Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1870 - 020 Rødhammeren
(Object Id: 2738)
(Last updated: 02.03.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 514310 m. North: 7607100 m.
Longitude: 15.3510480 Latitude: 68.5757650
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Mineralization
Era: Archean Period:
Genesis: Sedimentary deposit Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 220 / 60 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Archean Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Gabbro Intrusive
Original rock :Gabbro
Metamorphic facies :Granulite
Wall rock Granittisk gneis
Metamorphic facies :Granulite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :220 / 60 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Prøvedriften skal ha foregått ca. 1905. Det er skjerpet på to malmsoner med ca. 50 m avstand. På den sørøstligste mineralisering ble det funnet to små skjerp, henholdsvis 385 m.o.h. (UTM 514290 7607030) og 415 m.o.h. (UTM 514340 7607040). Tilsammen utsprengt ca. 4 m3. Mineraliseringen er av samme type som ellers i området, en finkornig kvartsbåndet magnetittmalm (prøve 03 fra UTM 514290 7607030). Mektigheten er ca. 4 m og sideberg er granittisk gneis. Ved UTM 514310 7607100 (430 m.o.h.) er det to skjerp i en brattskrent, hver på ca. 20 m3, med 10 m avstand. Den VSV - ØNØ gående kvartsbåndete magnetittmineraliseringen ( prøve 02) er 4 - 5 m mektig. I heng er det en 1 - 2 m mektig fin- til middelskornig gabbroid bergart med disseminasjon til semimassiv magnetkis med noe svovelkis og kobberkis (prøve 01). Over er det en noe lysere gabbro uten sulfider. I ligg av den båndete jernmalmen er det igjen en fin- til middelskornig gabbroid bergart med sulfider. Iflg. Heier (1956) er det også en 20 m lang stoll som er drevet inn i mineraliseringen.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Heier, Knut , 1955
Fiskefjord jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3523;5 pages
Abstract:
Rapporten er resultatet av en dags befaring i området. Det gis korte beskrivelser av de forskjellige funnene som er kjent fra før. Malmen består av smale magnetittbånd som veksler med smale bånd av biotitt-amfibolgneis. Det gis ellers en oppsummering av det som er kjent fra før og gis forslag til hvordan undersøkelsene bør forsette. Det konkluderes med at malmen er svært fattig, men siden det dreier seg om store malmmengder bør feltes undersøkes videre.

Vogt, J.H.L. , 1905
Fiskefjord jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2258;37 pages
Abstract:
Rapporten gir en meget fyldig beskrivelse av Fiskefjords malmfelt, men nevner også kort forekomstene Djupvika, Blokkum, Djupfjord og Brokløysa som er av samme type. Det gis oversikt over geologi, malmgehalter, malmmengder og økonomiske overslag for oppstarting og drift. Malmen består av magnetitt og kvarts og er etter forfatterens mening intriusiv. Malmsonene ligger i en granitt og stryker parallelt med foliasjonen i denne, men det er observert at granitten kutter foliasjonen. Mektigheten på malmsonen er mellom 10 og 30 m og analyser gir gjennomsnittlig 35 % Fe og 0,2 - 0,5 % P. Største forekomst er Jørgmberget ( 2 mill.tonn råmalm). Mindre forekomster i samme område er Oksli, Gunnarli, Lars Olsa- Knufsen og Grønnli.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0618.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Gabbro med po-cpy-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0618.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsbåndet mt-malm.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 3757 20,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 514289 m. North: 7607030 m.
Longitude: 15.3505470 Latitude: 68.5751380
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Prøvedriften skal ha foregått ca. 1905. Det er skjerpet på to malmsoner med ca. 50 m avstand. På den sørøstligste mineralisering ble det funnet to små skjerp, henholdsvis 385 m.o.h. (UTM 514290 7607030) og 415 m.o.h. (UTM 514340 7607040). Tilsammen utsprengt ca. 4 m3. Mineraliseringen er av samme type som ellers i området, en finkornig kvartsbåndet magnetittmalm (prøve 03 fra UTM 514290 7607030). Mektigheten er ca. 4 m og sideberg er granittisk gneis.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0618.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsbåndet mt-malm.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 2
(Object Id: 3758 20,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 514339 m. North: 7607039 m.
Longitude: 15.3517750 Latitude: 68.5752250
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Prøvedriften skal ha foregått ca. 1905. Det er skjerpet på to malmsoner med ca. 50 m avstand. På den sørøstligste mineralisering ble det funnet to små skjerp, henholdsvis 385 m.o.h. (UTM 514290 7607030) og 415 m.o.h. (UTM 514340 7607040). Tilsammen utsprengt ca. 4 m3. Mineraliseringen er av samme type som ellers i området, en finkornig kvartsbåndet magnetittmalm (prøve 03 fra UTM 514290 7607030). Mektigheten er ca. 4 m og sideberg er granittisk gneis.


Analyse Results
from
Deposit Area 1870 - 020 Rødhammeren

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0618.01 Bedrock 33 -32 -81 -16 -32 -16.2 107.0
NO0618.02 Bedrock 605 -32 -81 158 650 -16.2 4.0
NO0618.03 Bedrock 47 -32 -81 -16 -32 -16.2 1.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0618.01 20.0 26.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0618.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0618.03 3.0 4.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0618.01 4.50 17 -16 94 16.30 -30.00 -30.00 45.2 -16.20
NO0618.02 .00 34 303 153 12.00 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0618.03 .01 -16 -16 146 12.30 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
------------------
Sample No. B*
NO0618.01 -81
NO0618.02 -81
NO0618.03 -81


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway