Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1839 - 009 Svartvasshaugen
(Object Id: 2683)
(Last updated: 08.02.2000)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 483853 m. North: 7416656 m.
Longitude: 14.6316860 Latitude: 66.8674950
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period: Cambrian
Genesis: Sedex Form: Lens
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 225 / 75 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex: Øverste allokton
Igneous complex:
Group: Gråtådalsgruppen Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock kalkspatmarmor Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Amphibolite
Host rock båndet glimmerskifer Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :225 / 75 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
I skrenten rett sør for Simleåga er det skutt ut <1m3 for prøvetaking. Ved foten av skrenten er det 1.5m mektig finkornet massiv magnetkis med litt kobberkis (prøve 01). I ligg av massivmalmen er det 1.5m tildels rik magnetkis- og litt kobberkis-disseminasjon i kvartsrik grønnlig glimmerskifer (02 og 03). Sulfidene følger båndingen i skiferen og stedvis er sulfidene fylt inn på sprekker som skjærer båndingen. Malmlinsa smalner raskt av oppover i skrenten, og synes å kile helt ut etter 5-6m oppover i stupet. Den ses heller ikke på motsatt (NØ) side av Simleåga. Kalkspatmarmor er hengbergart, mens liggbergart er glimmerskifer med kvartsrike bånd og hornblenderike bånd. Ved UTM 484160 7417080 er det blottet en 2m mektig finkornet amfibolitt med magnetkis og litt kobberkis tilknyttet ei pegmatittåre (04). Sidebergarten er kalkspatmarmor. 1m under amfibolitten er det granittisk gneis. Foliasjon: 145/50.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0559.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. massiv po-cpy-malm.
No. of registrated element analyses = 1
NO0559.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. kv.rik hbl-gl.sk. med diss po + litt cpy.
No. of registrated element analyses = 1
NO0559.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. kv.rik hbl.-gl.sk. med diss. sulf.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: Prøvepunkt 1
(Object Id: 4100 9,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 484093 m. North: 7416876 m.
Longitude: 14.6371310 Latitude: 66.8694810
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0559.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. amf. med peg.åre og diss. po + litt cpy.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1839 - 009 Svartvasshaugen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0559.01 Bedrock 847 248 87 149 60 .2 1.0
NO0559.02 Bedrock 1614 80 13 156 62 .1 7.0
NO0559.03 Bedrock 1084 52 8 175 71 .1 5.0
NO0559.04 Bedrock 625 42 5 308 428 .2 1.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0559.01 3.0 3.0 2 .2 2 1.00 2 2 15.39
NO0559.02 3.0 7.0 2 .2 2 1.00 2 2 13.54
NO0559.03 3.0 5.0 2 .2 2 1.00 2 2 13.98
NO0559.04 3.0 7.0 24 .5 5 2.00 3 2 21.02
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0559.01 2 6 49 24.54 2.00 5.00 1 43.0 2.00
NO0559.02 2 4 35 22.97 2.00 5.00 3 24.0 2.00
NO0559.03 2 4 35 24.61 2.00 5.00 4 22.0 2.00
NO0559.04 18 5 38 30.04 2.00 5.00 1 20.0 4.00
------------------
Sample No. B*
NO0559.01 2
NO0559.02 8
NO0559.03 2
NO0559.04 5


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway