Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1870 - 016 Stridelvdalen
(Object Id: 2725)
(Last updated: 02.03.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 519919 m. North: 7611480 m.
Longitude: 15.4895190 Latitude: 68.6147030
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Archean Period:
Genesis: Sedimentary deposit Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 200 / 60 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Archean Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Garnet Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Amphibole Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Biotite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Granittisk gneis
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :200 / 60 Post-mineralisation ;...Effect :None
Host rock Primary layering Strike/Dip :200 / 60 Syn-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringen strekker seg fra nordbredden av nedre Strielvvatn og nordover. Den er undersøkt med 6 grunne røskegrøfter og påvist over en strøklengde på 150 m. Mektigheten er ca. 20 m. Mineraliseringen er en båndet jernmalm bestående av alternerende bånd av magnetitt og kvarts. De massive magnetittbånd er vanligvis få mm mektige og opptil et par cm. Det samme gjelder kvartsittbåndene, som stedvis har et visst feltspatinnhold og spor av biotitt, amfibol og granat. Sulfidinnholdet er lavt, med spor av svovelkis. Sidestein er granittisk gneis. Røskene fra sør mot nord: UTM 519920 7611480: 15 m lang Ø-V gående røskegrøft, 20 m nord for vannet, med 1 m3 tipp. Bare 4 m er blottet av båndet jernmalm (prøve 01). UTM 519920 7611500: 30 m lang blottet skrent i Ø-V retning med litt røsking i bunnen (2 m3 tipp). Mektigheten av jernformasjonen ( 03 ) er her 20 m. Prøve 02 er knakkprøver (gjennomsnittsprøve) tatt over hele mektigheten. I mineraliseringen er det enkelte dm mektige bånd av rekryst. sukkerkornet kvarts. Fallet er hovedsaklig ca. 60 grader, men mer flattliggende, ned til 20 grader, i sentrum. UTM 519920 7611525. 23 m lang grunn røskegrøft. Bare enkelte punkter av mineraliseringen er blottet (prøve 04). UTM 519920 7611540: 20 m lang grøft. I vestenden er det blottet 4 m av hengen, en granittisk gneis (prøve 05). Derunder minst 15 m mektig jernformasjon. UTM 519920 7611580: 15 m lang røskegrøft med 2 m3 tipp. Enkelte usammenhengende blotninger av mineraliseringen (prøve 06). UTM 519920 7611630: 25 m lang røskegrøft. Ufullstendig blotning av mineraliseringen. Videre mot nord er det ur.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bøckman, K.L. , 1956
Brokløyse jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2739;2 pages
Abstract:
Rapporten beskriver en befaring av jernmalmfeltet, og det gir ganske nøyaktig beskrivelse av forholdene i felt. Malmen beskrives som en stripet magnetittmalm med gjennomsnittlig bredde på ca 20 m og som er påvist over 70 m lengde, men er sannsynligvis lengre, Som sidebergarter nevnes rusten kvarts, amfibolitt og granittisk gneis. Det er gjort 5 røsk på forekomsten, som ligger ved Nedre Strielvvann på sørsiden av Sigerfjorden.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0604.01 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsitt med mt-bånd.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 3750 16,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 519919 m. North: 7611499 m.
Longitude: 15.4895230 Latitude: 68.6148820
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
30 m lang blottet skrent i Ø-V retning med litt røsking i bunnen (2 m3 tipp). Mektigheten av jernformasjonen ( 03 ) er her 20 m.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0604.02 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Samleprøve av mt-bånd.
No. of registrated element analyses = 1
NO0604.03 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsitt med mt-bånd.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 2
(Object Id: 3751 16,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 519919 m. North: 7611525 m.
Longitude: 15.4895280 Latitude: 68.6151070
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
23 m lang grunn røskegrøft. Bare enkelte punkter av mineraliseringen er blottet (prøve 04).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0604.04 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsitt med mt-bånd.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 3
(Object Id: 3752 16,03,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 519919 m. North: 7611539 m.
Longitude: 15.4895310 Latitude: 68.6152410
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
20 m lang grøft. I vestenden er det blottet 4 m av hengen, en granittisk gneis (prøve 05). Derunder minst 15 m mektig jernformasjon.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0604.05 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Granittisk gneis fra heng.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 4
(Object Id: 3753 16,04,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 519919 m. North: 7611580 m.
Longitude: 15.4895390 Latitude: 68.6156000
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
15 m lang røskegrøft med 2 m3 tipp. Enkelte usammenhengende blotninger av mineraliseringen (prøve 06).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0604.06 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsitt med mt-bånd.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 5
(Object Id: 3754 16,05,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 519920 m. North: 7611629 m.
Longitude: 15.4895490 Latitude: 68.6160480
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
25 m lang røskegrøft. Ufullstendig blotning av mineraliseringen. Videre mot nord er det ur.


Analyse Results
from
Deposit Area 1870 - 016 Stridelvdalen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0604.01 Bedrock -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 160.0
NO0604.02 Bedrock 57 -32 -81 18 -32 -16.2 123.0
NO0604.03 Bedrock 22 -32 -81 -16 -32 -16.2 196.0
NO0604.04 Bedrock -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 15.0
NO0604.05 Bedrock 27 82 -5 18 35 -1.0 21.0
NO0604.06 Bedrock 27 -32 -81 -16 -32 -16.2 7.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0604.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0604.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0604.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0604.04 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0604.05 3.0 4.0 -20 -1.0 699 1.21 -20 -20 -20
NO0604.06 3.0 3.0 34 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0604.01 .04 33 -16 276 19.70 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0604.02 .03 19 -16 270 18.20 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0604.03 .04 21 -16 101 18.00 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0604.04 .01 23 -16 100 18.20 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0604.05 .01 154 146 281 4.62 -30.00 -30.00 12.1 23.30
NO0604.06 .01 17 -16 38 15.90 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
------------------
Sample No. B*
NO0604.01 -81
NO0604.02 -81
NO0604.03 387
NO0604.04 116
NO0604.05 -5
NO0604.06 -81


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway