English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 016 Stridelvdalen
(Objekt Id: 2725)
(Sist oppdatert: 02.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 519919 m. Nord: 7611480 m.
Lengdegrad: 15.4895190 Breddegrad: 68.6147030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Arkeikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 200 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Arkeikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Biotitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :200 / 60 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :200 / 60 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen strekker seg fra nordbredden av nedre Strielvvatn og nordover. Den er undersøkt med 6 grunne røskegrøfter og påvist over en strøklengde på 150 m. Mektigheten er ca. 20 m. Mineraliseringen er en båndet jernmalm bestående av alternerende bånd av magnetitt og kvarts. De massive magnetittbånd er vanligvis få mm mektige og opptil et par cm. Det samme gjelder kvartsittbåndene, som stedvis har et visst feltspatinnhold og spor av biotitt, amfibol og granat. Sulfidinnholdet er lavt, med spor av svovelkis. Sidestein er granittisk gneis. Røskene fra sør mot nord: UTM 519920 7611480: 15 m lang Ø-V gående røskegrøft, 20 m nord for vannet, med 1 m3 tipp. Bare 4 m er blottet av båndet jernmalm (prøve 01). UTM 519920 7611500: 30 m lang blottet skrent i Ø-V retning med litt røsking i bunnen (2 m3 tipp). Mektigheten av jernformasjonen ( 03 ) er her 20 m. Prøve 02 er knakkprøver (gjennomsnittsprøve) tatt over hele mektigheten. I mineraliseringen er det enkelte dm mektige bånd av rekryst. sukkerkornet kvarts. Fallet er hovedsaklig ca. 60 grader, men mer flattliggende, ned til 20 grader, i sentrum. UTM 519920 7611525. 23 m lang grunn røskegrøft. Bare enkelte punkter av mineraliseringen er blottet (prøve 04). UTM 519920 7611540: 20 m lang grøft. I vestenden er det blottet 4 m av hengen, en granittisk gneis (prøve 05). Derunder minst 15 m mektig jernformasjon. UTM 519920 7611580: 15 m lang røskegrøft med 2 m3 tipp. Enkelte usammenhengende blotninger av mineraliseringen (prøve 06). UTM 519920 7611630: 25 m lang røskegrøft. Ufullstendig blotning av mineraliseringen. Videre mot nord er det ur.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1956
Brokløyse jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2739;2 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver en befaring av jernmalmfeltet, og det gir ganske nøyaktig beskrivelse av forholdene i felt. Malmen beskrives som en stripet magnetittmalm med gjennomsnittlig bredde på ca 20 m og som er påvist over 70 m lengde, men er sannsynligvis lengre, Som sidebergarter nevnes rusten kvarts, amfibolitt og granittisk gneis. Det er gjort 5 røsk på forekomsten, som ligger ved Nedre Strielvvann på sørsiden av Sigerfjorden.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0604.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsitt med mt-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3750 16,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 519919 m. Nord: 7611499 m.
Lengdegrad: 15.4895230 Breddegrad: 68.6148820
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
30 m lang blottet skrent i Ø-V retning med litt røsking i bunnen (2 m3 tipp). Mektigheten av jernformasjonen ( 03 ) er her 20 m.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0604.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Samleprøve av mt-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0604.03 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsitt med mt-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3751 16,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 519919 m. Nord: 7611525 m.
Lengdegrad: 15.4895280 Breddegrad: 68.6151070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
23 m lang grunn røskegrøft. Bare enkelte punkter av mineraliseringen er blottet (prøve 04).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0604.04 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsitt med mt-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3752 16,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 519919 m. Nord: 7611539 m.
Lengdegrad: 15.4895310 Breddegrad: 68.6152410
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
20 m lang grøft. I vestenden er det blottet 4 m av hengen, en granittisk gneis (prøve 05). Derunder minst 15 m mektig jernformasjon.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0604.05 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Granittisk gneis fra heng.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 3753 16,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 519919 m. Nord: 7611580 m.
Lengdegrad: 15.4895390 Breddegrad: 68.6156000
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
15 m lang røskegrøft med 2 m3 tipp. Enkelte usammenhengende blotninger av mineraliseringen (prøve 06).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0604.06 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsitt med mt-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 5
(Objekt Id: 3754 16,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 519920 m. Nord: 7611629 m.
Lengdegrad: 15.4895490 Breddegrad: 68.6160480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
25 m lang røskegrøft. Ufullstendig blotning av mineraliseringen. Videre mot nord er det ur.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 016 Stridelvdalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0604.01 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 160.0
NO0604.02 Fastfjell 57 -32 -81 18 -32 -16.2 123.0
NO0604.03 Fastfjell 22 -32 -81 -16 -32 -16.2 196.0
NO0604.04 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 15.0
NO0604.05 Fastfjell 27 82 -5 18 35 -1.0 21.0
NO0604.06 Fastfjell 27 -32 -81 -16 -32 -16.2 7.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0604.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0604.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0604.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0604.04 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0604.05 3.0 4.0 -20 -1.0 699 1.21 -20 -20 -20
NO0604.06 3.0 3.0 34 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0604.01 .04 33 -16 276 19.70 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0604.02 .03 19 -16 270 18.20 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0604.03 .04 21 -16 101 18.00 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0604.04 .01 23 -16 100 18.20 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0604.05 .01 154 146 281 4.62 -30.00 -30.00 12.1 23.30
NO0604.06 .01 17 -16 38 15.90 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0604.01 -81
NO0604.02 -81
NO0604.03 387
NO0604.04 116
NO0604.05 -5
NO0604.06 -81


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse