English version
MALMDATABASEN
Registrering 1841 - 026 Furuhaugen
(Objekt Id: 2642)
(Sist oppdatert: 01.06.2015)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins
Borkjerner: Furuhaugen

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 541341 m. Nord: 7448630 m.
Lengdegrad: 15.9541400 Breddegrad: 67.1519010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 150 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 370 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.65 % 28.05.1993
Kis 17.5 % 28.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1876 - 1985 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1890 - 1980 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1896 - 1918 Regulær drift Selskap/Institusjon: " "
1938 - 1981 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 135 / 25 Retning: 270
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foldeakse Strøk/Fall :270 / 25 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen i Furuhaugen gruveområde består av to soner: Jenny- og Ingeborg-sonen. Området er sterkt foldet til en skål-struktur. Idag er området en turistattraksjon pga. store, åpne bergrom, med merket natursti fra Grønli v/rv. 830. Stien, R. 1993. Dette er et svært gruveområde med masse tipper og spor etter gammel bosetting. Informasjonsoppslag forteller at gruvene ble drevet i tidsrommet 1890-1915, på det meste bodde 200 mennesker her og det var egen skole med to store klasser. NO0515.01 er fra Jenny-sonen, 02 er fra Ingeborg-sonen og 03 er fra den store tippen nede ved Langvatnet. Furuhaug, L. 1994.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Furuhaugen gruveområde midt i bildet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Boyle, A.P.; Hansen, T.S.; Mason, R.; , 1985
A new tectonic perspective of the Sulitjelma Region. I The Caledonide Orogen - Scandinavia and Related Areas, Red: D.G. Gee & B.A. Sturt
;John Wiley & Sons Ltd;ARTIKKEL;531-542 sider

Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Findlay, Robert H. , 1980
A regional lithostratigraphy for southern and eastern Sulitjelma, north Norway.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.60 (4);223-234 sider
Abstrakt:
A revised regional lithostratigraphy is described for the Sulitjelma region. Tectonic boundaries occur at two levels in the lithostratigraphic column: these tectonic boundaries correlate with the soles of the Gasak and Pieske Nappes.

Søyland-Hansen, T. , 1976
Sulitjelma grube. Oversiktskart 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2082

Singsaas, Per; Sakshaug, G. F. , 1968
Elektromagnetisk undersøkelse Avilonstollen, Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.805;5 sider

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Hofseth, Arne , 1934
Malmgeologsk og malmpetrografisk beskrivelse av Furuhaugen grubefelt ved Sulitjelma.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Singsaas, Per; Brækken, H. , 1942
Elektromagnetiske undersøkelser Furuhaugen Grube - Gjertrudfjell, Bursi Grube - Furulund, Furulundskjerp - Lapphelleren, Fjell grube, Hankabakken grube, Storhaugen skjerp
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.26;23 sider

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4075 26,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 541380 m. Nord: 7448562 m.
Lengdegrad: 15.9550010 Breddegrad: 67.1512850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0515.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. py med cpy. ~ Massiv malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4076 26,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 541580 m. Nord: 7449049 m.
Lengdegrad: 15.9597870 Breddegrad: 67.1556260
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0515.03 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. py med cpy og sl i q-ser.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 3
(Objekt Id: 4077 26,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 541398 m. Nord: 7448693 m.
Lengdegrad: 15.9554790 Breddegrad: 67.1524530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0515.02 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. py med cpy og sl i q-ser.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 026 Furuhaugen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0515.01 Tipprøve 8140 11651 64 525 113 8.3 129.0
NO0515.02 Tipprøve 4263 975 27 59 20 3.2 275.0
NO0515.03 Tipprøve 7699 5070 41 604 77 8.1 80.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0515.01 -3.0 -3.0 -5.0 106 28.1 5 4.00 -2 -2
NO0515.02 -3.0 -3.0 -5.0 22 3.4 24 6.00 -2 5
NO0515.03 -3.0 3.0 -5.0 67 15.8 5 6.00 -2 34
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0515.01 34.51 2 14 15 41.40 -2.00 -5.00 5 1.0
NO0515.02 5.61 41 84 302 8.44 -2.00 -5.00 -2 4.0
NO0515.03 30.86 20 29 160 37.09 2.00 -5.00 2 1.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0515.01 1.00 4
NO0515.02 2.00 -3
NO0515.03 2.00 6


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse