddegrad: 65.5521240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1992 - 1992 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU (R. Wilberg)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mutingsbolt merket no.7: 8 m lang NV-SØ-gående grunn avblotningsgrøft, langs strøket. Det er ikke sprengt. Generelt kvarts-sericitt-skifer, dels med lag av kloritt som inneholder svak til rik pyritt-impregnasjon, dels sinkblendeholdige (Prøve NO0503.01). Pyrittkornene er fra <<1 mm til 2 mm store. Enkelte opptil 5-7 cm linser med massiv finkornet pyritt med noe sinkblende og lokalt også kobberkisrike (Prøver NO0503.02, Hatt 16-6, Hatt 16-7).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT 16-6 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv/massiv pyritt-kobberkis-sinkblende fra linse
HATT 16-7 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv/massiv pyritt-sinkblende fra linse
NO0503.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massivt py-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0503.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv py-cpy-sl i kvartskeratofyr.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Boliden no.6
(Objekt Id: 3220 7,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472685 m. Nord: 7270141 m.
Lengdegrad: 14.4085340 Breddegrad: 65.5523360
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Merket med mutingsbolt no.6. En stort sett overgrodd 8 m lang, grunn røskegrøft. Midt i grøfta er det blottet kvarts-kloritt-sericittskifer med litt spredt pyritt. Muligens i liggen av sterkeste mineralisering.

Navn på lokalitet: Boliden no.5
(Objekt Id: 3224 7,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472662 m. Nord: 7270176 m.
Lengdegrad: 14.4080080 Breddegrad: 65.5526480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Merket med mutingbolt no.5. Grop ca. 2x2x2 m . Ingen blotninger av mineralisering, men grønnskifer i overkant av skjerpet. Det ligger en del blokker av mineralisering, bestående av semimassiv, stripet pyritt-sinkblende i kvarts-sericitt-klorittskifer (Prøve Hatt 16-5).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT 16-5 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts-sericitt-klorittskifer med striper av pyritt-sinkblende

Navn på lokalitet: Boliden no.4
(Objekt Id: 3221 7,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472633 m. Nord: 7270217 m.
Lengdegrad: 14.4073720 Breddegrad: 65.5530050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mutingsbolt merket no.4: 10m lang røskegrøft på tvers av strøket. 1 kbm tipp. Nederst svakt rusten klorittskifer, overlagt av ca. 0.5 m klorittskifer med sericitt som inneholder striper av pyritt med noe kobberkis. Øverst er det båndet grønnskifer med noe karbonat.

Navn på lokalitet: Boliden no.3
(Objekt Id: 3222 7,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472621 m. Nord: 7270231 m.
Lengdegrad: 14.4071300 Breddegrad: 65.5531380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1992 - 1992 Prøvetaking Selskap/Institusjon:R. Wilberg (for NGU)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mutingsbolt merket no.3: 6 m avblotningsgrøft på tvers av strøket. 0.5 kbm tipp. I klorittisert grønnskifer er det 1 m mektig sone med semimassiv py-sl mineralisering (Prøve NO503.03). Noen smale (<1cm) bånd inneholder endel cpy og sl. Spesielt er det cpy-sl-anrikning i tilknytning til kvartslinser som er <5cm mektige (Prøve NO0503.04).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0503.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv py-impregnasj. kvartskeratofyr.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0503.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartslinse med tilkn. cpy-sl-py i kvartskeratofyr.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Boliden no.1
(Objekt Id: 3223 7,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472574 m. Nord: 7270316 m.
Lengdegrad: 14.4060740 Breddegrad: 65.5538880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mutingsbolt merket no.1. Består av en ca. 40 m lang, grunn grøft ned mot vannet. Ved koordinat er den inntil 2 m dyp, men ikke blotninger. Lite blotninger i grøfta, kun lys klorittrik skifer. I nedre ende er det noen blokker med rik mineralisering bestående av 1-2 cm pyrittstriper med noe kobberkis og sinkblende i kvarts-sericittisk matriks (Prøve Hatt 16-4).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT 16-4 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts-sericitt-klorittskifer med 1-2 cm pyrittstriper med noe kobberkis og sinkblende.

Navn på lokalitet: Boliden no.8
(Objekt Id: 34678 7,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472518 m. Nord: 7270373 m.
Lengdegrad: 14.4048710 Breddegrad: 65.5543950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mutingsbolt merket no.8. Liten grop ca. 2 m lang langs strøket, 1 m bred og 1 m dyp. Inneholder kun meget svak pyritt-impregnasjon i klorittskifer. Nedenfor gropa er er en 15 m lang grøft med blotte grønnskifer. I øvre del er den klorittisk og inneholder meget svak pyrittimpregnasjon.

Navn på lokalitet: Boliden no.9
(Objekt Id: 34679 7,08,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472375 m. Nord: 7270496 m.
Lengdegrad: 14.4017280 Breddegrad: 65.5554860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Totalt overgrodd grop og grøft, ca 7-8 m lang og inntil 2 m dyp. Ingen blotninger. Ut fra plassering er dette sannsynligvis Bolidens skjerp no. 9 (ingen merking å finne).

Navn på lokalitet: Elsvatnet W
(Objekt Id: 3219 7,09,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 470510 m. Nord: 7270234 m.
Lengdegrad: 14.3613980 Breddegrad: 65.5529710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På vestsiden av øvre Elsvatnet er det mineralisering i antatt samme nivå som på østsiden av vannet. På lokaliteten er det utbrudt 1 kbm i elvekant. Bergarten er en foldet klorittisert grønnskifer med kvartsbånd som inneholder svak pyritt-disseminasjon (5-10%py) over minst 1.5 m mektighet. Det er også enkelte "klyser" av kobberkis, samt gedigent kobber. Sinkblende opptrer spredt. Sonen er blottlagt flere steder vestover over neset langs elva.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT-14 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Svak pyritt-impregnasjon i klorittskifer
NO0503.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Klorittisert grønnskifer med py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Storbekken
(Objekt Id: 34831 7,10,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472743 m. Nord: 7269561 m.
Lengdegrad: 14.4098870 Breddegrad: 65.5471290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Chloritic greenstone/-schist with thin bands of pyrite over 0.5 m thickness. Also vegetation acid-affected 2-4 m structurally above outcrop on the beach.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT 16-13 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Rich py impregnation in epidote-bearing chlorite-quartz schist
HATT 16-14 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Weak py-cpy impregnation in chlorite-quartz schist


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 007 Øvre Elsvatnet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0503.01 Fastfjell 3883 9279 29 110 4 3.2 106.0
NO0503.02 Fastfjell 46058 9597 5 246 8 32.1 279.0
NO0503.03 Fastfjell 2925 9316 495 86 19 5.1 23.0
NO0503.04 Fastfjell 8616 15037 10 24 9 3.0 30.0
NO0503.05 Fastfjell 4713 17726 214 81 31 3.3 25.0
NO0503.06 Fastfjell 1842 115 7 64 21 .4 9.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0503.01 4.0 3.0 42 23.0 2 0.00 2 2 32.84
NO0503.02 4.0 3.0 58 23.7 3 3.00 2 2 21.86
NO0503.03 3.0 3.0 64 22.9 2 3.00 2 8 13.40
NO0503.04 3.0 3.0 14 39.5 2 5.00 2 2 4.00
NO0503.05 3.0 3.0 50 43.1 2 5.00 2 6 15.65
NO0503.06 4.0 3.0 28 .2 7 6.00 2 2 6.53
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0503.01 6 6 88 10.87 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0503.02 7 9 105 19.33 2.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0503.03 29 37 225 14.89 3.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0503.04 45 57 367 5.36 2.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0503.05 51 57 460 14.20 2.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0503.06 50 31 339 8.99 3.00 5.00 1 6.0 6.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0503.01 2
NO0503.02 2
NO0503.03 5
NO0503.04 3
NO0503.05 2
NO0503.06 2


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse