English version
MALMDATABASEN
Registrering 1839 - 009 Svartvasshaugen
(Objekt Id: 2683)
(Sist oppdatert: 08.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 483853 m. Nord: 7416656 m.
Lengdegrad: 14.6316860 Breddegrad: 66.8674950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 225 / 75 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Gråtådalsgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart båndet glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :225 / 75 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I skrenten rett sør for Simleåga er det skutt ut <1m3 for prøvetaking. Ved foten av skrenten er det 1.5m mektig finkornet massiv magnetkis med litt kobberkis (prøve 01). I ligg av massivmalmen er det 1.5m tildels rik magnetkis- og litt kobberkis-disseminasjon i kvartsrik grønnlig glimmerskifer (02 og 03). Sulfidene følger båndingen i skiferen og stedvis er sulfidene fylt inn på sprekker som skjærer båndingen. Malmlinsa smalner raskt av oppover i skrenten, og synes å kile helt ut etter 5-6m oppover i stupet. Den ses heller ikke på motsatt (NØ) side av Simleåga. Kalkspatmarmor er hengbergart, mens liggbergart er glimmerskifer med kvartsrike bånd og hornblenderike bånd. Ved UTM 484160 7417080 er det blottet en 2m mektig finkornet amfibolitt med magnetkis og litt kobberkis tilknyttet ei pegmatittåre (04). Sidebergarten er kalkspatmarmor. 1m under amfibolitten er det granittisk gneis. Foliasjon: 145/50.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0559.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. massiv po-cpy-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0559.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kv.rik hbl-gl.sk. med diss po + litt cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0559.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kv.rik hbl.-gl.sk. med diss. sulf.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4100 9,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 484093 m. Nord: 7416876 m.
Lengdegrad: 14.6371310 Breddegrad: 66.8694810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0559.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. amf. med peg.åre og diss. po + litt cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1839 - 009 Svartvasshaugen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0559.01 Fastfjell 847 248 87 149 60 .2 1.0
NO0559.02 Fastfjell 1614 80 13 156 62 .1 7.0
NO0559.03 Fastfjell 1084 52 8 175 71 .1 5.0
NO0559.04 Fastfjell 625 42 5 308 428 .2 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0559.01 3.0 3.0 2 .2 2 1.00 2 2 15.39
NO0559.02 3.0 7.0 2 .2 2 1.00 2 2 13.54
NO0559.03 3.0 5.0 2 .2 2 1.00 2 2 13.98
NO0559.04 3.0 7.0 24 .5 5 2.00 3 2 21.02
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0559.01 2 6 49 24.54 2.00 5.00 1 43.0 2.00
NO0559.02 2 4 35 22.97 2.00 5.00 3 24.0 2.00
NO0559.03 2 4 35 24.61 2.00 5.00 4 22.0 2.00
NO0559.04 18 5 38 30.04 2.00 5.00 1 20.0 4.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0559.01 2
NO0559.02 8
NO0559.03 2
NO0559.04 5


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse