English version
MALMDATABASEN
Forekomst 1841 - 024 Giken
(Objekt Id: 2640)
(Sist oppdatert: 18.12.2017)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins
Borkjerner: Demo

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 547233 m. Nord: 7446596 m.
Lengdegrad: 16.0892660 Breddegrad: 67.1327860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Nasjonal betydning (reg. 01.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 4700 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 5800 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 2.25 % 13.05.1993
Kis 22.0 % 13.05.1993
Zn 0.70 % 13.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1886 - 1987 Geologi Selskap/Institusjon: " "
1892 - 1991 Regulær drift Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1895 - 1986 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1940 - 1986 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Plate
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Biotittisering
Strøk/Fall: 270 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Biotittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kv.-glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :304 / 15 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gikenforekomstene (Giken I og II) er de største av malmene i Sulitjelmas Nordgruvefelt. To malmtyper: a) Båndet massivmalm, som regel mot heng, og b) Impregnasjonsmalm. Store variasjoner i gehalt fra øst mot vest, og malmen er kraftig deformert ved folding i to dominerende faser. En rekke borkjerner fra mange borhull ligger på kjernelager i Sulitjelma. Stien, R. 1993.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Gikenelva nedenfor gruva"
Foto nr. 2 viser "Sulitjelma sentrum med Gikenelva midt i bildet."

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Boyle, A.P.; Hansen, T.S.; Mason, R.; , 1985
A new tectonic perspective of the Sulitjelma Region. I The Caledonide Orogen - Scandinavia and Related Areas, Red: D.G. Gee & B.A. Sturt
;John Wiley & Sons Ltd;ARTIKKEL;531-542 sider

Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Carlson, Arne , 1924
Geologisk-bergteknisk beskrivelse av Sulitjelma gruber, navnlig Giken grube.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Grenne, Tor , 1975
En petrologisk-mineralogisk undersøkelse av Sulitjelmafeltets sulfidførende metavulkanske serier.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Mellingen, Thorvald , 1962
Geologisk og petrografisk beskrivelse av Charlotta - Giken feltet i Sulitjelma.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4072 24,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 547433 m. Nord: 7446996 m.
Lengdegrad: 16.0940400 Breddegrad: 67.1363420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0511.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Delvis massiv py-po-cpy-sl.malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0511.02 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. py-cpy-sl i klorittsk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4073 24,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 547183 m. Nord: 7446596 m.
Lengdegrad: 16.0881140 Breddegrad: 67.1327940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0511.03 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: ~ Massiv py-po-cpy-sl-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0511.04 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: ~ Massiv py-po-cpy-sl-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 024 Giken

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0511.01 Tipprøve 13568 5359 430 106 126 15.6 109.0
NO0511.02 Tipprøve 24001 1532 18 225 70 9.3 125.0
NO0511.03 Tipprøve 51802 5764 46 432 60 19.6 109.0
NO0511.04 Tipprøve 19140 3389 87 217 41 9.1 139.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0511.01 7.0 3.0 -5.0 57 9.5 21 29.00 5 -2
NO0511.02 3.0 -3.0 -5.0 112 5.0 10 10.00 6 -2
NO0511.03 -3.0 3.0 -5.0 86 17.2 7 2.00 5 -2
NO0511.04 -3.0 -3.0 -5.0 61 11.1 6 5.00 7 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0511.01 18.59 51 56 589 21.32 8.00 -5.00 -2 10.0
NO0511.02 22.31 101 114 1087 19.94 -2.00 -5.00 -2 3.0
NO0511.03 32.14 50 49 104 27.01 -2.00 -5.00 -2 2.0
NO0511.04 23.82 49 59 167 21.51 -2.00 -5.00 -2 3.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0511.01 19.00 -3
NO0511.02 2.00 -3
NO0511.03 2.00 3
NO0511.04 1.00 3


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse