English version
MALMDATABASEN
Registrering 1838 - 002 Høgsetdalen
(Objekt Id: 2685)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Glomfjord (1928-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454763 m. Nord: 7429936 m.
Lengdegrad: 13.9631810 Breddegrad: 66.9836740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling: Biotittisering
Strøk/Fall: 200 / 25 Retning: 230
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Meløygruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Pentlanditt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart granatglimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :200 / 25 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foldeakse Strøk/Fall :230 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det ble opplyst av lokalfolk at det ble sprengt ut prøver til analyse ca. 1900 fra denne mineraliseringen. 100m mot NNØ er det tatt ut kvarts. Det ble opplyst at kvartsbrytingen foregikk ca. 1930 i regi av Sulitjelma Gruber. Det ble visstnok utskipet 300 tonn. (Stedsnavnet Gudmundvik som er brukt i bergarkivet er misvisende.) Mineraliseringen er knyttet til to små oppdomende gabbrolinser ved sjøkanten. Det er bare skutt ut 1m3. Det er 2m mellom linsene som er henholdsvis 5m og 2m i diameter. De består hovedsaklig av grovkornet amfibol og biotitt (stedvis sterk biotittisering) med disseminasjon og årer av svovelkis (ca. 8%), noe pentlanditt, magnetkis og kobberkis (ca. 0.5% Cu)(prøve 02 og 03). En 5cm mektig pegmatittåre rik på grovkornet svovelkis opptrer i den ene linsa (04). Over de oppdomende gabbrolinsene (fold: 230/20) ligger hvit kvartsitt. I kontaktsonen mellom gabbro og kvartsitt opptrer en 2-3cm mektig granat- glimmerskifer. Denne kontaktsonen, granatglimmerskifer og få cm opp i kvartsitten, inneholder endel finkornet svovelkis-magnetkis-pentlanditt-kobberkis-disseminasjon (01). I sjøkanten ca. 300m mot NØ er det sprengt ved oppsetting av et naust. Her ses grovkornete svovelkis-krystaller i kontakten (som delvis er pegmatittisk) mellom glimmerskifer og marmor.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0561.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kont. gabbro/kvartsitt med py-po-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0561.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbro med py-po-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0561.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbro med py-po-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0561.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Peg.gang med py i gabbro.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1838 - 002 Høgsetdalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0561.01 Fastfjell 4062 64 18 145 5296 .2 9.0
NO0561.02 Fastfjell 1540 43 11 144 5668 .1 5.0
NO0561.03 Fastfjell 3210 79 3 333 12396 .1 43.0
NO0561.04 Fastfjell 1630 48 11 301 12018 .1 7.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0561.01 4.0 115.0 15 .2 15 1.00 2 5 4.14
NO0561.02 42.0 48.0 10 .2 58 1.00 2 2 3.91
NO0561.03 1010.0 146.0 6 .2 17 1.00 2 4 8.62
NO0561.04 10.0 131.0 5 .2 52 1.00 2 2 8.39
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0561.01 59 102 164 6.36 2.00 5.00 1 38.0 2.00
NO0561.02 22 62 192 6.38 2.00 5.00 1 11.0 2.00
NO0561.03 32 68 196 12.17 2.00 5.00 1 34.0 2.00
NO0561.04 11 23 1232 11.17 2.00 5.00 1 58.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0561.01 6
NO0561.02 8
NO0561.03 3
NO0561.04 2


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse