English version
MALMDATABASEN
Registrering 1839 - 008 Arstadnakken
(Objekt Id: 2682)
(Sist oppdatert: 18.10.2021)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 479453 m. Nord: 7433516 m.
Lengdegrad: 14.5284160 Breddegrad: 67.0184660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 22 % 13.11.1992
Fe-total 30 % 13.11.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1898 - 1898 Røsking (Ref. Rekstad 1910)
1976 - 1976 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 180 / 40 Retning: 240
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sokumfj. marmorgr. Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Apatitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Skarn m/diopsid Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Meta-sandstein Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :180 / 40 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Arstadnakken fosfor-rik magnetittmalm De 4 viktigste malmsteder er: m.o.h. Tykkelse Lengde Dyp UTM-øst - nord Øvre lag, nord 315 2m 100m 50m 479475 - 7433950 Øvre lag, midt 300 2-4m 200m 50m 479500 - 7433750 Øvre lag, sør 260 2m impr. 100m 50m 479400 - 7433400 Nedre lag, øst 230 2m 150m 50m 479750 - 7433550 Tonnasjen er: Tonnasje (sp.v.3,5) -------------------- Øvre lag, nord 35000 tonn Øvre lag, midt 105000 " Øvre lag, sør 35000 " Nedre lag, øst 52500 " ---------------- Sum 227500 tonn Gjennomsnittsanalyser av 8 utplukkede rike prøver: 37,2 % Fe-total, 33,6 % Fe-HCl, 29,7 % Fe-magn, 0,81 % P og 0,12 % S.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rekstad, Johan , 1910
III. Geologiske iagttagelser fra ytre del av Saltenfjord
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL; KARTBESKRIVELSE;NGU; No.57;67 sider
Abstrakt:
Forkortet:Salten The region described is situated in Northern Norway between 67° and 67° 20' N

Brattli, Bjørge; Tørudbakken, Bjørn , 1987
Arstaddal. Berggrunnsgeologisk kart 2028 IV - M 1 : 50 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; BOK;Skrifter; No.81;1 - 39 sider
Abstrakt:
Petrographic and structural descriptions are presented of the different rock-types occurring within the area of map-sheet Arstaddal. The area investigated is situated in the Breiarn Nappe Complex in the Caledonides of Nordland. The rocks are divided into five units: Govddestinden Nappe, the Habresåga (Stabben) Nappe, the Sokumfjell Group, the Gråtådalen Group and the Stabbursdalen Group. The data show that there must be significant differences in age between the various units in the map-area and also that the units have different early deformational and metamorphic histories.

Øines, Hans , 1972
Arstadnakken, Arstad.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4966;1 sider
Abstrakt:
Stedsbeskrivelse: Ved å følge veien som går på vestsida av Arstadfossen opp til et nedlagt steinbrudd på høyre side av veien - 300m ovenfor fossen og rett ovenfor gården til Sverre Rasmussen - og gå oppover mot nordvest fra steinbruddet, kommer en til en tydelig opparbeidet sti. Følger en denne stien (hestekjerreveien ?) oppover kommer man fram til flere små dagbrudd i amfi- bolitt. Geologi: Disse ligger i en amfibolitt med litt jernmalm. Amfibolitten opptrer som linser i et kompleks av marmor som er gjennomvevd av granittiske ganger. Skjerpene ligger i strøkretningen mot NNØ (fall mot VNV) fra de første man kommer til, men hele området er sterkt overdekket av frodige vegetasjoner som hindrer sikten sterkt, og som gjør det vanskelig å finne skjerpene (unntatt tidlig om våren). Vurdering: Forekomstene er små, fattige på jern og derfor verdiløse.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0557.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. båndet mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0557.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. båndet mt-malm, gjennomsn.prøve.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4099 8,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 479663 m. Nord: 7433396 m.
Lengdegrad: 14.5332560 Breddegrad: 67.0174040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0557.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. båndet mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0557.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. båndet mt-malm, gjennomsn.prøve.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1839 - 008 Arstadnakken

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0557.01 Fastfjell 11 50 6 15 9 .1 1.0
NO0557.02 Fastfjell 10 56 33 17 4 .1 1.0
NO0557.03 Fastfjell 5 52 3 16 4 .1 1.0
NO0557.04 Fastfjell 4 45 6 17 3 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0557.01 3.0 3.0 2 .5 23 1.00 2 2 .04
NO0557.02 3.0 8.0 4 .6 32 1.00 2 2 .04
NO0557.03 3.0 3.0 3 .2 6 1.00 2 2 .04
NO0557.04 3.0 4.0 7 .7 5 1.00 2 2 .04
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0557.01 11 6 111 20.58 2.00 5.00 1 307.0 6.00
NO0557.02 17 9 143 25.99 2.00 5.00 1 234.0 5.00
NO0557.03 11 6 147 23.04 2.00 5.00 1 56.0 4.00
NO0557.04 15 8 100 23.19 2.00 5.00 1 118.0 6.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0557.01 2
NO0557.02 2
NO0557.03 2
NO0557.04 2


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse