English version
MALMDATABASEN
Registrering 1867 - 008 Hysjorda
(Objekt Id: 2751)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 485833 m. Nord: 7630796 m.
Lengdegrad: 14.6491540 Breddegrad: 68.7882940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 315 / 35 Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Lofoten - Vesterålen %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm): 1 - 3
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :315 / 35 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
175 m.o.h. går en 20m lang stoll mot øst-nord-øst. Den er drevet gjennom middelskornet granittisk gneis i mineraliseringens ligg, men ikke langt nok til å nå mineralisering. 15 - 20m over stollen har mineraliseringen utgående over ca. 6m mektighet. Det er her avrøsket litt samt nedsatt en bolt. Det er kvartsrik semimassiv magnetitt- ilmenittmalm med noe magnetkis (prøve 03 og 04. Prøve 05 er gjennomsnittsprøve/knakkprøve). Hengbergart er middelskornet granittisk gneis (prøve 01). 1-2 desimeters mektighet av hengkontakten er granatrik (prøve 02). Iflg. Ursin (1908) fortsetter mineraliseringen nordover over Høgtinden og ned Sørdalen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "10x"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ursin, M. , 1938
Berfaring av Utskår jernforekomst, Bø Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1389;3 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver jernforekomstene og angir en tonnasje på 19,8 millioner tonn.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0631.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. granittisk gneis fra heng.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0631.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Granatrik granittisk gneis fra mineraliseringens hengkontakt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0631.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv mt-ilm-min. med litt po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0631.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv mt-ilm-min. med litt po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0631.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv mt-ilm-min. med litt po, gjennomsnittsprøve.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1867 - 008 Hysjorda

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0631.01 Fastfjell 25 42 -5 14 65 -1.0 9.0
NO0631.02 Fastfjell 1 14 5 7 2 -1.0 13.0
NO0631.03 Fastfjell 92 -32 -81 -16 -32 -16.2 119.0
NO0631.04 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 112.0
NO0631.05 Fastfjell 26 -32 -81 -16 -32 -16.2 19.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0631.01 3.0 4.0 -20 -1.0 337 1.51 -20 -20 -20
NO0631.02 3.0 3.0 -20 -1.0 50 -1.00 -20 -20 -20
NO0631.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0631.04 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0631.05 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0631.01 .01 107 132 140 3.34 -30.00 -30.00 13.0 6.91
NO0631.02 .00 43 20 2270 9.13 -30.00 -30.00 17.9 22.40
NO0631.03 .08 24 -16 131 12.90 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0631.04 .04 20 -16 102 13.80 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0631.05 .05 27 -16 102 14.10 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0631.01 -5
NO0631.02 -5
NO0631.03 -81
NO0631.04 -81
NO0631.05 -81


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse