English version
MALMDATABASEN
Registrering 1836 - 011 Evendalen
(Objekt Id: 2704)
(Sist oppdatert: 18.01.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Svartisen (1928-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444633 m. Nord: 7377197 m.
Lengdegrad: 13.7551790 Breddegrad: 66.5089940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1918 - 1918 Geofysikk Selskap/Institusjon:A.Egge

Mineralisering
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 315 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Meløygruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Fuchsitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart muskovittskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart granat-hornblendeskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :315 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er blottet i elva ved UTM 444700 7377400 og kan følges litt opp i skråningene på begge sider. Det er en stratabunden svovelkis-impregnasjon i en lys muskovittskifer med grønn glimmer, sannsynligvis fuchsitt. Den kisimpregnerte sonens mektighet er ca. 1.5m. I denne opptrer tre 10cm mektige lag med semimassiv (ca. 50%) svovelkis (prøve 01 og 02). Utenfor disse er kisgehalten 10-20% svovelkis (03 og 04). I de semimassive partiene opptrer små rødbrune granater. I ligg er granat-hornblendeskifer ned mot Storvatnet, hvor benker av kalkspatmarmor ses i sjøkanten. Granat-hornblendeskifer er også hengbergart, 5-6m mektig; så kalkspatmarmor og vekslende hornblendeskifer og biotittskifer. Ca. 100m ØNØ for forrige mineralisering opptrer i elva ved UTM 444780 7377450 5m mektig glimmerskifer med svovelkis som disseminasjon og på sprekker (05). Videre oppover i den bratte skrenten ses flere utholdende rustsoner (disseminert svovelkis og magnetkis).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Egge, A. , 1920
Rapport over Evendalen svovelkisforekomst ved Storevatnet, Melfjord i Rødøy, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 511;3 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler en økonomisk geologisk beskrivelse og vurdering av Evendalen svovelkisforekomst. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet, bergartene ved forekomsten, malmtype ("ganske finkornig, krystallinsk svovelkis"), S-gehalten er anslått til 36 % og kisleiets mektighet til 80 cm. Det rapporteres om rustbånd på flere km lengde i fjellet ovenfor kisforekomsten. En undersøkelse av et av de rødeste av disse bånd viste noe magnetkis. Videre følger noen bemerkninger om korrelasjon med Bosmoforekomsten. Kisleiet i Evendalen har hverken slik mektighet eller kvalitet at videre undersøkelser anbefales, langt mindre ervervelse av forekomsten. Rapporten er ledsaget av to profilskisser av forekomsten samt av en skisse som viser rustbåndene i fjellet overfor forekomsten. Til slutt følger en måle rapport over forekomsten ledsaget av detaljert måleprofil (elektriske målinger?).

Kvalheim, A. , 1912
Rapport over Evendalens kisforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 510;4 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler en økonomisk geologisk beskrivelse og vurdering av Evendalen kisforekomst beliggende på N-siden av Storvatnet ved bunnen av Melfjorden i Rødøy i Nordland. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet, arbeidsforhold, geologi og mineralogi samt forslag til videre undersøkelser (prøvedrift) med detaljerte opplysninger om de enkelte utgiftsposter. Kissonens mektighet rapporteres å være 1,8 m, og malmen er impregnasjonsmalm med lett underordnet massivmalm. Kisen er grovkrystalisk. Det er gitt en rel. detaljert beskrivelse av regionalgeologien i området fra Melfjord til Bossmo i Rana og Evendalforekomstens beliggenhet innenfor de omtalte bergartsenheter.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0580.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv svovelkis i muskovittskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0580.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv py i musk.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0580.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Musk.sk. med diss py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0580.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Musk.sk. med diss. py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4103 11,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Svartisen (1928-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444713 m. Nord: 7377247 m.
Lengdegrad: 13.7569540 Breddegrad: 66.5094570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0580.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Glimmersk. med diss. py og på sprekk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1836 - 011 Evendalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0580.01 Fastfjell 7 19 4 23 47 .1 2.0
NO0580.02 Fastfjell 62 175 8 20 194 .1 2.0
NO0580.03 Fastfjell 54 49 8 59 351 .1 2.0
NO0580.04 Fastfjell 52 46 3 66 276 .1 1.0
NO0580.05 Fastfjell 146 165 14 30 101 .4 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0580.01 9.0 4.0 114 .2 2 6.00 2 2 22.87
NO0580.02 10.0 13.0 130 .2 5 10.00 2 2 24.37
NO0580.03 6.0 9.0 67 .2 4 1.00 2 2 9.14
NO0580.04 6.0 7.0 79 .2 3 1.00 2 2 10.38
NO0580.05 15.0 19.0 3 .2 31 9.00 2 2 4.62
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0580.01 81 59 21 13.06 2.00 5.00 1 6.0 2.00
NO0580.02 108 87 120 13.04 2.00 5.00 1 57.0 7.00
NO0580.03 67 229 26 8.26 2.00 5.00 1 3.0 2.00
NO0580.04 72 258 28 8.46 2.00 5.00 1 4.0 2.00
NO0580.05 312 69 320 6.48 4.00 8.00 1 7.0 7.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0580.01 2
NO0580.02 2
NO0580.03 2
NO0580.04 2
NO0580.05 3


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse