Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1836 - 011 Evendalen
(Object Id: 2704)
(Last updated: 18.01.2001)

Location
County: Nordland Municipality: Rødøy (1836)
Map 1:50000: Svartisen (1928-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444633 m. North: 7377197 m.
Longitude: 13.7551790 Latitude: 66.5089940
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1918 - 1918 Geophysics Company/Institution :A.Egge

Mineralization
Genesis: Volcex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 315 / 40 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex: Øverste allokton
Igneous complex:
Group: Meløygruppen Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Fuchsite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock muskovittskifer Extrusive
Original rock :Tuff
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock granat-hornblendeskifer Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock kalkspatmarmor Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :315 / 40 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringen er blottet i elva ved UTM 444700 7377400 og kan følges litt opp i skråningene på begge sider. Det er en stratabunden svovelkis-impregnasjon i en lys muskovittskifer med grønn glimmer, sannsynligvis fuchsitt. Den kisimpregnerte sonens mektighet er ca. 1.5m. I denne opptrer tre 10cm mektige lag med semimassiv (ca. 50%) svovelkis (prøve 01 og 02). Utenfor disse er kisgehalten 10-20% svovelkis (03 og 04). I de semimassive partiene opptrer små rødbrune granater. I ligg er granat-hornblendeskifer ned mot Storvatnet, hvor benker av kalkspatmarmor ses i sjøkanten. Granat-hornblendeskifer er også hengbergart, 5-6m mektig; så kalkspatmarmor og vekslende hornblendeskifer og biotittskifer. Ca. 100m ØNØ for forrige mineralisering opptrer i elva ved UTM 444780 7377450 5m mektig glimmerskifer med svovelkis som disseminasjon og på sprekker (05). Videre oppover i den bratte skrenten ses flere utholdende rustsoner (disseminert svovelkis og magnetkis).

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Egge, A. , 1920
Rapport over Evendalen svovelkisforekomst ved Storevatnet, Melfjord i Rødøy, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 511;3 pages
Abstract:
Rapporten omhandler en økonomisk geologisk beskrivelse og vurdering av Evendalen svovelkisforekomst. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet, bergartene ved forekomsten, malmtype ("ganske finkornig, krystallinsk svovelkis"), S-gehalten er anslått til 36 % og kisleiets mektighet til 80 cm. Det rapporteres om rustbånd på flere km lengde i fjellet ovenfor kisforekomsten. En undersøkelse av et av de rødeste av disse bånd viste noe magnetkis. Videre følger noen bemerkninger om korrelasjon med Bosmoforekomsten. Kisleiet i Evendalen har hverken slik mektighet eller kvalitet at videre undersøkelser anbefales, langt mindre ervervelse av forekomsten. Rapporten er ledsaget av to profilskisser av forekomsten samt av en skisse som viser rustbåndene i fjellet overfor forekomsten. Til slutt følger en måle rapport over forekomsten ledsaget av detaljert måleprofil (elektriske målinger?).

Kvalheim, A. , 1912
Rapport over Evendalens kisforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 510;4 pages
Abstract:
Rapporten omhandler en økonomisk geologisk beskrivelse og vurdering av Evendalen kisforekomst beliggende på N-siden av Storvatnet ved bunnen av Melfjorden i Rødøy i Nordland. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet, arbeidsforhold, geologi og mineralogi samt forslag til videre undersøkelser (prøvedrift) med detaljerte opplysninger om de enkelte utgiftsposter. Kissonens mektighet rapporteres å være 1,8 m, og malmen er impregnasjonsmalm med lett underordnet massivmalm. Kisen er grovkrystalisk. Det er gitt en rel. detaljert beskrivelse av regionalgeologien i området fra Melfjord til Bossmo i Rana og Evendalforekomstens beliggenhet innenfor de omtalte bergartsenheter.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0580.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv svovelkis i muskovittskifer.
No. of registrated element analyses = 1
NO0580.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv py i musk.sk.
No. of registrated element analyses = 1
NO0580.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Musk.sk. med diss py.
No. of registrated element analyses = 1
NO0580.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Musk.sk. med diss. py.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: Prøvepunkt 1
(Object Id: 4103 11,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Rødøy (1836)
Map 1:50000: Svartisen (1928-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444713 m. North: 7377247 m.
Longitude: 13.7569540 Latitude: 66.5094570
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0580.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Glimmersk. med diss. py og på sprekk.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1836 - 011 Evendalen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0580.01 Bedrock 7 19 4 23 47 .1 2.0
NO0580.02 Bedrock 62 175 8 20 194 .1 2.0
NO0580.03 Bedrock 54 49 8 59 351 .1 2.0
NO0580.04 Bedrock 52 46 3 66 276 .1 1.0
NO0580.05 Bedrock 146 165 14 30 101 .4 4.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0580.01 9.0 4.0 114 .2 2 6.00 2 2 22.87
NO0580.02 10.0 13.0 130 .2 5 10.00 2 2 24.37
NO0580.03 6.0 9.0 67 .2 4 1.00 2 2 9.14
NO0580.04 6.0 7.0 79 .2 3 1.00 2 2 10.38
NO0580.05 15.0 19.0 3 .2 31 9.00 2 2 4.62
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0580.01 81 59 21 13.06 2.00 5.00 1 6.0 2.00
NO0580.02 108 87 120 13.04 2.00 5.00 1 57.0 7.00
NO0580.03 67 229 26 8.26 2.00 5.00 1 3.0 2.00
NO0580.04 72 258 28 8.46 2.00 5.00 1 4.0 2.00
NO0580.05 312 69 320 6.48 4.00 8.00 1 7.0 7.00
------------------
Sample No. B*
NO0580.01 2
NO0580.02 2
NO0580.03 2
NO0580.04 2
NO0580.05 3


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway