English version
MALMDATABASEN
Registrering 1838 - 004 Laksådal
(Objekt Id: 2687)
(Sist oppdatert: 17.10.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Glomfjord (1928-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 453833 m. Nord: 7425596 m.
Lengdegrad: 13.9435570 Breddegrad: 66.9446090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: 36 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Mo 0,25 % 19.10.2012

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1917 - 1920 Regulær drift
1937 - 1945 Regulær drift

Mineralisering
Genese: Skarnmalm Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Molybdenglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Scheelitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Pegmatittisk granitt Intrusiv
Sidebergart Mica schist Sedimentær
Opprinnelig bergart :Siltstein
Sidebergart Granittisk gneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
The Laksådal Mo, W deposit consists of scheelite and molybdenite which are present in veins and lenses with calcite crosscutting pegmatite, in diopside skarn (< 1 m thick) along the pegmatite, in the rim of thin quartz veins, and disseminated in wallrock close to the pegmatite.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Often, Morten , 1980
Gruvegeologiske undersøkelser i Laksådal og Oterstrand.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1575/20E;15 sider
Abstrakt:
I Laksådal og Oterstrand gruver er det gjort geologisk kartlegging og prøvetaking av gjenstående malm. I tillegg er det gjort radiometriske målinger med scintillometer og scheelitt-leting ved hjelp av ultrafiolett belysning. Malmen er molybden, wolfram og uranførende pegmatitter i glimmergneis nær grensen mot den prekambriske Laksådalgranitten. Det gjenstår malm i dypet i Laksådalen gruve. I Oterstrand gruve gjenstår også noe malm. Molybdengehaltene er imidlertid lave, ca. 0,05% Mo. Wolfram- og uraninnholdet er for lavt til å gi noe tilskudd til malmverdien. Malmdannelsen er knyttet til en deformasjonsfase som har gitt folder med vesentlig fall i cm til m-skala med mulig sammenheng med oppdoming av Laksådalgranitten. De økonomiske muligheter vurderes som negative.

Often, Morten ; Furuhaug, Leif , 2008
Sampling of the Laksådalen-Bjellåtind W-occurrences, Gildeskål, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.043;65 s. sider
Abstrakt:
Two scheelite mineralizations in the Bjellåtind area, Gildeskål, Nordland, were sampled by 8 profiles cut by diamond saw. Total length of the profiles is 28,45 m. The sampled mineralizations, locality 1 and 2, occur in the same area as and in similar tectonostratigraphic position as the previously mined molybdenite deposits Laksådalen and Oterstrand. This report documents the sampling and analytical results. No further treatment or evaluation of the results has been done.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse