English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 020 Rødhammeren
(Objekt Id: 2738)
(Sist oppdatert: 02.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 514310 m. Nord: 7607100 m.
Lengdegrad: 15.3510480 Breddegrad: 68.5757650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Arkeikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 220 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Arkeikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :220 / 60 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvedriften skal ha foregått ca. 1905. Det er skjerpet på to malmsoner med ca. 50 m avstand. På den sørøstligste mineralisering ble det funnet to små skjerp, henholdsvis 385 m.o.h. (UTM 514290 7607030) og 415 m.o.h. (UTM 514340 7607040). Tilsammen utsprengt ca. 4 m3. Mineraliseringen er av samme type som ellers i området, en finkornig kvartsbåndet magnetittmalm (prøve 03 fra UTM 514290 7607030). Mektigheten er ca. 4 m og sideberg er granittisk gneis. Ved UTM 514310 7607100 (430 m.o.h.) er det to skjerp i en brattskrent, hver på ca. 20 m3, med 10 m avstand. Den VSV - ØNØ gående kvartsbåndete magnetittmineraliseringen ( prøve 02) er 4 - 5 m mektig. I heng er det en 1 - 2 m mektig fin- til middelskornig gabbroid bergart med disseminasjon til semimassiv magnetkis med noe svovelkis og kobberkis (prøve 01). Over er det en noe lysere gabbro uten sulfider. I ligg av den båndete jernmalmen er det igjen en fin- til middelskornig gabbroid bergart med sulfider. Iflg. Heier (1956) er det også en 20 m lang stoll som er drevet inn i mineraliseringen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heier, Knut , 1955
Fiskefjord jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3523;5 sider
Abstrakt:
Rapporten er resultatet av en dags befaring i området. Det gis korte beskrivelser av de forskjellige funnene som er kjent fra før. Malmen består av smale magnetittbånd som veksler med smale bånd av biotitt-amfibolgneis. Det gis ellers en oppsummering av det som er kjent fra før og gis forslag til hvordan undersøkelsene bør forsette. Det konkluderes med at malmen er svært fattig, men siden det dreier seg om store malmmengder bør feltes undersøkes videre.

Vogt, J.H.L. , 1905
Fiskefjord jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2258;37 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en meget fyldig beskrivelse av Fiskefjords malmfelt, men nevner også kort forekomstene Djupvika, Blokkum, Djupfjord og Brokløysa som er av samme type. Det gis oversikt over geologi, malmgehalter, malmmengder og økonomiske overslag for oppstarting og drift. Malmen består av magnetitt og kvarts og er etter forfatterens mening intriusiv. Malmsonene ligger i en granitt og stryker parallelt med foliasjonen i denne, men det er observert at granitten kutter foliasjonen. Mektigheten på malmsonen er mellom 10 og 30 m og analyser gir gjennomsnittlig 35 % Fe og 0,2 - 0,5 % P. Største forekomst er Jørgmberget ( 2 mill.tonn råmalm). Mindre forekomster i samme område er Oksli, Gunnarli, Lars Olsa- Knufsen og Grønnli.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0618.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbro med po-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0618.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3757 20,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 514289 m. Nord: 7607030 m.
Lengdegrad: 15.3505470 Breddegrad: 68.5751380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvedriften skal ha foregått ca. 1905. Det er skjerpet på to malmsoner med ca. 50 m avstand. På den sørøstligste mineralisering ble det funnet to små skjerp, henholdsvis 385 m.o.h. (UTM 514290 7607030) og 415 m.o.h. (UTM 514340 7607040). Tilsammen utsprengt ca. 4 m3. Mineraliseringen er av samme type som ellers i området, en finkornig kvartsbåndet magnetittmalm (prøve 03 fra UTM 514290 7607030). Mektigheten er ca. 4 m og sideberg er granittisk gneis.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0618.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3758 20,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 514339 m. Nord: 7607039 m.
Lengdegrad: 15.3517750 Breddegrad: 68.5752250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvedriften skal ha foregått ca. 1905. Det er skjerpet på to malmsoner med ca. 50 m avstand. På den sørøstligste mineralisering ble det funnet to små skjerp, henholdsvis 385 m.o.h. (UTM 514290 7607030) og 415 m.o.h. (UTM 514340 7607040). Tilsammen utsprengt ca. 4 m3. Mineraliseringen er av samme type som ellers i området, en finkornig kvartsbåndet magnetittmalm (prøve 03 fra UTM 514290 7607030). Mektigheten er ca. 4 m og sideberg er granittisk gneis.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 020 Rødhammeren

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0618.01 Fastfjell 33 -32 -81 -16 -32 -16.2 107.0
NO0618.02 Fastfjell 605 -32 -81 158 650 -16.2 4.0
NO0618.03 Fastfjell 47 -32 -81 -16 -32 -16.2 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0618.01 20.0 26.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0618.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0618.03 3.0 4.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0618.01 4.50 17 -16 94 16.30 -30.00 -30.00 45.2 -16.20
NO0618.02 .00 34 303 153 12.00 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0618.03 .01 -16 -16 146 12.30 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0618.01 -81
NO0618.02 -81
NO0618.03 -81


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse