Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1839 - 008 Arstadnakken
(Object Id: 2682)
(Last updated: 18.10.2021)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Map 1:250000: Bodø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 479453 m. North: 7433516 m.
Longitude: 14.5284160 Latitude: 67.0184660
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Fe-mag. 22 % 13.11.1992
Fe-total 30 % 13.11.1992

Operations
From - To Activity Comments
1898 - 1898 Pitting (Ref. Rekstad 1910)
1976 - 1976 Geology Company/Institution :Rana Gruber

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Sedex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 180 / 40 Direction: 240
Plunge: 30
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Sokumfj. marmorgr. Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)
Ore mineral Apatite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Unknown Amfibolitt Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite
Unknown Skarn m/diopsid Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite
Unknown Meta-sandstein Sedimentary
Original rock :Sandstone
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Unknown Primary layering Strike/Dip :180 / 40 Syn-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Arstadnakken fosfor-rik magnetittmalm De 4 viktigste malmsteder er: m.o.h. Tykkelse Lengde Dyp UTM-øst - nord Øvre lag, nord 315 2m 100m 50m 479475 - 7433950 Øvre lag, midt 300 2-4m 200m 50m 479500 - 7433750 Øvre lag, sør 260 2m impr. 100m 50m 479400 - 7433400 Nedre lag, øst 230 2m 150m 50m 479750 - 7433550 Tonnasjen er: Tonnasje (sp.v.3,5) -------------------- Øvre lag, nord 35000 tonn Øvre lag, midt 105000 " Øvre lag, sør 35000 " Nedre lag, øst 52500 " ---------------- Sum 227500 tonn Gjennomsnittsanalyser av 8 utplukkede rike prøver: 37,2 % Fe-total, 33,6 % Fe-HCl, 29,7 % Fe-magn, 0,81 % P og 0,12 % S.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Rekstad, Johan , 1910
III. Geologiske iagttagelser fra ytre del av Saltenfjord
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL; KARTBESKRIVELSE;NGU; No.57;67 pages
Abstract:
Forkortet:Salten The region described is situated in Northern Norway between 67° and 67° 20' N

Brattli, Bjørge; Tørudbakken, Bjørn , 1987
Arstaddal. Berggrunnsgeologisk kart 2028 IV - M 1 : 50 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; BOK;Skrifter; No.81;1 - 39 pages
Abstract:
Petrographic and structural descriptions are presented of the different rock-types occurring within the area of map-sheet Arstaddal. The area investigated is situated in the Breiarn Nappe Complex in the Caledonides of Nordland. The rocks are divided into five units: Govddestinden Nappe, the Habresåga (Stabben) Nappe, the Sokumfjell Group, the Gråtådalen Group and the Stabbursdalen Group. The data show that there must be significant differences in age between the various units in the map-area and also that the units have different early deformational and metamorphic histories.

Øines, Hans , 1972
Arstadnakken, Arstad.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4966;1 pages
Abstract:
Stedsbeskrivelse: Ved å følge veien som går på vestsida av Arstadfossen opp til et nedlagt steinbrudd på høyre side av veien - 300m ovenfor fossen og rett ovenfor gården til Sverre Rasmussen - og gå oppover mot nordvest fra steinbruddet, kommer en til en tydelig opparbeidet sti. Følger en denne stien (hestekjerreveien ?) oppover kommer man fram til flere små dagbrudd i amfi- bolitt. Geologi: Disse ligger i en amfibolitt med litt jernmalm. Amfibolitten opptrer som linser i et kompleks av marmor som er gjennomvevd av granittiske ganger. Skjerpene ligger i strøkretningen mot NNØ (fall mot VNV) fra de første man kommer til, men hele området er sterkt overdekket av frodige vegetasjoner som hindrer sikten sterkt, og som gjør det vanskelig å finne skjerpene (unntatt tidlig om våren). Vurdering: Forekomstene er små, fattige på jern og derfor verdiløse.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0557.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. båndet mt-malm.
No. of registrated element analyses = 1
NO0557.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. båndet mt-malm, gjennomsn.prøve.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: Prøvepunkt 1
(Object Id: 4099 8,00,02)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Map 1:250000: Bodø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 479663 m. North: 7433396 m.
Longitude: 14.5332560 Latitude: 67.0174040
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0557.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. båndet mt-malm.
No. of registrated element analyses = 1
NO0557.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. båndet mt-malm, gjennomsn.prøve.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1839 - 008 Arstadnakken

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0557.01 Bedrock 11 50 6 15 9 .1 1.0
NO0557.02 Bedrock 10 56 33 17 4 .1 1.0
NO0557.03 Bedrock 5 52 3 16 4 .1 1.0
NO0557.04 Bedrock 4 45 6 17 3 .1 1.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0557.01 3.0 3.0 2 .5 23 1.00 2 2 .04
NO0557.02 3.0 8.0 4 .6 32 1.00 2 2 .04
NO0557.03 3.0 3.0 3 .2 6 1.00 2 2 .04
NO0557.04 3.0 4.0 7 .7 5 1.00 2 2 .04
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0557.01 11 6 111 20.58 2.00 5.00 1 307.0 6.00
NO0557.02 17 9 143 25.99 2.00 5.00 1 234.0 5.00
NO0557.03 11 6 147 23.04 2.00 5.00 1 56.0 4.00
NO0557.04 15 8 100 23.19 2.00 5.00 1 118.0 6.00
------------------
Sample No. B*
NO0557.01 2
NO0557.02 2
NO0557.03 2
NO0557.04 2


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway