English version
MALMDATABASEN
Registrering 1839 - 006 Øines
(Objekt Id: 2679)
(Sist oppdatert: 26.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 478941 m. Nord: 7439987 m.
Lengdegrad: 14.5154980 Breddegrad: 67.0764800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1978 - 1978 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 240 / 50 Retning: 260
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sokumfj. marmorgr. Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Karbonat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Apatitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Skarn m/diopsid Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :240 / 50 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
De tre viktigste malmsteder langs den 1300 m lange strøklengde er: m.o.h. UTM-øst - nord ------------------------------------ Øines NØ 340 480000 - 7440500 Øines midtre 150 479650 - 7440500 Øines SV 30 479100 - 7440250 Malmens sammensetning er: 20 vol.% magnetitt 60-70 vol.% hornblende + diopsid 10-20 vol.% karbonat Tonnasjen er : Tykkelse Lengde Dyp Tonnasje (sp.v.3.1) --------------------------------------------------------------- Øines 1 m 1300m 100m 403000 tonn Gjennomsnitt av 7 prøver tatt over 1 m mektighet på de tre viktigste malmsteder viser: 16,3 % Fe-total, 9,4 % Fe-magn., 0,41 % MnO, 0,53 % TiO2, 0,181 % P og 0,027 % S.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JSFE15.10 Fastfjell
Kommentar: Banded, semi-massive magnetite ore, pyroxene-amphibole matrix
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 2
JSFE15.11 Fastfjell
Kommentar: Banded, semi-massive magnetite ore, pyroxene-amphibole matrix
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 2
JSFE15.12 Fastfjell
Kommentar: Banded, semi-massive magnetite ore, pyroxene-amphibole matrix
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 2
NO0554.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Hengskarn med litt mt-diss. 0,5 m over malmen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0554.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Liggskarn 1 m under malmen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0554.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. massiv mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0554.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. massiv mt-malm, gjennomsn.pr.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Øines NØ
(Objekt Id: 6886 6,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 479933 m. Nord: 7440296 m.
Lengdegrad: 14.5382780 Breddegrad: 67.0793150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Øines midtre
(Objekt Id: 6887 6,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 479583 m. Nord: 7440296 m.
Lengdegrad: 14.5302260 Breddegrad: 67.0792910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Øines SV
(Objekt Id: 6888 6,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 479033 m. Nord: 7440046 m.
Lengdegrad: 14.5176160 Breddegrad: 67.0770110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1839 - 006 Øines

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JSFE15.10 Fastfjell 26
JSFE15.10 Fastfjell
JSFE15.11 Fastfjell
JSFE15.11 Fastfjell 12
JSFE15.12 Fastfjell 12
JSFE15.12 Fastfjell
NO0554.01 Fastfjell 54 160 68 10 18 .1 1.0
NO0554.02 Fastfjell 9 78 117 6 4 .2 1.0
NO0554.03 Fastfjell 18 163 60 31 32 .1 1.0
NO0554.04 Fastfjell 18 94 26 19 21 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
JSFE15.10 16
JSFE15.10 22 -5
JSFE15.11 48 -5
JSFE15.11 44
JSFE15.12 69
JSFE15.12 77 6
NO0554.01 3.0 3.0 8 .3 71 1.00 2 2
NO0554.02 3.0 4.0 8 .2 32 1.00 2 2
NO0554.03 3.0 3.0 6 .9 2 1.00 5 2
NO0554.04 3.0 6.0 6 .4 2 1.00 2 2
------------------
Prøvenr. Ga* S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W*
JSFE15.10 8.00 125 3.50 1.30 4
JSFE15.10 13.20 187 60 2.07 1.70 6
JSFE15.11 15.10 182 64 1.71 0.82 2
JSFE15.11 6.20 66 2.90 0.80 1
JSFE15.12 10.20 95 4.60 0.90 1
JSFE15.12 19.20 219 91 3.02 0.82 2
NO0554.01 .03 30 34 939 6.28 4.00 5.00 1
NO0554.02 .02 9 11 2368 1.78 2.00 5.00 1
NO0554.03 .03 45 36 865 24.45 2.00 5.00 2
NO0554.04 .03 42 30 751 18.56 3.00 5.00 1
------------------
Prøvenr. Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La* Ce*
JSFE15.10 3.2 272.0 15.3 78 7.60 0.40 -0.10 20.50 41.10
JSFE15.10 4.8 264.0 14.2 80 4.00 0.10 0.16 19.10 39.20
JSFE15.11 14.9 316.3 18.0 78 4.00 -0.10 0.28 12.60 29.10
JSFE15.11 14.4 351.5 18.4 76 6.50 0.40 0.20 15.40 30.40
JSFE15.12 24.6 238.7 22.5 108 9.40 0.50 0.60 22.30 46.00
JSFE15.12 33.2 230.1 22.0 121 4.00 0.60 0.82 20.90 46.40
NO0554.01 133.0 14.00
NO0554.02 530.0 6.00
NO0554.03 64.0 4.00
NO0554.04 60.0 8.00
------------------
Prøvenr. Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho* Er*
JSFE15.10 4.83 18.50 3.43 0.81 2.80 0.43 2.58 0.53 1.65
JSFE15.10 4.71 17.00 3.24 0.72 4.06 0.46 2.97 0.51 1.65
JSFE15.11 3.45 13.20 2.96 0.51 4.12 0.44 2.79 0.60 1.58
JSFE15.11 3.53 14.00 2.72 0.70 2.68 0.47 2.94 0.65 1.90
JSFE15.12 5.35 21.20 4.11 0.98 3.94 0.62 3.97 0.79 2.28
JSFE15.12 5.85 21.80 3.72 1.02 6.04 0.61 3.64 0.78 2.15
NO0554.01
NO0554.02
NO0554.03
NO0554.04
------------------
Prøvenr. Tm* Yb* Lu* B* Be* Hf*
JSFE15.10 0.22 1.46 0.26 -1 1.90
JSFE15.10 0.27 1.51 0.25 2.10
JSFE15.11 0.24 2.25 0.28 2.30
JSFE15.11 0.27 1.61 0.30 -1 1.70
JSFE15.12 0.32 2.22 0.33 -1 2.60
JSFE15.12 0.33 2.03 0.32 2.70
NO0554.01 5
NO0554.02 3
NO0554.03 2
NO0554.04 2

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
JSFE15.10 Fastfjell 26.42 4.14 0.29 41.35 0.49 4.63 13.94
JSFE15.10 Fastfjell 27.40 4.44 0.42 42.70 0.54 4.89 14.70
JSFE15.11 Fastfjell 24.30 4.42 0.35 32.80 0.44 7.03 20.70
JSFE15.11 Fastfjell 23.65 4.03 0.30 31.12 0.42 6.56 20.44
JSFE15.12 Fastfjell 39.80 6.65 0.55 23.00 0.36 8.36 18.50
JSFE15.12 Fastfjell 38.44 6.15 0.50 21.84 0.33 7.82 18.10
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
JSFE15.10 1.64 0.19 0.53 3.03 97.00
JSFE15.10 1.65 0.20 0.51 3.00 100.00
JSFE15.11 0.68 0.50 0.42 8.47 100.00
JSFE15.11 0.69 0.47 0.41 8.57 97.00
JSFE15.12 0.64 0.71 0.39 1.49 100.00
JSFE15.12 0.67 0.66 0.36 1.60 96.00


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse